Автомобилна Застраховка

-

Ако шофирате превозното си средство по пътищата или го паркирате по улиците, според закона вие трябва да имате автомобилна застраховка. Престъпление е да не застраховате превозното си средство.

Видове автомобилни застраховки
Има три основни вида автомобилни застраховки:

Гражданска отговорност (Third-party застраховка)
Това е минималната законна застраховка, която трябва да имате за превозното си средство. Third-party застраховката покрива само извършената от вас щета, или телесна повреда, върху нечие друго превозно средство или собственост. Ако вашето превозно средство пострада по време на инцидента, ще трябва вие да си поемете щетите.

Third-party застраховка, пожар и кражба
Тук се включва горното (third-party) покритие и допълнително покритие за щета или загуба на автомобила ви при пожар или кражба.

Цялостна застраховка
Тук се включва third-party, застраховка при пожар и кражба. Освен това, се изплащат и ремонтните дейности по вашия автомобил. Съществуват множество различни варианти, с допълнителни покрития, включително и покритие при смърт или телесна повреда, които могат да сполетят вас, вашия партньор или друг член на семейството. Покритието е до определена парична сума, като може да покрива вещи, откраднати от автомобила ви, медицински разходи и разходи по адвокати, както и наемане на временно превозно средство. Всяка компания може да предлага различни полици и затова преди да купите застрахователна полица, внимателно се запознайте с това, какви покрития съдържа тя.
Повечето автомобилни полици важат за една година. Вашият застраховател не е длъжен да ви изпраща известие, с което да ви напомни за изтичането на застраховката, но повечето компании изпращат такива известия. Когато сключите автомобилна застраховка или обновите старата си, първоначално ще получите известие за покритието (cover note) на застраховката. То ще е валидно в продължение на 30 дена, или докато получите копие от цялостната си застраховка.

В Обединеното кралство е престъпление е да се шофира без cover note или цялостна застраховка, така че не разчитайте само на телефонен разговор, в който някой ви е казал, че сте застраховани. Полицията може да ви поиска застраховка или cover note. Ако не можете да представите съответните документи, те ще ви дадат 7-дневен срок, за да ги представите в полицейско управление по ваш избор. Ако са ви спрели по силата на “fixed penalty system”, могат да ви посочат точно определено полицейско управление.

Как да предявите иск
Ако колата ви е открадната
Ако колата ви е открадната, уведомете незабавно застрахователя си и полицията. Вашият застраховател ще изчака няколко седмици, преди да предприеме действия по иска ви, за да има достатъчно време, през което може евентуално колата се намери. Проверете в полицата си, за да разберете дали тя покрива наемането на друга кола през този период. Ако изплащате застрахователната си премията на вноски, може да се наложи да продължите да ги внасяте, независимо че нямате превозно средство.
Ако колата ви бъде открита, след като вече иска ви е разпореден, тя ще принадлежи на застрахователя ви. Ако колата не бъде открита, вашият застраховател ще ви предложи пазарната стойност на колата, която представлява сумата, на която бихте я продали ако не беше открадната. Това изплащане ще приключи полицата ви, остатъка по премията ще ви бъде върнат, ако сте платили предварително, освен ако не е включен в полицата ви. Ако не сте удовлетворени от офертата, преговаряйте, като се опитайте да представите доказателство, че колата струва повече. Използвайте ценови справочници или паричната стойност на подобни автомобили.

Ако колата ви е участвала в произшествие
Ако сте имал(а) произшествие:
• Признанието, че сте отговорни за произшествието поради ваша грешка не се препоръчва, защото често оставя шофьора без възможности да получи помощ от застрахователя;
• разменете имена, адреси и информация за застраховките с водача на другото превозно средство, и вземете координатите на евентуални странични свидетели, които са видели произшествието. Те трябва да не са роднини, приятели или познати на участниците в произшествието. Ако другият шофьор ви откаже да предостави личните си данни или данните по застраховката си, вашият застраховател може да го издири по регистрационния номер на автомобила;

• веднага уведомете застрахователя си, дори и да не възнамерявате да предявявате иск. Ако не предявите иск по произшествието, няма риск да загубите бонуса си за не предявяване на иск.
По възможност, снимайте мястото на произшествието, както и разположението на двата автомобила и повредите по тях, защото тези снимки може на по-късен етап да послужат на застрахователите да определят вината в произшествието.

Third-party полица и third-party полица при пожар и кражба
Third-party полица и third-party полица при пожар и кражба не покриват инцидентни щети по колата ви, но могат да покрият щета или телесна повреда на другата страна, в зависимост от това по чия вина е станал инцидента. Винаги предявявайте иск срещу ответната страна и оставете на застрахователя да реши кой е отговорен за инцидента. Ако реши, че вие сте отговорен(отговорна) , ще трябва вие да си покриете разходите по ремонта.
За да предявите иск срещу другия водач, се обадете в неговата застрахователна компания или му изпратете писмо, в което казвате, че възнамерявате да предявите иск срещу него. Уведомете го, че го държите отговорен за инцидента и му кажете да уведоми застрахователя си. Кажете на застрахователя си, че предявявате този иск. Другия водач трябва да докладва за инцидента на застрахователя си, преди иска да бъде разгледан. Всеки застраховател действа според инструкциите на своя клиент. Ако водача не е застрахован, или не може да бъде издирен, Motor Insurers Bureau (MIB: 01908 830001) може да успеят да се разпоредят по жалбата ви. При определени обстоятелства, застрахователят може да успее да се разпореди с иска ви, при положение че другия водач не е застрахован.

Цялостна застрахователна полица (full comprehensive coverage, insurance)
Ако имате цялостна застрахователна полица, можете да предявите иск към вашия застраховател. Имайте предвид, че може да загубите бонуса си за не-предявяване на иск (No Claims Bonus), ако застрахователя не е успее да покрие сумата чрез застрахователя на другия водач. Това обикновено се случва, ако другият застраховател прецени, че вината в произшествието е ваша. Най-добрия за вас случай е, ако предявите иск към застрахователя на другата страна и той покрие вашите разноски по поправката на колата и наемане на машина, в такъв случай вашия бонус няма да пострада.  Ако предпочетете да покриете щетите си чрез собствената си застраховка, можете пак да предявите иск към застрахователя на другия водач, ако са ви нанесени телесни повреди или загуби, които не са се покрили от вашата застрахователна полица.
За да предявите иск, най-лесния вариант е да се обадите по телефона в съответната застрахователна компания и оттам нататък да действате според техните инструкции. Можете да вземете формуляр от застрахователя си, или изпратете писмо до другия водач или неговия застраховател, като подробно опишете инцидента и предоставите номера на полицата си. Уведомете застрахователя относно наличието на свидетели и му съдействайте да получи колкото се може по-скоро някакви свидетелски показания, както и полицейския рапорт, ако има такъв. Ако сте използвал(а) брокер или агент при закупуването на полицата си, те може да ви помогнат да си подготвите иска. Запазете копия от всички документи, включително писма, формуляри и показания.
Не уреждайте ремонт за колата си без позволението на застрахователя, тъй като вие ще отговаряте за покриването на разходите. Застрахователят може да поиска колата да бъде прегледана от инженер или инспектор по автомобилните искове и да използва определена фирма, която да свърши работата. Може да бъде ви бъде поискано да предоставите оценка от избран от вас сервиз на застрахователя, преди да предприемете евентуални ремонтни дейности. Може да се наложи да покриете част от разходите по ремонта, ако състоянието на превозното ви средство след ремонта е по-добро, отколкото е било преди това.

Застраховка при пътуване в чужбина
Вие ще имате third-party автомобилна застраховка за всяка европейска държава, при условие че полицата ви е била купена от европейски застраховател. Тук се включват и застрахователите във Великобритания. Обаче, обикновено third-party покритието не е достатъчно, така че е препоръчително да се свържете със застрахователя си, за да поискате по-голямо покритие. Вашата полица може да ви даде third-party покритие и за някои държави извън Европейския съюз. Проверете при застрахователя дали страната, в която възнамерявате да пътувате, е включена в полицата ви. Ако не е, ще трябва да закупите допълнително покритие. Вашият застраховател може да ви даде зелена карта, за да потвърди, че покритието по застраховката ви е било разширено. Някои държави изискват зелена карта.

Застраховка на мотоциклет
Съществуват два вида застраховки за мотоциклети:
• Specified cycle policy
Това е най-често срещаната застрахователна полица за мотоциклети. Тя ви дава право да управлявате само определен мотоциклет.
• Rider policy
Тази полица ви дава право да управлявате всеки мотоциклет до определен обем на двигателя, с позволението на собственика.
Обикновено застрахователната полица за мотоциклет е ограничена само до един човек. Ако искате някой друг да управлява мотоциклета ви, вие трябва или да впишете името му във вашата полица, или да се уверите че той има собствена застрахователна полица за мотоциклет. Обикновено застраховката на мотоциклет има задължителен достъп и най-вероятно няма да имате бонус за не предявяване на иск.