Автомобилна застраховка – често задавани въпроси

-
  • Кой закон обхваща правилата при предлагане и закупуване на автомобилна застраховка?

Постановлението “The Sale of Goods Act 1979” oпределя правилата при споразумение за покупко-продажба на стоки, но не включва тези за застраховането им. Те са покрити в постановлението „Supply of Goods and Services Act 1982“, което се отнася за извършване на услуги и доставка на стоки. То засяга споразуменията при извършване на определена услуга, като в параграф 13 са посочени задълженията на доставчика. Той трябва да притежава необходимите умения, за да предостави качествена услуга и да положи необходимите грижи за изпълнението й.

  • Как да повдигна официално оплакване срещу застрахователната ми компания?

Ако искате да подадете оплакване срещу застрахователната си компания ще трябва да се обърнете към независима организация, която разследва случаите на гражданите и дава мнения и съвети, като например, Омбудсманът.

Най-добре за вас ще бъде ако позвъните на Независимата финансова организация (Financial Ombudsman Service’s), която се грижи за контрола и защитата на правата на потребителите, на номер 0845 080 1800. Организацията разследва всякакви граждански проблеми със застрахователи, така че вероятно ще получите необходимата помощ.

  • Какво представлява застраховката за трети лица и срещу пожар и кражба?

Застраховките, които предлагат покритие на трети лица и срещу пожар и кражба (third-party, fire and theft) покриват щетите на трети лица или на тяхното превозно средство, както и  вашия автомобил при щети причинени от пожар или кражба. Всеки водач трябва да има застраховка, която покрива поне щетите на отсрещната страна, за да може да шофира легално по пътищата на Острова. Най-скъпата застраховка е пълната, която покрива почти всички възможни щети по вашият автомобил и този на трети страни.

  • Когато трето лице удари колата ми докато е паркирана и няма никой вътре, ще изгубя ли „No Claim” бонуса си?

„No Claim” бонусът е начинът на застрахователите да поощряват клиентите си да шофират внимателно и да не предизвикват инциденти на пътя. Когато те изпълнят това, застрахователната компания им намаля значително цената на застраховката и така и двете страни са доволни. В момента, в който предявите иск към застрахователя си вие ще изгубите бонуса си, независимо дали сте виновни за инцидента или не. Ако нещата се случат по този начин, следващият път когато подновите застраховката си ще трябва да платите доста по-висока сума.

  • Какво да направя ако от застрахователната компания ми съобщят, че не са получили исковия формуляр, квитанциите и доклада за произшествието, а аз нямам копие?

За съжаление в подобен случай не можете да направите нищо. Просто за в бъдеще винаги пазете копия на документите и изпращайте оригиналите с препоръчана поща или куриер. Така получателят не може да ги откаже или да излъже, че не ги е получил, защото вие ще имате доказателства.