Ако не са ви включили в регистъра / Чуждестранни избиратели

-

Ако не са ви включили в регистъра
Ако смятате, че можете да се впишете в регистъра, но откриете, че не са ви включили, можете да вземете формуляр от избирателният регистрационен служител, за да подадете молба за регистрация. Освен това, молбата може да бъде подадена във формата на писмо, съдържащо цялата необходима информация. Тази молба може да бъде направена от вас или от някой друг, който действа от ваше име.

Как да се противопоставите на дадено вписване в регистъра
Можете да се противопоставите на вписването на вашето име, или нечие друго име, в регистъра, например, защото смятате, че даден човек вече не е жител на избирателния район или няма право да гласува. Всеки човек в избирателния регистър (не задължително в същия избирателен район) може да направи подобно възражение. Можете да се противопоставите и на включването на вашите данни в копия от регистъра, които се продават на търговски организации. Ако желаете да направите възражение, трябва да се свържете с избирателния регистрационен служител и да направите писмено възражение. Местните власти може да имат стандартен формуляр, който можете да попълните.
Ако регистрационният служител реши веднага да анулира възражението ви, вие ще бъдете уведомен(а) за това решение и причините за него. В последствие имате срок от 3 дена от датата на известието на служителя, за да поискате разговор.

Чуждестранни избиратели
Ако живеете в чужбина, бил(а) сте жител на Великобритания и сте регистриран(а) като английски избирател в рамките на предишните 15 години, можете да направите годишна декларация. Тя ще ви позволи всяка година да бъдете включен(а) в регистъра за избирателния район, в който последно сте регистриран(а) преди да заминете за чужбина. Регистрацията като чуждестранен избирател е доброволна.
Ако имате необходимите години, за да ви включат в регистъра, но не сте ги имал(а) когато сте напуснал(а) Великобритания, можете пак да направите подобна декларация, при условие че сте живял(а) във Великобритания през последните 15 години и ваш родител или попечител е включен в избирателния регистър.

Моят баща е в чужбина от 10 години и току що ме попита дали все още може да гласува на изборите.
Хората, които фигурират във английския избирателен регистър през последните 15 години, могат да направят “годишна декларация”, която им позволява да бъдат включени в избирателния регистър. Английските консулства в чужбина имат формуляри, които трябва да бъдат изпратени до избирателната регистрационна служба в техния последен избирателен район.

Всеки, който има право и, който желае да се регистрира като чуждестранен избирател, трябва да попълни необходимите формуляри, които обикновено могат да се открият в Английските консулства и дипломатични сгради. Трябва да върнете попълнените формуляри на избирателния регистрационен служител за избирателния район, в който последно сте бил(а) регистриран(а). Това трябва да се прави всяка година. Когато декларацията се прави за първи път, трябва да дадете данни за вашето английско гражданство, което е единствения вид гражданство, което ви прави чуждестранен избирател. Регистрационният служител ще ви напомня да подновявате избирателната си декларация. След като сте регистриран(а), можете да гласувате на всички парламентарни или Европейски парламентарни избори, които ще се проведат докато сте в регистъра. Не можете да гласувате на местните правителствени избори или на избори за събрания, например, Welsh Assembly.

Категория: