Болнични грижи

-

Деца

Ако детето ви е прието в болница, може да обмислите няколко важни неща – например, дали можете да останете с него, как можете да помогнете при храненето и грижите за него и как ще продължава образованието му. Action for Sick Children (020 7843 6444; www.actionforsickchildren.org) могат да ви дадат съвет по тези въпроси. Те издават и брошури за родителите, чиито деца влизат да пръв път в болница.

Department of Health препоръчват на болниците да позволяват неограничени посещения в детските отделения. Освен това, болниците трябва да позволяват на родителите да бъдат с децата си колкото си може повече. Това може да включва и разрешение да се пренощува в болницата. Добре е да попитате как да уредите тези неща, преди детето ви да постъпи в болница. Ако сте затруднени да посещавате детето в болницата – например, ако имате други деца, за които трябва да се грижите у дома – можете да обсъдите това с медицинския социален работник на болницата.

Ако пациентът умре в болницата

Ако пациентът умре в болницата, пресоналът на NHS трябва да уведомят колкото си може по-скоро роднините и личния лекар (GP) за разпоредбите, които трябва да се направят.
NHS Trust могат да отговарят за погребалните разпоредби, ако няма роднини или роднините не могат да си позволят разноските, а и нямат право на погребално изплащане от Социалния фонд.

Болнични такси

За пациентите на NHS, които живеят във Великобритания, няма такса за повечето болнични лечения. Има такси за чуждестранните посетители, с изключение на спешните случаи. Обаче, има такси за спешни прегледи и лечение на жертвите на автомобилни катастрофи. Определени услуги също се заплащат – например, единични стаи, различно меню, телефон и телевизор.

Изписване от болницата

Не трябва да ви изписват от болницата докато потребностите ви не се преценят и не се направят разпоредби, които да ви осигурят необходимите услуги, от които се нуждаете след изписването.
Всяка преценка трябва да има предвид вашите желания, желанията на вашето семейство или на някой друг, който се грижи за вас. Трябва да сте напълно информиран/а и съпричастен/съпричастна, да ви бъде дадено достатъчно време да вземете решение и да ви се каже как да потърсите преглед на вече взети решения. Можете да поискате повторна преценка на потребностите си, ако обстоятелствата се променят за в бъдеще.
Може да не останете доволен/доволна от разпоредбите при изписването ви от болницата, защото, например:
• чувствате, че трябва да останете в болницата и да ви се продължи лечението;
• не сте доволен/доволна от обществените услуги, които са ви отпуснати при напускане на болницата;
• не искате да ви изпратят в приют.
Преди да ви изпишат вие или вашето семейство, ваш гледач или представител, може да поиска преразглеждане на решението за приемането ви за последващи NHS-грижи. В Англия, можете да поискате преразглеждане и след изписването.
Ако не сте доволен/доволна от разпоредбите, направени след изписването ви, можете да подадете жалба. Ако не сте доволен/доволна от медицинските услуги на NHS, ще трябва да използвате процедурата на NHS за подаване на жалба. Ако не сте доволен/доволна от предлаганите и предоставени от местните власти обществени услуги, трябва да подадете жалба пред местните власти, като следвате тяхната процедура.

Право на болнично лечение

Не можете да получите NHS-болнично лечение, ако личния ви лекар (GP) не ви е дал направление, освен ако не посещавате специализирана клиника (например, за лечение на болести по полов път), или се нуждаете от спешна медицинска помощ в спешното отделение.
Ако проявите насилие и/или злоупотребите с персонала на NHS, може да ви бъде отказано NHS-болнично лечение, или да ви бъде отправено писмено или устно предупреждение, преди лечението да ви бъде отказано или прекратено. Насилственото или оскърбително поведение може да включва устна обида, заплахи, насилие, злоупотреба с наркотици или алкохол в болницата и унищожаване на собственост. Всяка Primary Care Trust може да реши кои видове поведение могат да доведат да отказване или прекратяване на лечението, както и как тези политика да бъдат вградени. Ако проявите насилие или злоупотребите с персонала на NHS, и имате сериозни психически отклонения или състоянието ви е живото-застрашаващо, няма да ви бъде отказано лечение.

