Автомобилното застраховане за млади шофьори във Великобритания

-

След като вълнението от отминалия шофьорски изпит премине, начинаещият шофьор трябва да се върне към реалността, в която не може да шофира автомобила си без застраховка. Цената на това удоволствие не е никак малка и е много по-непривлекателна от нова стерео система или комплект лети джанти, но застраховката се изисква по закон и шофирането без такава в Кралството се счита за престъпление. В Кралството се застрахова конкретен водач за шофиране на конкретен автомобил, а не само автомобила.

Видове застраховки

Минималното ниво на застрахователното покритие, което е всеки шофьор във Великобритания трябва да има, е покритието за трети страни (third-party). Както подсказва името, застраховката обхваща щетите на всяка трета страна по време на пътно произшествие. Тя обаче не предоставя обезщетение за щетите по вашия автомобил при произшествие или при кражба. Затова тази най-основна застраховка не винаги е добър избор, освен ако не ви трябва просто, за да шофирате законно автомобила си.

Следващото ниво застраховка предлага покритие за трета страна, при пожар и кражба (Third Party, Fire and Theft). Това застраховане предпазва другите шофьори , участници в движението и всеки друг, който може да бъде включен в застрахователната претенция. Ще ви обезщетят също, ако колата ви понесе щети от пожар или бъде открадната.

Винаги проверявайте за дребен шрифт на всяка полица за TPFT, тъй като често има ограничения за това каква максимална сума можете да изисквате, а в някои случаи тази сума е прекалено малка.

Най-голямото покритие, което един шофьор може да има е от пълното автокаско, което на Острова е известно като Comprehensive Cover. Както се подразбира, застраховката покрива щетите на трети лица, както и щетите по вашия автомобил, при всякакви обстоятелства. Понякога за водачите е по-изгодно да си направят този тип застраховка, защото цената й в някои случаи е много близка или дори по-ниска от тази на застраховката за трети страни.

Бонус при липса на застрахователни искове (No-claims Bonus)

Този бонус означава, че цената на застраховката ви ще се намалява с всяка година, в която не сте предявили претенция за изплащане на щета към застрахователя си. В  някои случаи тя може да спадне значително – до 75 %. Повечето застрахователни компании предлагат такъв бонус, като максималният често е за период до пет години, но при някои компании срокът може да бъде и по-голям. От бонуса за липса на предявени претенции, известен също като отстъпка за липса на искове може да се възползват шофьори с повечето видове застраховки, но все пак проверете условията на конкретната застрахователна компания, която сте избрали.

Можете също така да изберете да защитите вашия No-claims Bonus, което означава, че ще заплатите малко по-висока цена за застраховката си, но в замяна на това няма да загубите годините без подавани искове, ако се наложи да предявите такъв.  По мнението на някои шофьори обаче, тази защита не си струва допълнителните разходи, особено ако сте внимателен шофьор, затова преценете стила си на шофиране и вероятността да попаднете в произшествие.

Какво е „сума за достъп“ (excess)?

„Сума за достъп“ е сумата, която се съгласявате да платите, преди застрахователната компания да започне изплащането по щетите на третите лица. Например, ако се съгласите на сума за достъп в размер на 500 паунда, това означава, че когато направите иск за щета, вие ще трябва да платите първите 500 паунда за щетите при пътен инцидент, а застрахователят ще покрие това, което надвишава тази сума.  Например, ако щетата по вашия автомобил е в размер на 600 паунда, застрахователят ще ви изплати само 100, ако предварително сте се съгласили на сума за достъп в размер на 500 паунда. Колкото по-голям е излишъкът, толкова по-ниска е цената на застраховката. Постигането на споразумение за по-голям излишък може да спомогне за намаляване на застрахователните разходи.

Обърнете внимание на детайлите

За всички застрахователни полици трябва да прочетете внимателно написаното с дребен шрифт. Когато застраховате колата си, независимо кой вид покритие ще изберете, трябва да сте напълно честни по отношение на състоянието на автомобила и стойността му, зашого неверните данни правят застраховката ви невалидна, т.е. при произшествие застрахователната компания може да откаже да ви изплати иска или да ви  плати по-малка сума. Имайте предвид, че заплащаните суми се определят от застрахователните компании. Например, не бива да очаквате при пълна щета да получите точната стойност, на която сте купили колата. Стойността ще бъде определена от пазарната цена на автомобила в момента на злополуката.

Необходимо е да бъдете абсолютно честни и по отношение на всякакви наказания при шофиране и пътни нарушения, например, наказателни точки за превишена скорост и т.н. Повечето застрахователи няма да ви санкционират финансово за леки провинения.

Добър вариант за младите шофьори е да не сключват своя собствена застраховка, а просто родител да ги добави към неговата. Така, въпреки че застраховката на родителя ще подскочи сериозно, ако използвате колата на родителите си само от време на време, това вероятно ще бъде по-евтин вариант за семейството.

Ако възнамерявате да сте основният шофиращ (например имате личен автомобил), ще бъде незаконно да застраховате друг като първи водач и това може да доведе до обвинение за измама. Нарича се „Fronting“, при разкриване може да направи застраховката ви невалидна и да се окажете без застрахователно покритие в случай на иск.  Ако случаят е такъв, законно ще бъде да сключите застраховка на ваше име и да се стараете да шофирате внимателно.