Бонус при липса на искове по автомобилна застраховка

-

Бонусът при липса на застрахователни искове (на англ. No claims bonus или No claims discount) е вид отстъпка от застрахователната премия, която се натрупва за периода, през който не са предявявани претенции по автомобилната ви застраховка.

Стойността на бонуса е различна при различните застрахователи, но за по-дълъг период от пет или повече години, отстъпката от застрахователната премия може да достигне 60-70 процента.

В тази статия ще разгледаме какво представлява бонусът при липса на застрахователни искове (или накратко NCB от No claims bonus) и какви могат да бъдат последствията от представяне на фалшив документ пред британските застрахователи.

Какво точно представлява бонусът при липса на застрахователни искове?

NCB е отстъпката, която се прави при подновяване на застрахователната полица на автомобила, ако застрахованото лице не е причинило щети и няма предявени претенции по застрахователната му полица през предходната година.

Бонусът се трупа на човек, а не на автомобила. Застрахователите броят до петата или най-много до деветата година, в която не са предявявани претенции и след това отстъпката се запазва до това ниво, като максимумът може да е 75 процента от застрахователната премия. Тя зависи от индивидуалната история и обстоятелствата на застрахованото лице, както и от превозно средство, което шофира.

Как се изчислява бонусът?

За всяка изминала година, през която по автомобилната ви застраховка не са предявявани претенции, вие получавате NCB. Някои застрахователи предлагат ускорени полици, където можете да вземете подобен бонус за 10 календарни, а не както обикновено – за 12 месеца.

Как предявяването на претенции по застраховката влияе на NCB?

Основният принцип тук е, че ако има предявени претенции към застраховката ви и застрахователят трябва да изплати обезщетение, вие ще загубите част или целия си NCB.

Няма да загубите своя NCB, ако сте ударени от друга кола, вината не е ваша и застрахователят успее да възстанови обезщетението от застрахователя на другия водач.

Ако не се стигне до общо решение чия е вината за произшествието, двамата застрахователи могат да си поделят разходите по предявените претенции и тогава бонусът и на двамата водачи ще пострада.

Ако сте платили за нова полица с намален или спрян NCB и по-късно се окаже, че вината за инцидента не е била ваша, вашият NCB ще бъде възстановен.

Ако предявите претенции при кражба на кола или при повреда, причинена от лошо време, вашият NCB ще пострада.

Необходима ли ни е защита на NCB?

Застрахователите предлагат защита на NCB срещу допълнителни 5-10 процента от застрахователната премия. Тази защита ви позволява да имате определен брой произшествия за определено време, без това да се отразява на вашия NCB дори и когато вината за тези произшествия е била ваша.

Освен бонуса, от предявяването на застрахователни искове се влияе и стойността на застрахователната премия. Дори и NCB да не пострада, ако сте причинили произшествие, това ще се отрази на премията ви, така че не във всички случаи си струва да плащате за защита на NCB.

Какво се случва при смяна на автомобила или застрахователя?

NCB може да бъде прехвърлян от една кола на друга, но ако смените застрахователя си преди изтичането на полицата ви, настоящия бонус за годината няма да ви бъде зачетен. Ако го направите след изтичането на полицата, можете да прехвърлите натрупания NCB към новия застраховател.

Ако спрете да ползвате автомобил и вече нямате нужда от застраховка, имате срок от 2 години, преди да загубите натрупания бонус. Слез изтичане на срока, ако не сте купили застрахователна премия, бонусът се губи напълно и започвате трупането му от нулата, ако някога отново си вземете автомобил и сключите застраховка.

Могат ли упълномощени шофьори да изградят NCB на друго лице?

Обикновено не се допуска упълномощени (втори) шофьори да градят NCB на друг човек. Причината е, че ако се даваше възможност на други шофьори да изграждат чужд NCB, има вероятност за злоупотреби, тъй като основният водач би могъл да получи огромна отстъпка от застраховката, без изобщо да се е качвал на автомобила си.

Има застрахователи, предлагащи NCB за упълномощени шофьори, но най-често той не е признат от други застрахователи.

Създава ли се NCB при шофирането на служебен автомобил?

Застраховката на служебните автомобили не ви позволява да трупате NCB, но опитът ви като шофьор на служебен автомобил се взема под внимание при изчисляването на застрахователната премия.

Ако колата се използва за социални и битови цели, както и за работа и има такава застраховка, е възможно да можете да изградите собствен NCB на нея.

Възможно ли е прехвърляне на NCB от чужбина?

Някои застрахователи във Великобритания не позволяват създаден в чужбина NCB да бъде прехвърлен към тяхна застрахователна полица, затова е добре изрично да попитате новия си застраховател дали при него има такъв вариант.

Какви са последствията от изготвянето на фалшив NCB от България?

Фалшивият NCB от България представлява писмо, направено на компютър от български застраховател, което потвърждава, че имате натрупан бонус от България, без това да е вярно. Продават ги недобросъвестни български граждани, целящи да натрупат печалби, като рискът се поема от купуващия и представящия писмото.

Някои британски застрахователи доскоро приемаха такива писма, но все по-често вече искат повече обяснения и доказателства или направо се свързват с българския застраховател, за да потвърдят дали писмото е истинско.

Ако британският застраховател установи, че писмото с вашият NCB от България е фалшиво, той може да ви постави в черния списък на британските застрахователи и няма да можете да си направите застраховка при нито един британски застраховател за период от поне 5 години.

Ако пък все пак минете първоначалната проверка, но впоследствие сте замесени в произшествие или колата ви бъде открадната, тогава застрахователната компания ще разгледа вашия случай „под лупа”. Ако установи, че вашият NCB е фалшив, тя ще анулира застраховката ви. Първо ще отнесете глоба в размер до 10 хиляди паунда, второ, няма да получите никакво обезщетение от застрахователя и накрая – отново ще попаднете в черния списък, така че внимавайте какво правите.