Адвокати

-

Струва си да запомните, че адвокатите не са единствените хора, които могат да предоставят правен съвет. Правна помощ можете да получите от:
• други професионалисти – например, счетоводител, който може да ви даде съвет относно данъчните и фирмени закони;
• консултантски центрове, като Citizens Advice Bureau, жилищни консултантски центрове, финансови консултантски центрове и правни центрове;
• други организации, като професионални съюзи и автомобилни организации.
Може да предприемете и самозащита при дадено съдебно производство, или, ако самостоятелно се защитавате, можете да вземете с вас приятел или законен представител в съда. Така че, преди да се обърнете към адвокат – понякога таксите може да са големи – струва си да помислите дали има някой друг, който да ви помогне.

Избор на адвокат
Ако решите, че ви е необходим адвокат, трябва да изберете такъв, който има опит в съответната законна област.
Дадена местна консултантска агенция, като правен център или Citizens Advice Bureau, трябва да може да ви препоръча местни адвокати, които са опитни в съответната законна област или да може да ви осигури информация относно това как да откриете подходящ адвокат. При определени случаи, САВ може да ви прехвърли към организация, която ще ви предложи безплатна правна помощ. Можете да получите информация за адвокати и от Community Legal Service Directory (www.clsdirect.org.uk). Ако сте в полицейско управление, или ви е наложено сериозно престъпление, можете да получите безплатен правен съвет по силата на duty solicitor програмата. Ако сте в полицейско управление, полицията ще се свърже с duty solicitor. Ако сте в съда на магистратите или съда за малолетни, приготовленията около набавянето на адвокат ще се различават.
Когато изберете адвоката си, ще трябва да си насрочите среща. Това обикновено се осъществява в рамките на 5 работни дни. Ако въпросът е спешен, адвоката трябва да се опита да насрочи по-ранна среща.
На срещата трябва да занесете всички необходими документи и може да ви е от полза ако предварително приготвите списък с въпроси за адвоката ви.
Адвокатът трябва да се съобрази с определени правила и стандарти, посочени от Law Society. Адвокатът трябва, например, да ви даде определена информация на първото интервю. Информацията трябва да обхваща:
• как адвоката възнамерява да се справи с проблема;
• каква ще бъде следващата стъпка на адвоката;
• информация относно разходите, които трябва колкото си може по-скоро след интервюто да бъдат писмено потвърдени;
• дали ще имате право на държавни правни услуги или криминална правна помощ;
• очакваната продължителност на делото;
• дали адвоката има отношения с друга компания, които отношения могат да засегнат предприетите действия по вашето дело;
Law Society издава и документ, наречен “The Client’s Charter”, който ви посочва какво можете да очаквате от адвоката си и какво да направите, ако желаете да подадете жалба.
Трябва да се уверите, че сте разбрал(а) думите на адвоката си и не се страхувайте да задавате въпроси.
По време на делото, адвоката трябва непрекъснато да ви информира за хода на делото и разходите, дори и да няма очевидно развитие. Запомнете, че всеки контакт, който имате с адвоката ви, ще увеличава разходите ви.

Адвокатски разходи и сметки
В началото на делото, адвоката трябва да ви информира относно вероятната цена на делото и по какъв начин се изчислява таксата – например, фиксирана такса, почасова норма или процентна такса.
При определени случаи, например, при телесна повреда, можете да постигнете условно споразумение за заплащане с адвоката. Това означава, че ако загубите делото, ще трябва да платите разходите на ответната страна и, в зависимост от споразумението, разходите на адвоката и на адвоката, който е пледирал пред висшата съдебна инстанция. Ако спечелите делото, ще трябва да заплатите адвокатската такса при по-висока тарифа. Ако смятате да сключите условно споразумение за заплащане, трябва да сте наясно с условията по споразумението и евентуално да се срещнете с опитен консултант, за да ги обсъдите.
При всички случаи, адвоката трябва да обсъди по какъв начин ще бъдат покрити разходите и дали имате право на държавни правни услуги. Ако адвоката не предоставя държавни правни услуги, той все пак трябва да ви обясни предимствата на правните услуги от този род, ако имате право на тях, и да ви даде възможността да се обърнете към адвокат, който извършва подобни услуги.
Адвокатът трябва да ви информира за разходите по време на делото.
Ако адвокатът съхранява порите ви, те трябва да са в отделна депозитна сметка и трябва да имате право на лихва.
Трябва да получите сметката си в рамките на разумен период след като адвоката е приключил работата си за вас, който работа трябва да бъде съставена от три елемента: разходи, такси и VAT (Value Added Tax – данък върху повишението в стойността на даден артикул по време на производството му). Разходите са тези, които адвоката е платил от ваше име – например, съдебни такси и такси за адвокати, които имат право да пледират пред висши съдебни инстанции.
Таксите покриват професионалните услуги на адвокат, които той е извършил от ваше име. Ако работата е била в съда, таксите, които адвоката може да поиска, са предмет на съдебни правила. Не съществува тарифа за извънсъдебната работа, но таксите трябва да се справедливи и разумни. VAT се начислява върху таксите и някои разходи.

Ако смятате, че сметката е твърде висока
Можете:
• да поискате подробна сметка от адвоката;
• при определени ситуации, да помолите Law Society да разгледа сметката;
• да помолите съда да разгледа сметката.

Получаване на подробна сметка от адвокат
Можете да изпратите писмо до адвоката, за да поискате подробности около формирането на част или всички такси по сметката ви. Това писмо трябва да съдържа и молба за писмен отговор. Въпроси, като stamp duty при закупуване на къща, представляват фиксирана сума, така че не се задават въпроси относно тях.

Да помолим Law Society да разгледа сметката
Тази процедура се прилага единствено ако не става въпрос за съдебна дейност. Вие можете, в рамките на един месец от получаването на сметката, да поискате от адвоката да се сдобие с сертификат за заплащане, който одобрява или редуцира сметката. За тази услуга не се заплаща такса. Трябва да платите половината сума по сметката, VAT и разходите си, преди да подадете документи за сертификат за заплащане. Разходите не могат да бъдат оспорвани. Съществува срок за подаването на молба за сертификат за заплащане. Този срок обикновено е един месец, но може и да се удължи при определени обстоятелства. Освен това, адвоката може да се съгласи да разсрочи този срок. Трябва да направите проверка относно съответните срокове при Consumer Complaints Service (0845 6086565), част от Remuneration Certificate Department на Law Society, която се занимава с молби и запитвания.

Да помолим съда да разгледа сметката
Тази процедура може да бъде приложена за всяка дейност, извършена от адвокат, включително и съдебна дейност, и е известна като оценка.
Съдът може да разгледа цялата сметка и може или да я одобри, или да я намали. Ако намалението е повече от 1/5, няма да заплатите разходите по оценката. Може да имате право и на държавни правни услуги.
За дейности извън съда, съдът, който ще оцени сметката, е Върховния съд в Лондон. Когато е намесен съда, сметката ще бъде оценена от съда, който се занимава с делото. В случаи на държавни правни услуги, сметките може да бъдат оценени от Legal Services Commission.
Ако поискате оценка в рамките на един месец от получаването на сметката, съдът трябва да я направи. В рамките на един месец и година, съдът решава дали да даде съгласието си за оценка на сметката; след изтичането на една година е малко вероятно съда да даде съгласие.
Съдът не може да направи оценка, ако сметката е платена и е изминала повече от една година.
Ако имате затруднения с изплащането на адвокатската сметка, адвоката може да настоява за незабавно плащане. Освен това, след изтичането на един месец, той може да начисли лихва ако дейността е извънсъдебна. Все пак, той може да се съгласи да изплатите сметката му на вноски.
Обикновено ще е необходима помощта на опитен консултант, за да прецените дали трябва да се противопоставяте на сметката на адвоката.

Жалби срещу адвокати
Може да не сте удовлетворен(а) от адвоката си поради множество причини, например, може да имате проблем с държавните правни услуги, или може да не сте удовлетворен(а) от изхода на делото. Не можете да се оплаквате относно тези въпроси. Обаче, ако не сте удовлетворен(а) от начина, по който адвоката е провел делото – например, закъснения, загуба на документи или пари – можете да се оплачете.
Първоначално, трябва да се опитате да разрешите проблема като го обсъдите с адвоката. Всички адвокатски кантори трябва да имат писмена процедура за подаване на оплаквания, а самата кантора ще ви посочи с кого да се свържете, ако имате проблем с адвоката, провеждащ делото. Адвоката е длъжен, при поискване, да ви даде копие от процедурата.
Ако проблемът не се разреши по този начин, трябва да се свържете с Consumer Complaints Service (0845 6086565), които ще ви посъветват дали има смисъл в подаването на жалба и, ако е така, как да процедирате. Трябва да се свържете с CCS в рамките на 6 месеца от края на работата, която вашия адвокат е извършил за вас, или в рамките на 6 месеца от последния отговор на вашето оплакване.
Ако желаете де процедирате с подаването на жалба, трябва да попълните специален формуляр, който можете да намерите от CCS (01926 820082; www.lawsociety.org.uk). CCS ще разгледат жалбата и, ако е необходимо, ще я прехвърлят в различна секция на Law Society, която може да накаже адвоката и(или) да го накара:
• да върне платената сума;
• да поправи грешките си или да предприеме необходимите действия за своя сметка;
• да ви изплати компенсация в размер на максимум £5,000.

Имам нужда от адвокат, но нямам много пари. Какво мога да направя?
Адвокатите не са единствените хора, които могат да осигурят правен съвет. Правната помощ може да се получи и от други професионалисти, като счетоводители, които могат да дадат съвет относно данъчните и фирмени закони. Правна помощ може да бъде получена и от консултантски центрове, като Citizens Advice Bureaux, жилищни консултантски центрове, финансови консултантски центрове и правни центрове и от други организации, като професионални съюзи и автомобилни организации. Може да предприемете и самозащита при дадено съдебно производство, или, ако самостоятелно се защитавате, можете да вземете с вас приятел или законен представител в съда. Ако решите, че ви е необходим адвокат, трябва да изберете такъв, който има опит в съответната законна област. Например, ако искате попечителство за децата си, трябва да отидете при специалист по семейно право. Ако ви е необходима помощ с правните разходи, може да успеете да получите такава чрез програмата за правна помощ. Тази програма помага на хората с ниски доходи да получат безплатен правен съвет относно правните проблеми, писането на писма, водене на преговори, получаване на мнение от адвокат, който има право да пледира пред висши съдебни инстанции, и подготовка на писмено дело за трибунала. Програмата няма да плати, за да ви представлява адвокат в съда, въпреки че има други програми, които биха помогнали при определени обстоятелства.
Ако смятате, че имате право на програма за правна помощ, ще трябва да се срещнете с адвокат, или с организация, които имат договор за предоставяне на правна помощ по силата на програмата за правна помощ, например, Citizens Advice Bureau или правен център. Ще трябва да попълните формуляр за молба в началото на интервюто, за да се провери дали имате право на подобна помощ.
Има и други начини за получаване на правна помощ при ниски разходи. Такива да интервютата с адвокати за фиксирана сума. Професионалните съюзи могат да помогнат с професионалните проблеми, а автомобилните организации могат да помогнат относно много въпроси – от купуването на кола, до застраховането.
Ако сте в полицейско управление, или ви е наложена затворническа присъда, можете да получите безплатен правен съвет по силата на duty solicitor програмата.
Повече информация относно CCS, можете да намерите в брошура, чието заглавие е „Какво да правите, ако не сте удовлетворен(а) от адвоката си”, която можете да намерите от CCS (01926 820082; www.lawsociety.org.uk).
Ако адвоката е направил грешка, която ви е причинила финансова загуба в размер над £5,000, CCS не могат да разгледат делото, а вие можете да предприемете законни мерки срещу адвоката. Определено ще ви е необходим правен съвет и запомнете, че може да имате право на държавни правни услуги.
Ако не сте удовлетворен(а) от начина, по който CCS са разгледали жалбата ви, можете да подадете жалба пред Legal Services Ombudsman.