Посещения

Повечето болници имат определени часове за свиждане, по време на които пациентите могат да бъдат посещавани. Правото да ви посещават не е налице автоматично, защото лекарят може да реши, че посещенията няма да повлияят добре на здравето ви. Освен това, обикновено броят на хората при едно посещение е ограничен. Ограниченията на посещенията от деца са същите както при другите посетители. Има болници, в които часовете за посещения не се спазват стриктно, ако това не пречи на режима на болния и лечението му, и особено, ако лекарите смятат, че домашните посещения ще повлияят особено благотворно на подобряването на състоянието на болния.

Болниците, обикновено правят необходимото така, че да осигурят посещения на пациентите си. Ако някой пожелае да ви посети извън часовете за свиждане, ще трябва да говори със старшата сестра. Ако не получи разрешение от старшата сестра и ако все още желае да осъществи посещението, ще трябва да се свърже с администратора на болницата.

 Отделения само за мъже/жени

Нямате право да бъдете хоспитализиран/а в отделение само за мъже или само за жени. Обаче, имате правото да бъдете информиран/а преди да постъпите в болница (освен ако не е спешно или не ви приемат в интензивното отделение), дали ще бъдете в смесено отделение. Ако искате да бъдете хоспитализиран/а в отделение само за мъже или само за жени, може да се наложи да отмените приемането си в болницата, ако искането ви не е възможно да бъде веднага изпълнено.

Отлагане на операции

Ако операцията ви се отмени, трябва да ви бъде насрочена друга дата. В повечето случай това трябва да стане в рамките на 28 дни от първоначалната дата и дори по-скоро ако състоянието на пациента е животозастрашаващо. Ако това не се случи, можете да подадете жалба.
Насрочването на операция не би трябвало да се отлага в деня на приемането на пациента в болницата, поради причини, различни от медицинските. Ако операцията се отложи в насрочения ден – например, ако хирургът отсъства или ако времето не е достатъчно за изпълнение на операцията – трябва да бъде насрочена друга дата.

Списъци на чакащите

Може да не успеете да получите болничното лечение, от което незабавно се нуждаете, и да отидете в списък на чакащите. Съществуват максимални времеви лимити за вътрешни пациенти. Ако е необходимо, лечението може да бъде прехвърлено в друга болница, за да се спази срока.
Също така, има изчакващи времеви стандарти за първото ви посещение като приходящ пациент.
Списъците на чакащите не са на принципа „последните се обслужват последни”. Къде се намирате в списъка, зависи от стечението на обстоятелствата, които могат да се променят. Ако състоянието ви значително се промени, вашият личен лекар (GP) може да ви представи като извънредно спешен случай. Колко дълго ще трябва да чакате, за да се видите със специалист, или да ви се направи операция, преди всичко ще зависи от сериозността на положението ви, колко е зает специалистът и други болнични изисквания.
Можете да проучите часовете за чакане в различните болници чрез уебсайтът на NHS Direct. В Уелс, подобна информация може да се получи от уебсайтът на Health of Wales Information Service (www.wales.nhs.uk).
Ако чакате за приемане в болница, трябва да се свържете с рецепцията или консултанта на болницата, за да напомните на болничния персонал, че все още чакате. Трябва да съобщите, ако сте готов/а веднага да влезете в болница, в случай че нещата се забавят. Също така, трябва да държите личния си лекар (GP) в течение на нещата, особено ако състоянието ви се влоши.

Финансова помощ за пациентите на болницата

Ако имате право на помощи или данъчни кредити, престоят ви в болница може да има негативен ефект върху тях.
Ако се притеснявате за ефекта на хоспитализацията върху вашите помощи или данъчни кредити, ще трябва да се консултирате с опитен консултант, например, в САВ.
Ако имате ниски доходи, можете да получите помощ с пътните разходи до болницата, с разходи за рецепти, перуки и дрехи.

Финансова помощ при посещения

Ако получавате материална издръжка или Jobseeker Allowance въз основа на дохода, Социалният фонд може да ви окаже финансова помощ за пътните разходи, ако посещавате болен роднина.