Британските социални служби и тяхната роля в съда (втора част)

-

Специализираната служба за работа с деца и защитата на техните интереси в съда се нарича CAFCASS (Children and Family Court Advisory and Support Service). Тя е службата-работодател на вездесъщите британски социални служители, които се грижат за сигурността на децата на Острова. Те поддържат активни отношения и със семействата им, като целта им е пълноценно да представляват детските интереси при всяка спорна ситуация, касаеща средата, в която те израстват. Мнението на социалните служби във Великобритания има изключително голямо значение за вземането на окончателното съдебно решение по даден случай.

Когато служителите подготвят своя отчет пред съда, те често се обръщат към други агенции за работа с деца, към училищните власти, полицая, личния лекар и финалният им доклад е обобщение от вижданията на различни хора и институции относно развитието и състоянието на детето.

Мнение то в доклада на CAFCASS се взема под особено внимание при съдебното решение за бъдещото развитие на отношенията между родителите и децата. Рядко се случва съдът да не е съгласен с предложението на социалния служител, дори напротив – спокойно може да се каже, че докладът му има решаващото значение при определянето на крайното решение.

В България все още няма традиция за работа със социалните служби и тяхната роля е по второстепенна в сравнение с тази във Великобритания. Поради тази причина често пъти се случва да не преценяваме адекватно ролята на социалните служби в родителския ни спор и направлението, което те могат да придадат на целия съдебен процес.

Имали сме случаи, когато български родители отказват покана на социални служители за среща относно условията, в които се отглежда детето, под предлог, че не могат да отсъстват от работа и т.н. Несвикнали на подобно отношение, британците обикновено остават с впечатлението, че въпросното лице крие нещо от тях относно условията за отглеждане на детето и това намира място в доклада им, и в общата им преценка за родителя. Ако причината подобна среща да не се състои е наистина неотложна, най-добре е веднага да предложите удобен за двете страни вариант тази среща да се проведе във възможно най-скоро време.

В самия съд социалният служител може да играе няколко роли в зависимост от същността на иска, предявен от родителя-ищец, типа на съда и останалите лица участници в делото.

– В случаите когато е получен сигнал за съществуваща опасност за здравето и състоянието на детето, служителят се явява страна и съответно – ищец по делото. Той бива представляван от адвокат, който излага иска по делото и представя съответните доказателства. Социалният служител в този случай може и да играе ролята на главен свидетел, който да подкрепи изнесените от адвоката му факти.

– Друга съществена роля на социалния служител е тази на придружител и съветник на страна по дело за дете (тази роля е известна под името „McKenzie’s friend”), т.е. може да придружава и съветва единия родител, но не може да прави изказвания пред съда.

Когато родителите не са доволни от доклада на CAFCASS

В този случай има процедура за оплакване, която трябва стриктно да се спазва:

– Най-напред трябва да се уведоми директно социалният служител, който е автор на доклада, и да му посочите конкретните основания за това оплакване.

– Възражението трябва да се направи още докато сте на място в съда, защото последвалото оплакване постфактум няма да промени издаденото решение.

– Ако сте предупредили съответния служител за причините за вашето недоволство (непълни проучвания, интервюта и т.н.) и той не предприеме действия по отстраняването им, следващата процедурна стъпка е да се обърнете към неговия мениджър.

– Ако решите да направите оплакване, има законов период за действие и той е 3 месеца от датата на конкретния инцидент /случка/ повод. От страна на CAFCASS има 5-дневен срок, за да ви уведомят, че вашето оплакване е получено.

– Ако оплакването идва от страна на дете, няма никакви срокове и то може да бъде на-правено във всеки един период след деня на инцидента. В този случай на детето автоматично се назначава служебен адвокат (представител).

***

В много случаи, когато става въпрос за съдбата на нашите деца във Великобритания, ние, българските родители подхождаме прекалено емоционално за британския вкус, считайки, че голямата ни обич и привързаност са достатъчни сами по себе си, съдът да присъди решение в наша полза.

Във Великобритания тези сметки невинаги излизат правилни. Стандартът, наложен от тукашните институции за нормален живот на едно дете, понякога доста се разминава с представите ни и е добре да търсим помощта на компетентно лице, което не само да подготви документите на нашата позиция, но и да подготви нас самите за дълга борба, победителят в която е този, който подхожда не емоционално, а практично.

Семейните дела са обикновено дълги и скъпи и за тези, които не могат да си ги позволят или нямат жилище, което се води на тяхно име, правителството е предвидило помощта на т.нар. Legal Aid Solicitors. В Google можете да намерите най-близката до вас кантора. Отделете достатъчно време, за да се подготвите за срещата с тях, защото одобрението ви за ползването на Legal Aid схемата минава през разглеждането на доста документи, свързани с вашите доходи, данъци и т.н.