Възможности на полицията

По-голямата част от правилата, които покриват поведението на полицията, са поместени в практическите кодекси. Освен това, има и други закони, които дават на полицията определени правомощия. Ако полицията не се придържа към практическия кодекс или закона, това означава, че те могат да бъдат съдени или обвинени в криминално престъпление. Полицаите могат да бъдат дисциплинарно уволнени, […]

Анти-социално поведение

Антисоциалното поведение е поведение, което може да предизвика безпокойство, тревога или нещастие. За да бъде антисоциално, поведението трябва да е постоянно. Границата между антисоциалното поведение и съседските спорове за сравнително малки неудобства може да бъде много тънка. Антисоциалното поведение може да включва:• сплашване на съседите и други хора чрез заплахи или фактическо насилие;• безпокойство, включително […]

Домашно Насилие

Домашното насилие обхваща редица ситуации, при които един човек по някакъв начин причинява вреда на друг човек, с когото са имали някакви предишни отношения. Преди всичко, това може да бъде един човек, който напада физически друг човек, или някаква друга злоупотреба, като: телефонен тормоз, настаняване на любовник/любовница в дома, или поставяне на лепило в ключалките […]

Как да промените завещание

След като завещанието е направено, е важно то да бъде в крак с времето, за да се имат предвид промените в обстоятелствата. Препоръчително е редовно да преосмисляте съдържанието на завещанието, за да сте сигурен/сигурна, че отговаря на желанията ви. Най-често срещаните промени в обстоятелствата, които оказват влияние върху завещанието, са:• Сключване на брак или на […]

Какво да включите в завещанието

За да спестите време и средства, когато отидете при адвокат трябва да обмислите основните теми, които желаете да бъдат включени в завещанието ви. Трябва да обмислите неща като:• Колко пари и какво имущество и вещи притежавате – например, имущество, спестявания, професионална и лична пенсия, застрахователни полици, банкови сметки и сметки за отпускане на жилищни заеми, […]

Оспорване на завещание / Търсене на копия от завещанието

Оспорване на завещание Някой може да реши да оспорва дадено завещание, защото:• Вярва, че завещанието е невалидно; или• Вярва, че не е бил справедливо възнаграден в завещанието.Съществуват строго определени срокове за оспорване на завещание. Ако искате да оспорвате дадено завещание, трябва да потърсите правен съвет колкото си може по-скоро.Ако човекът, който е направил завещанието, се […]

Прекратяване на Съжителство или Брак

Ако живеете с партньора си, но не сте семейни, и връзката ви приключи, не е нужно да взимате някакви законни мерки за да формализирате раздялата. Обаче има доста въпроси за разрешаване, що се отнася за деца, собственост и пари. Това може да бъде направено или чрез неофициално споразумение, или чрез писмено споразумение между двама ви […]

Споразумения при раздяла

Споразумението е писмено съгласие между двама души, които възнамеряват да прекратят съжителството си, като се подчертава как те желаят да разрешат проблеми като пари, собственост и деца. Обикновено това се прави от семейни двойки, но по принцип всяка двойка може да подготви споразумение, за да разреши и потвърди съглласията, до които се е стигнало. Примери, […]

Прекратяване на Съжителство или Брак

Доброволно споразумение Доброволното споразумение между двойките, чиято връзка е приключила, може да бъде формално или неформално, устно или писмено. Можете да се споразумеете, например, че единия от вас ще прави седмични вноски за издръжка на децата, или ще се заеме със заемните или ипотечни вноски, или с разходите по домакинството, или да осигурява дрехите и […]