Адвокати и други видове помощ при писането на завещание

-

Не е необходимо завещанието да бъде подписано или освидетелствано от адвокат. Ако желаете да напишете самостоятелно завещанието си, можете да го направите. Обаче, това трябва да стане, при положение че завещанието е недвусмислено.
Препоръчително е да използвате адвокат или адвокатът да провери написаното от вас завещание, за да сте сигурен/сигурна, че то ще има ефекта, който вие желаете. Това е така, защото е лесно да се допуснат грешки и ако има грешки в завещанието, може да възникнат проблеми след смъртта ви. Разрешаването на недоразуменията и споровете може да доведе до значителни правни разходи, което да намали наследствената сума.
Някои често срещани грешки при писането на завещание са:
• Незнание за легалните изисквания, необходими, за да направят едно завещание законно;
• Неспособност да се вземат предвид всички налични пари и собственост;
• Неспособност да се предвиди възможността наследникът да умре преди човекът, който е написал завещанието;
• Промяна в завещанието (ако промените не са подписани и освидетелствани, те са невалидни);
• Осъзнаване на ефекта от брака и/или развода върху завещанието;
• Осъзнаване на правилата, които съществуват по отношение на зависимите членове, които могат да се обърнат към държавата, ако сметнат, че са недостатъчно осигурени. Това означава, че уговорката в завещанието може да бъда опровергана.
При определени обстоятелства е особено препоръчително да използвате адвокат. Това е когато:
• Делите имущество с някой, който не ваш/а съпруг или съпруга;
• Желаете да осигурите някой, който е зависим и не може да се грижи за себе си;
• Има няколко члена в семейството, които искат да обжалват завещанието – например, втора съпруга или деца от първия брак;
• Постоянният ви адрес не е във Великобритания;
• Не сте гражданин на Великобритания;
• Вие сте гражданин на Великобритания, но имате и задгранична собственост;
• Става въпрос за бизнес.
Ако сте член на търговска организация, може организацията ви да предлага безплатни услуги при писането на завещание. Често организацията използва собствени адвокати при предприемането на тази работа.
Има наръчници, които могат да ви посъветват как да напишете завещание. Те могат да ви помогнат да решите дали трябва да напишете свое собствено завещание, както и да ви помогнат да решите дали някои от вече напечатаните формуляри от издателства или благотворителни дружества са подходящи. Възможно е да намерите помощ и от Internet.
Предлагат се услуги при писането на завещания. Обаче, фирмите, които предлагат такива услуги не са под юрисдикцията на Law Society, така че съществуват няколко предпазни мерки, ако нещата се объркат.

Разходи
Таксите за приготвяне на завещание варират в зависимост от адвоката и в зависимост от сложността на завещанието. Преди да решите кого да използвате, винаги е препоръчително да проверите колко ще ви вземат няколко местни адвоката. Можете да имате достъп до правен съвет чрез допълнителна застрахователна полица, която може да покрие разходите при подготовката или проверката на завещанието от адвокат. Ако сте член на търговска организация, може организацията ви да предлага безплатни услуги при подготовката на завещание за своите членове.
Също така, си заслужава да помислите над това какво искате да кажете в завещанието, преди да се видите с адвокат. Това ще ви помогне да намалите включените разходи.
Програмата за правна подкрепа поема подготовката на завещанието само ако сте избран/а поради финансов мотив и сте:
• На 70 или повече години; и/или
• В неравностойно положение; и/или
• Родител на недъгав човек и желаете да го осигурите в завещанието си; и/или
• Единствен родител, който желае да посочи попечител в завещанието си.

Категория: