Агенти по недвижими имоти

-

Таксата на агентът по недвижими имоти е твърде висока

След като продажбата е приключила, вие може да сметнете, че таксата на агента е твърде висока. Важно е да проверите дали сметката прави ясна категоризация на разходите – например, комисионна, реклама, данък върху повишението в стойността на имота по време на изграждането му (Value Added Tax) (VAT). Проверете сметката въз основа на първоначалното споразумение между вас и агента.

Вие решихте да не продавате

Ако решите да не продължите напред с продажбата на жилището ви, може да се наложи да платите определена такса на агентът по недвижими имоти, например, покриване на разходите, които агентът вече е направил. Това ще зависи от първоначалният договор между вас и агента.

Искате да използвате и друг агент по недвижими имоти

Ако използвате един агент става въпрос за “единично посредничество” (“sole agency”). Когато приемете sole agency с даден агент, обикновено договорът ще съдържа дължината на неговия период. В края на този период имате право да използвате услугите на един или повече допълнителни агента.
Ако използвате услугите на един или повече допълнителни агента преди периодът на sole agency да е приключил, нарушавате договора с първоначалния агент по недвижими имоти. Това означава, че ако новият агент ви намери купувач, вие ще трябва да платите комисионна не само на него, но и на агента, с когото имате споразумение за sole agency. Ако първоначалният агент ви намери купувач, величината на комисионната на новия агент ще зависи от вида на споразумението помежду ви.
Все пак, можете да преговаряте с първоначалния агент за промяна на sole agency в споразумение за “съвместно посредничество” (“joint agency”).

Искате да смените агентът по недвижими имоти

Можете да смените агентът по недвижими имоти, ако желаете. Трябва да проверите условията по споразумението, което имате с агента, за да видите дали това е възможно. Ако е възможно, все пак може да се наложи да изплатите определени такси на агента, за да покриете някои разходи, като реклама, които агентът вече е направил.

Вие сте си намерил/а купувач

Можете самостоятелно да си намерите купувач, който не се е появил чрез агентът по недвижими имоти – например, ваш приятел може да пожелае да купи имота. Вие имате право да продавате на купувач, който не е открит чрез агента, но въпреки всичко, може пак да платите на агента. Каква сума ще платите, зависи от договора помежду ви.

Не сте удовлетворен/а от предлаганите ви услуги

Може да не сте удовлеворен/а от услугите на агента по недвижими имоти, защото например:
• агентът може да не изпраща подробна информация за имуществото ви на потенциалните купувачи;
• рекламата не е такава, каквато вие бихте желали да бъде;
• информацията за жилището е невярна или недостатъчна;
Можете да подадете писмено оплакване до агента или да го замените с друг агент.

Категория: