Трудов договор

-

Всички работници и служители трябва да имат трудов договор, който служи като писмено споразумение между тях и работодателят им. В него най-често са вписани следните неща:

 • Условия за назначаване;
 • Права на служителя/работника;
 • Задължения;
 • Отговорности.

Тези неща се наричат „условия“ по трудов договор.

Двете страни подписали договора трябва да се придържат към условията в него докато той не приключи (когато вие дадете или получите предизвестите за освобождаване от работа и т.н.) или докато условията му не се променят.

Ако имате сключен договор с друго лице за извършването на дадена услуга, например да боядисате къщата му срещу заплащане, това не се счита като трудов договор, а като договор за предоставяне на услуги (граждански договор).

Когато започвате нова работа или приемете предложение за работа трябва да сключите договор с вашия работодател. Не е задължително обаче той да е в писмен вид.

Условия по трудов договор

Юридическата част в трудовия договор е известна още като „условия“. Работодателят трябва да ви изясни, кои части от вашия договор имат правнообвързваща сила.

Условията по трудов договор могат да бъдат:

 • Написани черно на бяло на трудов договор или друг подобен документ, който вие трябва да подпишете, за да се съгласите с тях;
 • Обяснени чрез проведен разговор между вас и работодателят ви и вие да се съгласите с тях;
 • Написани в ръководството ви за работа или на информационното табло в офиса на компанията ви;
 • Написани в писмото с предложението ви за работа.

Да работите с трудов договор се изисква по закон, ако сте работник или служител. Получаването на минимална работна заплата също ви е определено по закон, ако имате трудов договор.

Трудовите договори съдържат и подразбиращи се условия, които понякога може да не са вписани, но когато подпишете трудовия си договор се съгласявате и с тях. Подразбиращи се условия са:

 • Да не крадете от компанията и работодателя си;
 • Работодателят ви да ви осигури безопасни условия на работа;
 • Правото ви на платен отпуск;
 • Получаване на бонуси, ако вашите колеги получават също и т.н.

Колективен трудов договор

Работодателят може да направи споразумение със синдикална организация, което позволява преговаряне на условията по трудовите договори на служителите му като работно време, заплащане и т.н. Постигнатото съгласие между двете страни по време на преговорите се запазва под формата на юридически акт, който се нарича колективен трудов договор.

Колективният трудов договор включва:

 • Как протичат преговорите;
 • Кой ще представлява служителите;
 • За кои служители ще се отнася;
 • Кои условия ще покрива.
Категория: