Most Popular

Categories

Categories

Browse Categories

Promotions

Promo Ads

Promo Ads

Check all ads

Get more exposure?

How it works?

How it works?

Register now
1
Register FREE
Register FREE

Register your account with us completely FREE

2
Submit Ad
Submit Ad

Submit your business, services, products or discounts

3
Get Exposure
Get Exposure

Start selling faster or get more exposure with Lisfinity

4
Grow Business
Grow Business

Scale and grow your business track and improve sales

Zocdoc
Barbie
DelTaco
Starbucks
Trip Advisor
KFC
Burger King
Barclays
Armani
McDonald's
Crowne Plaza
Hyatt
Carlsberg
Yellow Pages
American Express
BR
Zomato
Aflac
Yelp
BP

From our blog

Latest news

Latest news

All news

Професия “Merchandiser”

За работата:Merchandiser разпределят стоките по магазините и решават как те да бъдат представени. В големите търговски компании merchandiser може да се занимават с определена серия

Read More »

Професия „Диетолог”

За работата: Диетолозите съветват и обучават хората относно ефектите на храната върху хранителния режим и здравето. Като диетолог в NHS, вие ще бъдете част от

Read More »

Професия “Station assistant”

За работата:Station assistant съблюдава гладкото и безопасно протичане на работния процес в една железопътна станция.Към задълженията спадат:• сигнализиране на жп кондуктора или шофьора за отпътуване;•

Read More »

Професия “Фармацевт”

 За работата:Фармацевтите специализират в областта на лекарствените препарати и медицината. Те работят на множество места, като обикновено започват кариерата си в NHS общност или болнична

Read More »

Професия „Зъботехник”

Какво представлява работата:Зъботехниците проектират, изграждат и поставят стоматологични приспособления на пациенти, които са загубили зъби или пък им е необходима корекция на вида и изпълнението

Read More »

Професия „Влаков Кондуктор“

Влаковите кондуктори, наричани още guards, следят дали пътниците са платили местата си и за безопасното им и удобно пътуване. Като кондуктор вашите задължения ще включват:проверка

Read More »