Всичко за образованието във Великобритания

-

Когато семейство реши да се премести да живее в друга държава, едно от първите неща, които всеки родител прави, е да запише детето си на училище, за да не губи учебна година. След това стъпка по стъпка родителите и децата опознават английската образователна система.

В повечето случаи децата, които идват от чужбина (от България), за да пребивават в Обединеното кралство, биват записвани в  безплатни държавни училища, финансирани от правителството. Съществуват и голям брой частни училища, но при тях кандидатстването и системата са строго индивидуални, а и таксите не са за пренебрегване.

За да запишете детето/децата в дадено училище, трябва да се съобразите с правилата и системата за кандидатстване определени от правителството. Като граждани на ЕС вашето дете автоматично получава  право на безплатно държавно обучение до навършване на 16 годишна възраст + допълнителни 2 години в колеж по желание.

Обща информация:

Избор на училище
Можете да се свържете с вашата община, за да получите информация за:

Може да получите повече информация за дадено училище като:

 • Посетите на място училището – често училищата във Великобритания организират „дни на отворените врати“

Прочетете отчетите на Офстед /Ofsted/ – агенцията за оценяване на учебни и детски заведения във Великобритания. Всяка година всяко учебно, възпитателно и детско заведение бива проверявано и оценявано от Офстед. Докладите се публикуват онлайн на сайта на институцията и са достъпни за всички, които искат да научат повече за дадено училище – https://reports.ofsted.gov.uk.

 • Проверете таблиците за класация на училищата които включват резултати от зрелостните изпити
 • Поговорете с други родители за това какво е мнението им за избраното училище.

Кандидатстване за училище

Независимо дали наскоро сте преместили наскоро или кандидатствате от чужбина,  процедурата е една и съща. За целта се свържете с вашата община (Council), за да получите повече информация, относно кандидатстване за място в училище след започване на учебната година /например при смяна на училища/.

Частните училища имат собствена процедура за кандидатстване. Подайте молба директно в училището, ако желаете да изпратите детето си в частно училище.

Начинът, по който подавате молба, зависи от това дали кандидатствате:

Кога започва кандидатстването

Приложенията на различните общини, се отварят в различни дни във – обикновено в началото на есенния период на годината преди детето ви да започне училище.

Крайни срокове за кандидатстване
За начално училище – до 15 януари.
За средно училище до 31 октомври.

Как се кандидатства?
Когато попълвате формуляра (онлайн или на хартия), ще бъдете помолени да посочите училищата, за които кандидатствате, по реда на предпочитанията ви. Трябва да кандидатствате за поне 3 училища.

За да получите копие на формуляра за кандидатстване на хартия, се обърнете към местния съвет.

Кога ще научите резултатите
Общината  ще изпрати потвърждение за резултатите. За началните училища крайният срок е 16 април, а за средните – 1 март.

Ако датите се падат в почивен ден, потвържденията се изпращат на следващия работен ден.

Кандидатстване след тези дати или по време на учебната година:
Може да кандидатствате по всяко време. За целта трябва да посетите сайта по местоживеене и да следвате инструкциите. Процедурата е същата.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Доказателство за адресна регистрация – това може да е документ за платен общински данък(council tax), банкови извлечения за плащането му  също се признават, сметки за вода, ток или газ на ваше име.
 • Паспорт на детето
 • Преведен акт за раждане

Когато ви предложат дадено училище, може да направите три неща:

 1. Да приемете мястото в предложеното училище,
 2. Ако детето ви е в списъка на чакащите и училището ви предлага място, приемащият орган ще ви изпрати официално предложение. Можете да приемете предложението, дори ако детето ви вече е започнало в друго училище.
 3. Ще ви бъде изпратено писмо с решението, в кое училището е прието детето ви. Ако му е отказано място в най-желаното от вас училище, можете да обжалвате решението. В писмото е описана процедурата.

Вие трябва да обжалвате всеки отказ поотделно. За всеки отказ можете  да обжалвате само по веднъж.

За обжалване вижте повече информация тук – https://www.gov.uk/schools-admissions/appealing-a-schools-decision

Учебната година и ваканции

Учебната година варира и е различна за различните общини. В този сайт по адрес може да видите училищните ваканции и учебната година за настоящата календарна година във вашия район. https://www.gov.uk/school-term-holiday-dates

Отсъствия

За разлика от България, отсъствията в Обединеното Кралство се следят стриктно. За целта детето ви има така наречената училищна посещаемост (School Attendance Record), която започва от 100% и намалява според това, колко дни е отсъствало детето през учебната година. Важно е да се уточни, че нямате право да извеждате детето си по време на учебната година на ваканции или други мероприятия, освен ако нямате изричното съгласие на директора. Всеки ден отсъствие се записва, включително и дните, в които е отсъствало по болест.

Ако детето отсъства по болест, трябва да се обадите и уведомите училището още сутринта в деня на отсъствието. Така се процедира за всеки ден отсъствие от учебни занятия.

Кога може да отсъства детето ви?

Можете да позволите на детето ви да отсъства от училище, ако:

–       е прекалено болно, за да посещава училище,
–       когато имате предварително разрешение от училището.

Почивки в учебно време
Трябва да получите разрешение от директора, ако искате да изведете детето си извън училище по време на срока.
Можете да направите това само ако:

 • подадете молба до директора предварително (като родител, с който детето живее),
 • има изключителни обстоятелства

Директорът има право да реши колко дни детето ви може да отсъства, ако бъде дадено разрешение.

Правни действия, които се предприемат при отсъствие от училище
Ако детето отсъства продължително, без уважителна причина,  училището и общината имат право да предприемат различни видове  наказателни мерки.

Подробности за образователната система във Великобритания
Националната учебна програма е набор от предмети и стандарти, използвани от началните и средните училища, така че децата да се учат на едни и същи неща. Той определя какви предмети се преподават и стандартите, които децата трябва да достигат по всеки предмет.

Националната учебна програма е организирана на блокове от години, наречени „ключови етапи“ (key stages или съкратено KS). В края на всеки ключов етап учителят индивидуално ще оцени ефективността на детето ви.

Ключов етап 1: от 5 до 7 години
Ключов етап 2: от 7 до 11 години
Ключов етап 3: от 11 до 14 години
Ключов етап 4: От 14 до 16 години

Таблица на ключови етапи на обучението за средно образование в Англия

ГодиниЕтапКлючов етапНачин на оценяване
3 до 4 Ранни години Незадължително посещение на училище
4 до 5Предучилищно обучение(Reception)Early years (Ранни години)Оценяване от учителя (Teacher assessments). Съществува възможност за избирателно оценяване в началото на годината, което е по желание.
5 до 6Първа годинаKS1 (Ключов етап 1)Държи се един лесен тест за оценяване на уменията на вашето дете да чете, разбира и да различава думи в началото на годината. (Phonics screening check).  Проверката представлява кратка и проста оценка на звуковото декодиране и се състои от списък от 40 думи, половината от които са реални думи и половината нереални думи, които децата трябва да прочетат на учителя.
6 до 7Втора годинаKS1 (Ключов етап 1)Държавни изпити и училищни оценявания по Английски, математика и науки (National tests and teacher assessments in English, maths and science)
7 дo 8Трета годинаKS2 (Ключов етап 2)
8 дo 9Четвърта годинаKS2 (Ключов етап 2)
9 дo 10Пета годинаKS2 (Ключов етап 2)
10 дo 11Шеста годинаKS2 (Ключов етап 2)Държавни изпити и училищни оценявания по Английски, математика и науки
11 дo 12Седма годинаKS3 (Ключов етап 3)
12 дo 13Осма годинаKS3 (Ключов етап 3)
13 дo 14Девета годинаKS3 (Ключов етап 3)
14 дo 15Десета годинаKS4 (Ключов етап 4)Някои деца взимат GCSE изпити
15 дo 16Единадесета годинаKS4 (Ключов етап 4)Повечето деца взимат GCSE изпити и други квалификации
За да разберете какви са  етапите на обучение в Шотландия, можете да ползвате: https://en.wikipedia.org/wiki/Scottish_Qualifications_Certificate

Оценяване

До края на всеки летен срок, училището трябва да напише доклад за напредъка на вашето дете и да го обсъди с вас.

Обикновено ключови етапи 1 и 2 включват така нареченото начално образование и се провеждат в началното училище (primary school), а на 11-годишна възраст учениците се местят в средното училище (secondary school) и завършват ключови етапи 3 и 4.

Учениците се оценяват в края на всеки ключов етап. Макар че всеки ключов етап е важен, най-важния етап е може би този с оценките които ще изкарат на 16-годишна възраст, когато всички ученици трябва да държат държавни изпити за средно образование (GCSE). След като учениците завършат своите GCSE, те имат избор да продължат образованието си в колеж и след това да завършат висше образование или да завършат училище и да си намерят работа.

Какво са GCSE Exams
The General Certificate of Secondary Education (GCSE) е английският еквивалент на нашата Диплома за средно образование и се състои от изпити , които се взимат на възраст между 15-16 години след две години обучение и подготовка в училище. Някои ученици могат да вземат изпитите си рано, ако учителите смятат че са готови. Повечето студенти, които взимат тези изпити, изучават между 5 и 12 предмета в рамките на 2 години, като от тях трябва да изберат минимум 5 и да държат изпити върху тях. Всички ученици трябва да учат задължително английски , математика и науки, докато станат на възраст 15-16 г. Не е задължително да държат изпити по тези предмети, но повечето ученици ги избират. В Уелс учениците изучават задължително и уелшки език, докато станат на 14 години. Повечето училища изискват всеки ученик да издържи 5 или повече изпити GCSE с оценка C или по-висока, преди да могат да преминат към обучение за А Levels. 

Ей левълс (от английското A levels – “нива А”) са квалификации, базирани на отделни предмети, които могат да служат за кандидатстване в университет, в обучение след средно образование, професионално обучение или за работа. Обикновено можете да изучавате 3 или повече Ей левълс в продължение на 2 години. Тези предмети обикновено се оценяват чрез серии от изпити.

След като учениците завършат средното си образование, има възможност да продължат своето образование, за да придобият нива на AS или А2 Levels, които са необходими за придобиване на професионални квалификации или за кандидатстване в университет.

Избиране на предмети от ниво А
Студентите избират кои теми от ниво А искат да учат, като приемът, разбира се, зависи от оценките от  GCSE. Обикновено се нуждаете от най-малко пет GCSE (A* – C), за да можете да учите A Levels. Понякога имате нужда от B или по – висока оценка в GCSE по предмета, който искате да изучавате на ниво A. 

Най-важните критерии за избор на теми от ниво A са областите, в които учениците са добри. Ако изпитвате удоволствие при изучаването на даден предмет и проявявате способности по него, това е предметът в ниво А, който трябва да изучавате.
Ако сте си избрали  конкретна кариера, работа или по-нататъшно развитие, може да се наложи да изберете конкретни нива А, за да отговаряте на изискванията за прием.

Какво можете да направите след ниво A

Отговорите са няколко:

 • Кандидатстване в университет – нивата А са най-често срещаните квалификации, за да се стигне до висше образование. Обикновено се изучават три или повече A Levels в продължение на две години и в края се държат изпити.
 • Ако не сте направили своя избор и не сте сигурни какво желаете да правите в бъдеще, можете да завършите нивата А и да оставите избора за по-късен етап.
 • Можете и да потърсите работа. Нивата А се оценяват добре от работодателите, защото показват добро ниво на образование.
 • Продължете с професионално обучение  или  се ориентирайте към конкретни професионални квалификации, които са съчетани с практика.

Шотландският сертификат за квалификации (Scottish Qualifications Certificate – SQC) е шотландското съответствие на Диплома за средно образование или на изпитите GCSE в Англия. Преди се е казвал Scottish Certificate of Education and the Record of Education and Training. Това е основнияj документ за образование, който получават учениците в средното училище, както и в допълнителното и професионалното образование. Шотландският сертификат за квалификации (SQC)  се присъжда от шотландския орган по квалификациите – Scottish Qualifications Authority. Той е част от по-широкия набор от квалификации, предлагани в шотландската образователна система, като между тях ще споменем шотландски професионални квалификации(Scottish Vocational Qualifications), както и националните сертификати и дипломи на по-високо ниво – Higher National Certificates and Higher National Diplomas. Всяко ниво е напълно интегрирано в Шотландската кредитна и квалификационна рамка и трите горни нива получават съответно точки в системата на UCAS.

Висше образование
За да могат да влязат в университет, децата, завършили образованието си в Обединеното Кралство, трябва да издържат успешно изпити за А Levels или еквивалентните на тях в други части на Кралството.

Много чуждестранни студенти завършват своето средно образование в своята страна и след това кандидатстват с оценките си от дипломата, приравнени по тукашни стандарти.

Ние многократно сме засягали темата за висшето образование във Великобритания. Ако имате нужда от помощ при записване в университет или въпроси, пишете на имейл [email protected], или звънете на 077 8606 7076.
За информация за студентското финансирането за българи в Англия, гледайте това видео: https://www.youtube.com/watch?v=ZwBiZOe0P38