Бизнес трансфери и поглъщане на компании

-

Ако бизнеса, за който работите смени собственика си, ще ви е необходимо да знаете как това ще ви се отрази.

Какво означава това?
Ако бизнеса, за който работите смени собственика си, вашите права и условия по договора са защитени. По силата на Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations (известни като ‘TUPE’), съществуващите условия по трудовия ви договор ще се прехвърлят автоматично към новия работодател. Това означава, че ще продължите да работите за новия си работодател както преди.
Ако работодателя откаже да се съобрази с условията по договора ви, това ще бъде равносилно на нарушение на договора ви.

По какъв начин са защитени професионалните ви права?
Всички ваши професионални права, както и условията по договора ви са защитени. Тук спадат натрупани отпуски, неразрешени жалби срещу предишния работодател (например, по силата на дискриминационния закон).

Ако не желаете да работите за новия работодател
Може да откажете да работите за новия работодател. Трябва да уведомите сегашния или бъдещия си работодател, че не сте съгласен(съгласна) с трансфера. Това ще бъде прието като напускане от ваша страна и няма да имате право да претендирате за неправомерно уволнение.

Какво се случва ако работите за предприемач?
Ако работите за предприемач (например, в областта на кетъринга или почистването), който е погълнат от друг предприемач, вие трябва, ако не ви е казано друго, да се появите на работа както обикновено. Вие и трудовия ви договор ще се прехвърлите автоматично към успелия предприемач.
Ако сметнете, че за вас няма работа, можете да предявите иск за неправомерно уволнение и срещу двамата работодатели пред Employment Tribunal. Освен това, може да предявите иск и за липса на консултация преди TUPE трансфер.

Право на консултация
Вашият работодател трябва да се консултира с представителите на работната сила относно трансфера. Това ще стане или с официалните представители на професионалния съюз (ако имате такъв), или с представители на служителите, които обикновено се избират от работната сила.
Трябва да бъдете уведомени:
• кога и защо ще се състои трансфера на бизнеса;
• как това ще се отрази на служителите;
• дали ще бъдат предприети някакви мерки, като реорганизация, и как ще ви се отразят те.
Информацията трябва да бъде представена с добър тон, а консултацията – проведена с цел постигането на съгласие. Ако се планира реорганизация, вашия представител може да изложи становището ви. Вашият работодател трябва да даде отговор и да се обоснове, ако откаже.
Вашият представител може да подаде жалба пред Employment Tribunal, ако работодателя не ви информира и не се консултира с вас. Жалбата трябва да бъде приета, освен ако не е имало непредвидими обстоятелства, които не са позволили на работодателя да ви информира и да се консултира с вас (например, обстоятелства извън неговия контрол).

Какво се случва ако ви уволнят в следствие на бизнес трансфер?
Ако ви уволнят във връзка с трансфера, това автоматично се превръща в неправомерно уволнение, освен ако не съществува „икономическа, техническа или организационна” причина, съдържаща промени (например, в броя и задълженията) на работната сила. Съкращението е пример за подобна причина.

Право на изплащане при съкращение
След трансфера, вашия нов работодател може да поиска да намали броя на работните места. Ако изберат вас, или ако ви увонят поради икономическа или техническа причина, вие може да имате право на изплащане поради съкращение.

Пенсии
Вашите професионални пенсионни права, натрупани до момента на трансфера, са защитени от закона. Ако, непосредствено преди трансфера, стария ви работодател ви е предложил достъп до професионална пенсионна програма, тогава новия работодател трябва да ви предложи достъп до:
• професионална пенсионна програма, която трябва да отговаря на определени условия; или
• stakeholder пенсионна програма, при която новия работодател внася минимум 6% от пенсионните доходи.
Ако се откажат вноски към програма, тогава новия работодател трябва да внася пенсионни осигуровки в размер на 6% от пенсията.

Какво да правите след това?
След като трансфера се състои, уверете се, че имате актуално професионално писмено заявление. То ще съдържа името на новия работодател и информация за това дали условията по трудовия ви договор са се променили.
Не се паникьосвайте ако получите Р45 – това често означава, че данъчното ви досие се обновява, а не че сте уволнен(а).

От къде да получите помощ?
Advisory, Conciliation and Arbitration Service (Acas) предлага безплатен, конфиденциален и безпристрастен съвет относно всички аспекти на професионалните ви права. Можете да се обадите на линията за помощ на Acas: 08457 47 47 47 от 8.00 am до 6.00 pm, от понеделник до петък.
Вашето местно Citizens Advice Bureau (CAB) може да ви осигури безплатен и безпристрастен съвет. Можете да намери съответната служба на САВ в телефонния указател или online.

Категория: