Съвети от Британското вътрешно министерство за самонаети лица

-

Ако имате намерение да работите във Великобритания като самонаето лице и следователно да упражнявате договорно право (т.е. упражнявате правата на гражданин на ЕС), то Вие нямате нужда от предварително разрешение за това. Все пак трябва да сте наясно, че според законите на Европейския съюз и на Великобритания, не ви определят като самонаето лице само защото вие твърдите, че сте такова или защото възнамерявате да станете.

Може да подадете заявление до Британската гранична служба (UKBA) за регистрационен сертификат на основание, че упражнявате договорно право като самонаето лице, но това не е задължително. Ако получите сертификат, това ще е потвърждението от страна на UKBA, че упражнявате договорно право или поне сте го упражнявали в момента, когато сте кандидатствали.

Този сертификат не ви дава право да работите за работодател и  не означава, че всяка работа, която ще започнете, ще се приеме като самонаемане за цели като получаване на национален осигурителен номер, данъчно облагане и др. Когато кандидатствате за подобно нещо, вие ще трябва отново да предоставите доказателства за това, че упражнявате договорно право като самонаето лице.

Независимо от това, какво заявление искате да подадете до Британската гранична служба (UKBA), Департамента за работа и пенсии (DWP) или Данъчното (HMRC) въз основа на това, че сте самонаето лице, от институцията ще разгледат подробно вашия случай и ще вземат решение според представените от вас информация и доказателства. Полученият от Британската гранична служба (UKBA) регистрационен сертификат не се счита за доказателство, че вие продължавате да упражнявате договорно право като самонаето лице.

Признаци, показващи, че работите като самонает:

Изброените по-долу признаци показват какво се очаква да докажете и предоставите като документация, ако доказвате, че сте самонаето лице. Имайте в предвид, че списъкът не е пълен и изчерпателен.

  • Трябва да имате икономическа активност;
  • Трябва да сте ангажирани с действителна и реална работа;
  • Вашата работа/професия трябва да се характеризира с постоянство, трябва да е стабилна и да осигурява продължителна заетост;
  • Трябва вие лично да отговаряте за работата, която извършвате (а не да имате работодател);
  • Трябва да получавате заплащането директно и напълно след извършването на работата;
  • Трябва вие да понасяте търговските и икономически рискове на бизнеса – или сами, или с партньор/ите си;
  • За професии, които изискват това, трябва да членувате в професионална организация или да имате съответния лиценз.

Конкретни въпроси, които се задават на интервюто за Национален осигурителен номер (NINo), може да прочетете в тази тема на форума Bghelp.co.uk.

Допълнителна информация за правата на работещите българи и румънци може да намерите на уебсайта на UKBA.

Вие имате право да започнете работа като самонаето лице, без да имате национален осигурителен номер (NINo), но трябва да подадете заявление за такъв,  след като започнете работа. За да подкрепите заявлението си ще трябва да предоставите необходимата информация и доказателства, че наистина сте самонаето лице. За да кандидатствате за осигурителен номер може да се обадите в Бюрото по труда на номер 0845 600 0643, всеки делничен ден от 08:00 часа до 18:00 часа.

Допълнителна информация може да намерите на сайта на британското правителство.

Трябва да се регистрирате като самонаето лице и в Данъчното (HMRC), за да започнете да плащате данъци и осигуровки. Ако закъснеете с регистрацията и не плащате осигуровки и данъци, може да ви се наложи да заплатите глоба. Ще можете да се регистрирате в HMRC, когато получите осигурителен номер.

За повече информация по темата посетете сайта на британските данъчни служби.

Категория: