Автобуси

-

Градски и междуградски автобуси

Автобусните служби извън Лондон се управляват от частни оператори или се спонсорират от Passenger Transport Executive, или от определен местен орган на властта. Има 6 Passenger Transport Authority (PTA) (транспортен орган на властта) в Англия.

Местните власти може да осигуряват някои автобусни услуги, но са длъжни да осигуряват автобусни услуги за възрастните хора и хората с физическо увреждане. Обикновено в местните власти има обществени транспортни служители, които осигуряват автобусните услуги.
Автобусните услуги в Лондон са отговорност на Transport for London (TFL), които сключват договори и издават свидетелства на частни автобусни оператори.

Всички междуградски автобусни услуги във Великобритания са частни.

Наказателни такси в автобусите
Единствено в Лондон ще ви държат отговорен(отговорна) за плащането на наказателна такса, ако пътувате без билет или валиден пропуск. Наказателната такса не е глоба, но представлява пътнически билет на по-висока стойност от нормалния билет.

Ако при поискване не изплатите наказателната такса, трябва да дадете имената и адреса си на официалния представител на Transport for London. Отказа ви да предоставите тези данни е престъпление, за което може да ви съдят. Ако желаете да обжалвате изплащането на наказателна такса, независимо дали сте я платил(а) или не, разполагате с 21 дена да го направите. TFL предприемат съдебни производства в окръжния съд. Ако желаете да обжалвате, изпратете писмо до Revenue Protection Services на: London Bus Services, PO Box 3893. London SW1W 9TN.

Ако смятате, че неправомерно ви е наложена наказателна такса, трябва да изпратите писмена жалба до Transport for London Buses (020 7918 4300; www.transportforlondon.gov.uk).

Жалби относно автобусни услуги
Ако имате оплакване относно дадена автобусна услуга (например, опасно шофиране, заплащане на по-висока цена, закъснение, неприемливо поведение на персонала) трябва директно да се оплачете на автобусния оператор. Името и адреса на оператора трябва да бъдат изписани на превозното средство и обикновено се виждат и от външната страна.
В Лондон, можете да се оплачете директно на Transport for London Buses (020 7918 4300).

Много частни оператори и Passenger Transport Executive имат устави или практически кодекси, които описват по какъв начин се разглеждат жалбите и какво могат да очакват пътниците.

Ако имате оплакване относно автобусна служба извън Лондон и не сте удовлетворен(а) от начина, по който оператора е разгледал жалбата ви, можете да я препратите до:
• Bus Appeals Body, независимо от това дали услугата е частна или субсидирана (023 9281 4493; www.nfbu.org); или
• Traffic Commissioner за района, местния орган на властта, отговорен за услугата или Passenger Transport Executive.
Ако имате оплакване относно автобусна служба в Лондон, от чиято услуга не сте удовлетворен(а), трябва да се свържете с London Transport Users’ Committee (020 7505 9000; www.ltuc.org.uk).
Ако пътувате извън Лондон и имате оплаквания относно автобусните услуги като цяло – например, относно липсата на такива услуги във вашия район, или относно разположението на автобусната спирка – трябва да се свържете с местните власти, или, ако се намирате в район на Passenger Transport Authority – с Passenger Transport Executive.
В Лондон, трябва да се свържете с Transport for London Customer Service Centre (020 7918 7300).

Оплаквания относно междуградски автобусни услуги
Всеки, който има оплакване относно качеството на междуградските автобусни услуги, трябва да адресира оплакването си до оператора. Ако не сте удовлетворен(а) от начина, по който оператора е разгледал жалбата ви, можете да я препратите до Bus Appeals Body (023 9281 4493; www.nfbu.org).