Как да си насрочим интервю за Национален осигурителен номер (NIN)

-

Какво представлява NIN?

NIN e вашият национален осигурителен номер, който е уникален за всеки човек и остава един и същ завинаги.  Той е необходим за да може, когато се внасят осигуровки и данъци, те винаги да са на ваше име. Също така служи и като номер, по който ви разпознават системите на някои институции, например Департамента за работа и пенсии (Department for Work and Pensions) и HM Revenue & Customs (HMRC).  Aко живеете в Обединеното кралство, получавате NIN когато навършите 16 години, но ако не сте жител на UK и искате да работите, може да започнете работа, но трябва да не губите време и възможно най-скоро да кандидатствате за NIN.

 Кога и как да кандидатстваме за NIN?

За да се регистрирате като самонаето лице, трябва задължително да кандидатствате за NIN. Ако имате право да работите в UK, e необходимо да се обадите на Бюрото по труда (Jobcentre Plus) на телефон:  0845 600 0643, за да си уговорите час за интервю. Трябва да сте развили вашият бизнес като самонаето лице, преди да си уговорите интервю, защото по-късно на самото такова ще трябва да го докажете и на това основание да получите NIN.Линиите са отворени от 08:00 до 18:00 часа всеки делничен ден, и не са много натоварени преди 09:00 часа. Ако имате право да работите като нает по договор, може да кандидатствате за NIN и преди да сте започнал работа, като докажете, че живеете в Обединеното кралство, имате право да работите и активно търсите работа.

Какво се случва, когато кандидатствате за NIN?

 След като звъннете в Бюрото по труда  (Jobcentre Plus), ще ви се насрочи дата и час за интервю и ще ви кажат къде ще бъде проведено то.  Интервюто предимно протича „на четири очи“, освен ако не е нужен преводач. Eто и тема към форума ни в която подробно са описани въпросите, a документите които трябва да носите със себе си са:

–  Валидна лична карта или паспорт (UK или международни)

–  Разрешение за пребиваване (Residence permit) или карта за пребиваване (Residence card)

–  Акт за раждане (или осиновяване)

–  Свидетелство за сключен брак или за съжителство

– Шофьорска книжка (UK или международна)

Ако нямате някой от изброените документи, все пак трябва да отидете на интервюто. Информацията която имате и можете да предоставите може да се окаже достатъчна за потвърждаване на самоличността ви. По време на интервюто ще бъде попълнена бланката за кандидатстване за NIN и вие бъдете помолени да я подпишете.

 Какво се случва след това?

Aко поискат още нещо от вас като документ или допълнителна информация, трябва да го  направите до уговорената за това дата. Бюрото по труда ще ви уведоми с писмо по пощата, дали сте получили вашия осигурителен номер и какъв е той. След това вече може да дадете номера си на вашият работодател, но не го споделяйте с всеки, защото това може да помогне на някой да „открадне“ вашата самоличност. Пазете писмото, в което пише вашият номер, в случай, че го забравите.  Може да получите и карта, която, обаче не може да ви послужи като доказателство за вашата самоличност и не ви е нужна, за да кандидатствате за дадена работа или когато започвате. Самият номер (NIN) e важният в случая!

Категория: