Анти-социално поведение

-

Антисоциалното поведение е поведение, което може да предизвика безпокойство, тревога или нещастие. За да бъде антисоциално, поведението трябва да е постоянно. Границата между антисоциалното поведение и съседските спорове за сравнително малки неудобства може да бъде много тънка. Антисоциалното поведение може да включва:
• сплашване на съседите и други хора чрез заплахи или фактическо насилие;
• безпокойство, включително и расово;
• устни обиди;
• шум;
• хвърляне на отпадъци;
• безпокойство на животни;
• вандализъм, имуществени щети и графити.
Ако искате да вземете мерки срещу антисоциално поведение, трябва първоначално да положите усилия да разберете кой е отговорен за това поведение. Важно е също така да разберете дали поведението е преднамерено или несъзнателно.
За да се справите с антисоциалното поведение, можете да направите едно или повече от следните неща:
• да предприемете самостоятелни действия, включително и да се обърнете към съда за компенсация или заповед за предотвратяване на повторно подобно поведение;
• да намесите и landlord (хазяинът);
• да намесите и местните власти;
• да намесите и полицията или обществен служител.

Да намесите landlord хазяинът

Можете да помолите landlord да вземе мерки. Трябва да разберете дали landlord има политика и процедури за вземане на мерки срещу антисоциално поведение. Всеки landlord може да предприеме действия срещу антисоциално поведение, въпреки че е по-вероятно местните власти и регистрираните социални landlord (включително и жилищните асоциации) да пожелаят да предприемат някакви действия. Запомнете, че landlord може да има благоразумието да вземе мерки, но е длъжен да го направи.
Ако сте наемател на местните власти или на регистриран социален landlord, най-вероятно ще има жилищен служител, към когото можете да отправите жалба за антисоциалното поведение на съседа ви. Ако имате частен landlord, ще трябва да се свържете с него или с неговия агент.

Какво могат да направят местните власти

Ако сте жертва на антисоциално поведение, можете да се обърнете към местните власти, независимо дали сте наемател на местните власти или не. Местните власти могат:
• да се обърнат към окръжния съд за издаването на заповед за спиране или предотвратяване на определено антисоциално поведение;
• да се обърнат към съда за издаването на заповед за спиране на публично безпокойство, което включва и пласирането на наркотици;
• да вземат мерки за премахването на шум, безпокойство или здравословни заплахи;
• да предприемат действия за изгонването на човека, отговорен за поведението, ако става въпрос за наемател на местните власти;
• да предприемат съдебно преследване, ако поведението е криминална проява;
• да подадат молба за издаването на забрана срещу антисоциалното поведение.

Какво може да направи полицията

Полицията може да предприеме действия срещу всяко антисоциално поведение и да арестува всеки, който:
• е нападнал друг човек, причинил е физическа или психическа вреда;
• преднамерено е нанесъл имуществена вреда;
• се е държал заплашително или по преднамерено оскърбителен начин;
• е насадил расова омраза или насилие чрез, например, разпространяване на расистки брошури.
Освен това, полицията може да вземе съдебна заповед за затварянето на имущества, използвани от наркопласьори. В последствие, влизането в имуществото ще е престъпление и имота ще бъде запечатан.
Трябва да имате предвид, че независимо от това, че полицията може да арестува някого, не е сигурно, че ще последва съдебно преследване.
Полицията може да издаде наказателен фиш за някои видове антисоциално поведение и, освен това, може да се обърне към съда за издаването на заповед за антисоциално

Какво могат да направят обществените служители

При определени обстоятелства, обществените служители могат да предприемат действия срещу дадено антисоциално поведение. Например, те могат да наредят на хората да не карат колела по пътната настилка, да разпръснат групи млади хора, които са се събрали на публични места и да придружат малки деца до дома им, ако все още са навън късно през нощта.

Предприемане на самостоятелни действия

Ако искате да предприемете действия срещу антисоциално поведение, вие можете:
• да се свържете с асоциацията на наемателите в вашия жилищен район (ако има такава), особено ако става въпрос за поведение, което може да засегне и други хора;
• да потърсите посредничество;
• да започнете съдебно криминално преследване, което може да доведе до глоба или затвор за извършителя;
• да започнете гражданско съдебно производство за компенсация или да подадете молба за издаване на заповед, която да спре действията на извършителя.
Ако възнамерявате да предприемете каквито и да е било правни действия, трябва първо да се посъветвате.