Видове ипотечни кредити в Обединеното кралство

-

В Обединеното кралство съществуват различни ипотечни кредити, като всеки от тях има своите предимства и недостатъци. За да направите правилен избор на ипотека, трябва да сте наясно какви видове съществуват и да прецените коя е най-подходящата за вас.

Ипотечни кредити с фиксиран лихвен процент

Фиксираният лихвен процент (fixed rate) може да ви осигури допълнителна финансова стабилност. Това е така защото лихвата остава една и съща за определен период от време. Това означава, че вноските по ипотеката ви ще са едни и същи всеки месец.

Срокът за погасяване на ипотека с фиксиран лихвен процент обикновено е между две и пет години, но може да бъде и много по-дълъг. Едно от основните предимства на този тип ипотечни кредити е спокойствието, което си подсигурявате. Знаете, че за определен период от време месечните ви вноски няма да се повишат. Това може да ви помогне да планирате бюджета си по-лесно по отношение на другите битови и ежедневни разходи, без да се сблъсквате с неприятни изненади около изплащането.

Всичко това означава, че фиксираният лихвен процент по ипотеката може да бъде правилният избор за вас, ако сте с по-малък бюджет и се нуждаете от сигурността и стабилността на предварително определената месечна вноска.

Ипотечните кредити с фиксиран лихвен процент може да ви струват по-скъпо, отколкото тези с променлива лихва. Например вие няма да се възползвате от възможните намаления на основния лихвен процент и няма възможност вашите вноски да се понижат.

Ако изберете ипотечен кредит с фиксирана лихва, вероятно ще плащате и такса за договорна ипотека. Също така може да се сблъскате с такси при предсрочно погасяване.

Ако имате нужда от съвети за ипотечни кредити, можете да се намерите независим съветник на уебсайта www.unbiased.co.uk.

Ипотечни кредити с променлива лихва 

При ипотечните кредити с променлив лихвен процент (variable rate), месечната ви вноска може да се покачи или понижи по всяко време. При тях липсва допълнителната сигурност, която предоставя ипотеката с фиксирана лихва.

  • Ипотека „Тракер“

Един от видовете ипотечни кредити с променлив лихвен процент е т.нар. тракер  (tracker). Тази ипотека следи лихвите, които се определят от Bank of England, като разликите могат да се отклоняват до плюс/минус 1%. Може да се отпусне за минимум една година или до максималния период на такъв тип кредити.

Тракер ипотеката е изгодна, особено ако желаете да я изплатите за кратък период от време. В началото ще плащате лихва от порядъка на 1,5%, но ако се забавите с изплащането й, тя ще бъде прехвърлена на стандартни лихвени проценти и месечната ви вноска ще стане по-голяма.

С този тип ипотека е най-изгодно да се възползвате и да върнете парите докато лихвеният ви процент е нисък, така ще се възползвате от възможно най-изгодните условия. Много кредитори ще ви позволят това, без да понесете никакви финансови санкции и неустойки. Имайте предвид обаче, че ако решите да погасите ипотечния си кредит предсрочно, ще трябва да платите такса.

От друга страна, като всеки друг ипотечен кредит с променлива лихва, тракер ипотеката няма да ви осигури пълна финансова сигурност. Тя не е подходяща за хора с по-ниски доходи и променлив бюджет, за които е добре да знаят точно колко ще бъдат месечните им вноски по ипотеката. При такива обстоятелства би било разумно да се избере ипотечен кредит с фиксиран лихвен процент.

  • Ипотека с отстъпка

Ипотеките с отстъпка (Discount mortgage) са друг вид кредити с променлив лихвен процент. Казват се така, защото лихвеният процент е нисък за определен период от време. Например, ако стандартната лихва за някой кредитор е 5%, вие ще получите отстъпка в размер на 1% и ще изплащате кредита си с 4% лихва. Както при останалите кредити с променлива лихва и тук е възможно лихвения процент да се повиши.

Времетраенето на ипотечните кредити с отстъпка обикновено продължава между две и пет години. Ако не сте погасили ипотеката си когато периодът свърши, вашият кредитор ще ви прехвърли автоматично към обичайните за него лихвени проценти.

Този вид ипотека ви гарантира, че ще останете под прага на обичайните за вашия кредитор лихвени проценти за определен период. При някои икономически обстоятелства това може да означава, че ще погасявате ипотеката си с по-нисък лихвен процент.

Ипотеката с отстъпка не предлага много стабилност относно процентите. Кредитополучателите могат да се окажат в особено уязвимо положение, когато периодът с отстъпка приключи, а те не са изплатили заема си. Това е така, защото те ще бъдат изправени пред големи и резки увеличения на лихвения процент. В допълнение, може да се изправите и пред допълнителни такси при предсрочно погасяване.

  • Стандартна ипотека с променлива лихва

Стандартната ипотеката с променлив лихвен процент може да бъде рискован избор при покупка на жилище. Ставката по ипотеката е променлива, съответно – и лихвеният процент. Кредиторът определя лихвата – без никакви ограничения, срочни сделки или отстъпки. Той може да повиши или понижи лихвения процент по всяко време и като кредитополучател, вие нямате контрол над това, което се случва с ипотеката ви. Стандартните променливи лихвени проценти могат да бъдат повлияни от промените в нивото на основния лихвен процент на Bank of England, но може и решението да е изцяло по преценка на заемодателя.

При стандартните ипотечни кредити с променлив лихвен процент, лихвите обикновено варират от около 2% над основния лихвен процент до 5 % над него или дори повече.

Все пак може да имате възможност да се възползвате от нисък процент, като се задържите на първоначалната лихва, но това е много рискована стратегия, защото няма сигурност по отношение на лихвата. Кредиторът може да я увеличи по всяко време.

Ако сте с по-малък бюджет и разчитате на сигурност по отношение на ипотеката ви, един стандартен ипотечен кредит с променлив лихвен процент е в състояние да ви постави в много уязвимо положение.

  • Ипотечни кредити за погасяване на съществуваща ипотека

Ипотечните кредити за погасяване на съществуваща ипотека (repayment mortgage) гарантират, че ще изплатите настоящата си ипотека до края на срока. При такъв вид ипотечен кредит трябва да направите и други договорености за изплащането на главницата. Това обикновено включва изплащане на отделна месечна сума под формата на инвестиция. Въпреки това няма гаранция, че инвестицията ще нарасне достатъчно, за да се изплати ипотеката в пълен размер в края на срока. Може да има недостиг и в крайна сметка да трябва да внасяте още пари.

Премислете внимателно кой тип ипотечен кредит е подходящ за вас. Когато вземате подобен кредит за пръв път, обикновено той е с нисък първоначален лихвен процент, който продължава от една до пет години, преди да преминете към стандартната лихва на кредитора.

Може да изберете дали ипотечният кредит да бъде с фиксиран или с променлив лихвен процент. Изборът ви зависи от това дали мислите, че има вероятност да се променят доходите ви, дали предпочитате да знаете колко точно ще плащате всеки месец или смятате, че можете да се справите, ако месечните ви плащания се повишат. Ако сте с по-малък бюджет и се нуждаете от това вашите погасявания да останат едни и същи през месеците, това прави по-разумен изборът на ипотека с фиксиран лихвен процент.

Дали дадена ипотечна сделка, предлагана от някой кредитор, е достъпна за вас може да зависи от това дали сте кандидат за кредит за първи път, дали се премествате в ново жилище или ипотекирате повторно.

При ипотеките с променлив лихвен процент лихвата може да се промени по време на периода на сделката. При ипотечен кредит с фиксирана лихва ще плащате един и същ лихвен процент за определения период, независимо от промените на други места.

Някои ипотечни сделки предлагат кешбек (cashback) или с други думи ви възвръщат малка част от парите, когато ги изплатите. Обмислете такъв вариант, това може да е един от факторите при избор на точния кредит за вас.

Категория: