Бизнес застраховане за самонаети лица

-

Ако сте решили да работите за себе си, т.е. да станете самонаето лице, може би е добре да обмислите да застраховате бизнеса си. Застрахователите предлагат различни полици, затова изберете вашата според дейността, която сте решили да развивате.

Когато работите от дома си

Ако възнамерявате да работите от уюта на своя дом, трябва да помислите за имуществено застраховане или т.нар. household insurance. Имайте предвид, че не всички полици покриват и евентуални щети по бизнес оборудване, така че преди да сключите застраховка, задължително попитайте за подробности по нейното покритие.

Ако вече имате сключена застраховка, може би ще е добре да се свържете със застрахователя си и да му обясните какви бизнес планове имате, за да разберете дали трябва да доплатите за покритие на бизнес оборудването или не е необходимо.

Независимо от това дали вече имате сключена имуществена застраховка или възнамерявате да я направите в близко бъдеще, не пропускайте да споменете, че ще ползвате дома си за целите на своя бизнес. В противен случай, ако с имуществото ви се случи нещо и ви се наложи да предявите иск към застрахователя, той може и да не ви го изплати.

Индивидуални застраховки, от които може да имате нужда

Много застрахователи предлагат и т.нар. комбинирани бизнес застраховки, които покриват различни рискови фактори, с които един бизнесмен може да се сблъска. Все пак имайте предвид, че подобни застраховки не винаги са най-удачният вариант, затова не бързайте със сключването на такава. Проучете пазара, проверете какво ви е нужно и чак тогава направете застраховката.

Ако смятате, че комбинираната бизнес застраховка покрива прекалено много неща, от които нямате нужда, тогава сключването на индивидуални застраховки с различно покритие е по-удачният вариант за вас.

Застраховка на служебен автомобил (Motor insurance)

Ако ползвате служебен автомобил, той трябва да е застрахован за бизнес употреба. В случай, че използвате личната си кола и за целите на бизнеса си, проверете дали застраховката ви покрива и употреба за личния ви бизнес. Ако това изрично не се упоменава в сертификата, който ви е изпратила застрахователната компания, разговаряйте с нейн представител, като обясните каква е спецификата на бизнеса ви, за да сте убедени, че имате застрахователно покритие. Ако това не се направи, при евентуален инцидент, застрахователят не би уважил иска ви, ако превозното средство се е ползвало за цел, която не се покрива от застраховката ви.

Застраховка за професионална отговорност (Professional indemnity insurance)

Ако бизнесът ви е свързан с предлагането на професионални услуги и съвети, е почти задължително да имате такава застраховка. Тя покрива финансовите загуби на клиентите ви при евентуална грешка от ваша страна.

Застраховката е особено подходяща, ако сте решили да се занимавате със счетоводство, право, архитектура, медицина, консултантски услуги и др. п.

Застраховка за отговорност на работодателя (Employers liability insurance cover)

Ако смятате да наемете хора, които да работят за вас, тази застраховка е задължителна. Тя ще поеме компенсациите при трудови злополуки на вашите служители.

Застраховка на сгради и имущество (Buildings and contents insurance)

Този вид застраховки покрива движимото и недвижимото ви имущество, свързано с бизнеса ви, при пожар, наводнение, кражба и др.

Застраховка на машини и електронно оборудване (Equipment insurance)

Тази застраховка покрива машините и електронното оборудване, които използвате за целите на бизнеса си. Ако имате скъпи машини и друга техника, може би трябва да помислите за тяхната защита при евентуална повреда.

Имате възможност да застраховате само най-важното оборудване, това без което бизнесът ви няма как да съществува, а можете да покриете и всичко, до последния компютър.

Застраховка обща гражданска отговорност (Public liability insurance)

Тази застраховката покрива обезщетения и разходи в случаи, когато ваш клиент или посетител на обекта се нарани или пострада, заради ваш пропуск или грешка. Типичен пример за подобна ситуация е следния: посетител в магазина ви се подхлъзва на мокър под, заради разлята течност или неотдавнашното му измиване и се наранява, защото течността не е почистена добре или не е сложена табела, която да указва, че подът е хлъзгав.

Вероятността да имате нужда от подобна застраховка е голяма, ако работата ви е пряко свързана с посещение на клиенти във вашия бизнес обект, например ако имате магазин. За някои видове бизнес задължително се изисква този тип застраховка, например ако държите конна база. Клиентите ви може да изискат от вас доказателство за налична застраховка, преди да ползват вашите услуги.

Застраховка за отговорност за продукта (Product liability insurance)

Застраховката за отговорност за продукта ви осигурява покритие в случаите, когато ваш клиент пострада или загине заради дефект в изделие, което ви сте произвели, продали или поправили и вие трябва да платите компенсация.

Застраховката е много препоръчителна ако бизнесът ви е в сферата на хранително-вкусовата промишленост, производството на играчки или електроуреди и техника. Тази застраховка често е включена към застраховката за обща гражданска отговорност.

Карго застраховане (Goods-in-transit insurance)

Ако възнамерявате да изпращате стоки чрез пощи и куриери из страната и чужбина, тази застраховка ще покрие загубите ви при евентуално загубване на пратката или повреда в следствие на транспорта.

Обикновено полицата покрива сухопътния транспорт, затова ако стоките ви ще пътуват международно по вода или въздух, трябва да направите допълнителна застраховка за това.

Ако смятате да изнасяте стоки с голяма стойност (над 10 хиляди паунда) може да получите помощ от правителството със застраховка за износ. За повече информация посетете www.gov.uk/export-insurance-policy.

Кредитно застраховане (Credit insurance)

Кредитната застраховка ви обезпечава срещу риска да не получите плащане за труда си, защото ваши клиенти са фалирали или отказват да платят навреме. Можете да си изберете покритието според нуждите си – да защитите целия си оборот или само този от ключови клиенти.

Можете да защитите бизнеса си и от риска да не ви платят клиенти от чужбина. В този случай обаче застраховката може да покрие до 80 процента от загубите ви, а вие ще трябва да поемете останалите 20 процента.

Застраховка за съдебни разноски (Legal expenses insurance)

Застраховката покрива съдебните разноски, например хонорари на адвокати, съдебни такси и т.н.  Полезна е ако ваш клиент или служител заведе дело срещу фирмата ви.

Пътничеcка застраховка (Travel insurance)

Ако вие или вашите служител възнамерявате да правите бизнес пътувания в чужбина, се препоръчва да имате пътническа застраховка. В случай, че планувате почивка в чужбина, можете да я направите комбинирана – за лични и бизнес цели. Така ще сте напълно защитени при евентуални проблеми, свързани с пътуването и пребиваването ви зад граница.

Застраховка за прекъсване на дейност и производство (Business interruption insurance)

Тази застраховка покрива загубите ви в случай, че ви са наложи да прекъснете дейността си или производствения процес заради пожар, наводнение, земетресение и т.н.

Категория: