Самонаето лице ли сте и как може да се регистрирате като такова

-

Работата като самонаето лице (self-employed person) има своите предимства и недостатъци. Когато работите за себе си можете да се възползвате от данъчни облекчения за повечето разходи, които са свързани с бизнеса ви. Преди това обаче трябва да сте сигурни, че се водите като самонаето лице. За да стане това, трябва да убедите HMRC, че наистина работите за себе си.

Въпросите, които трябва да си зададете

Задайте си следните въпроси и ако на повечето отговорът е „да“, значи вие сте самонаето лице.

  • Можете ли да изпратите някой друг да свърши определена работа вместо вас? Ще му платите ли от джоба си?
  • Можете ли да откажете определена работа, която трябва да се свърши, защото не ви устройва?
  • Вие ли решавате по колко часа дневно се работи и какво точно да се върши?
  • Инвестирали ли сте собствени пари в бизнеса?
  • Вие ли предоставяте необходимото оборудване, което е нужно за работата?
  • Вие ли понасяте загубите, когато има такива?
  • Ако се получи работна грешка, на ваша сметка ли се поправя?

Ако и след като сте си отговорили на тези въпроси не сте сигурни какъв е вашият работен статут, може да използвате индикатора на работен статут (ESI) на HMRC, който може да намерите тук.

Регистрирането като самонаето лице не е толкова трудно, колкото повечето хора смятат. Просто трябва да запомните ключовите неща:

Регистрация като самонаето лице

До 3 месеца след започването на бизнес от ваша страна трябва да се регистрирате като самонаето лице и да започнете да допринасяте за данъците и осигуровките си. Регистрирането може да стане чрез попълване на формуляр CWF1 или по телефона на номер 08459 154515.

След като се регистрирате ще получите уникален номер на данъкоплатеца (ако вече нямате такъв) и автоматично всяка година ще ви се изпраща данъчна декларация, която трябва да попълните и да препратите обратно към HMRC.

При регистрация като самонаето лице, освен данъците, които трябва да плащате, ще трябва да внасяте и осигуровки, защото ако не го правите ще бъдете глобени.

Назначаване на членове от семейството

Ако ваш член от семейството (партньор, съпруг/съпруга и др.) работят за вас, тогава те се водят като работници и трябва да им плащате като на такива.

Ако те плащат данък на по-ниска ставка от вас, тогава изплащането на заплата е добър начин да спестите данъци.

Работата, която вършат трябва да е в полза на ръководения от вас бизнес. Докато им плащате разумна заплата (каквато бихте давали и на друг работник, когото не познавате) и е над минималната работна заплата, то тогава този разход ще се счита като допустим и може да бъде приспаднат, когато изчислявате печалбата си.

Ако заплащането, което получават членовете от семейството ви, които работят за вас е по-малко от 110GBP, не трябва да им внасяте осигуровки. Ако те получават над 95GBP тогава имат право на държавна пенсия. Когато им плащате повече трябва да сметнете осигуровките на работниците си като разход за бизнеса.

Ако наемете съпруг/съпругата си за да върши работа, която не е пряко свързана с бизнеса, който развивате, тогава нямате право на данъчно облекчение, независимо дали му/и плащате или не.

Малки фирми

Нещата стоят малко по-различно, ако имате малка фирма, а не сте едноличен търговец или съдружник. Може да ръководите бизнеса си и като дружество с ограничена отговорност.

Нека оставим настрана данъчните облекчения, освен тях ръководенето на малка фирма си е доста по-напрегнато. Ще трябва да се разправяте с повече формалности, трябва да се води по-подробно счетоводство, което струва повече пари, има повече процедури при тегленето на фирмени пари и правилата за получаване на облаги и данъчни облекчения са доста по-затегнати.

Освен това има голяма възможност да заплатите по-високи данъци при закриването на бизнеса като самонаето лице и отваряне на малка фирма.

Категория: