Всичко за NHS и местни служби

-

Аборт
Определени жени могат да абортират чрез NHS. Като цяло, съвет и помощ могат да се получат от личните лекари (GP) и от клиниките по семейно планиране. Помощ може да се получи и от организациите на доброволни начала, като British Pregnancy Advisory Service (08457 30 40 30), които притежават и собствени клиники.

Подкрепа и адаптация
Подкрепа за хората в неравностойно положение може да се получи от болниците и местните социални служби, както и от множество организации на доброволни начала, включително и British Red Cross. Наемателите в държавни жилища трябва да се свържат с местната жилищна служба за повече информация.

Алтернативна медицина
Някои видове алтернативна медицина (известна също като допълнителна медицина) могат да се осигурят чрез NHS от определени общопрактикуващи лекари (GP) и болници. По-често предлаганите терапии са акупунктура, остеопатия, хомеопатия, хиропраксис и ароматерапия.

Линейки
Повечето линейки се осигуряват на пациентите на NHS при спешни случаи и при ежедневен транспорт. С линейките на “бърза помощ” можете да се свържете чрез телефона за спешни случаи (999). Линейките за ежедневни пътувания могат да бъдат осигурени чрез личните лекари (GP) или чрез болниците.

Преглед за рак на гърдата
Прегледът за рак на гърдата се осигурява от NHS на три годишни интервали от време за жените на възраст между 50 и 64 години. Жените над 64 години могат да бъдат преглеждани при поискване.

Преглед на шийката на матката
Прегледът на шийката на матката се осигурява от NHS на всеки 3 до 5 години за жените на възраст от 20 до 64 години. Жените над 64 години могат да бъдат преглеждани при поискване.

Лекари по костно ставни заболявания
Държавно регистрираните лекари по костно ставни заболявания се осигуряват чрез NHS за лечение на определени пациенти, включително по-възрастни хора и хора в неравностойно положение. Обикновено, пациентите трябва да са с направление за лекар по костно ставни заболявания, като направлението се издава от общопрактикуващ лекар (GP) или от клиника. Всеки, който няма право на безплатно NHS-лечение, ще трябва да си го осигури частно.

Обществени медицински сестри
Обществените медицински сестри са наети от NHS, за да се осигурят домашни грижи за пациентите. Те работят в кабинетите на общопрактикуващите лекари (GP) и здравните центрове, и също така, можете да се свържете с тях чрез местните държавни nursing office.

Мерки за предпазване от забременяване
NHS осигурява безплатен съвет и средства против забременяване чрез общопрактикуващите лекари (GP) и клиниките по семейно планиране. Някои организации на доброволни начала също осигуряват безплатен съвет и средства против забременяване, например, British Pregnancy Advisory Service.

Съветване
Някои общопрактикуващите лекари (GP) могат да ви дадат безплатен съвет чрез NHS.

Денонощни центрове
Местните социални служби организират денонощни грижи за хората с психически, физически и умствени увреждания, както и за възрастни хора. Обикновено тези услуги се заплащат.

Зъболекари
Списъци със зъболекари, които осигуряват NHS-лечение могат да се осигурят от Primary Care Trust, а в Уелс – от съветите по обществено здраве. Могат да се осигурят и от NHS Direct. Някои обществени групи имат право на безплатно лечение.

Болести и борба с вредителите
Местните служби по здравето и околната среда отговарят за проучването на епидемии от хранително натравяне и определени инфекциозни болести. Те отговарят и за контролът над паразитите и над други здравни рискове – например, прекомерен шум, прах или дим.

Общопрактикуващи лекари (GP)
Всеки има право да се регистрира при общопрактикуващ лекар (GP). Свържете се с местните здравни служби или NHS Direct, за да получите помощ при намирането на общопрактикуващ лекар (GP). Освен осигуряването на здравен съвет и лечение, общопрактикуващите лекари (GP) осигуряват прегледи, правят цитона мазка, имунизации и подписват сертификати за неработоспособни поради болест хора. Много общопрактикуващи лекари (GP) осигуряват и поощрителни клинични обучения, контрацептивни услуги, безкръвна хирургия, съветване, услуги за бременни жени и медицински прегледи за застраховки и други цели (за които могат да поискат такса).

Здравни инспектори
Здравните инспектори осигуряват подкрепа чрез NHS за семействата с деца под 5 годишна възраст, както и за възрастни хора. Обикновено те работят в кабинетите на общопрактикуващите лекари (GP).

Домашни грижи
Местните социални служби отговарят за осигуряването на домашни грижи за възрастните хора и за хората, които имат нужда от лична помощ в домовете си – например, миене и обличане. Обикновено има такса за тези услуги.

Болници
Повечето приеми и записвания в NHS болничните заведения стават чрез направление от личния лекар (GP), но пациентите могат да посетят NHS болнично заведение и без направление от личния лекар (GP), ако са приети в Спешното отделение, или ако посетят специализирана клиника за болести по полов път.

Имунизации
NHS осигурява имунизации за деца и някои възрастни хора. Имунизацията при пътуване зад граница може да се заплаща.

Лечение на безплодие
Съвет относно безплодие можете да получите от личния си лекар (GP) чрез NHS. Обаче, някои форми на това лечение не се предлагат лесно чрез NHS и може да се наложи пациентите да потърсят частно лечение.

Майчинство
Чрез NHS можете да получите услуги по време на бременността и след раждането от личния лекар (GP), акушерки и болници. Бъдещите майки имат право и на безплатни рецепти, и от време на време – на зъболекарско лечение, когато бременността е потвърдена и една година след раждането. Жените с ниски доходи имат право на безплатни купони за мляко и витамини по време на бременността.

Услуги за възрастните хора
Има много NHS-услуги за възрастните хора. Общопрактикуващите лекари (GP) трябва да предложат годишни медицински прегледи на пациентите на 75 и повече години. Помощ се осигурява и от здравните инспектори и обществените медицински сестри. Местните социални служби и някои организации на доброволни начала – например, Age Concern – осигуряват различни услуги, включително и доставки на храна и заведения за хранене.

Оптични услуги
Здравните власти се разпореждат с очните услуги. Някои хора имат право на безплатни очни прегледи и ваучери за очила или контактни лещи, включително всички деца под 16 години, някои младежи под 19 години, хората на 60 и повече години, хората с определени зрителни проблеми, хората, които имат право на определени помощи и всички хора с ниски доходи.

Фармацевти
Фармацевтите (известни и като аптекари) отговорят за разпространението на лекарствата. Те могат и да осигурят информация и съвет относно често срещаните медицински проблеми.

Физиотерапия
Физиотерапията се осигурява чрез NHS на пациенти с направление от личен лекар (GP) или болница.

Практикуващи медицински сестри
Практикуващите медицински сестри работят за общопрактикуващите лекари (GP), като изпълняват редица функции, включително и имунизации и основни медицински прегледи.

Рецепти
Лекари, зъболекари и някои медицински сестри могат да предписват редица лекарства и приспособления от NHS, но количеството на предписаните при всеки следващ път лекарства са ограничени (обикновено веднъж месечно за вид).

Училищно здравеопазване
Всяко училище си има училищен лекар и медицинска сестра, които се занимават с медицинските прегледи на децата, които посещават училището, включително и прегледи за слух, зрение и растеж. Родителите имат право да присъстват на тези прегледи. Училищните медицински сестри провеждат и здравно обучение и дават общи съвети за справяне с медицинските проблеми в училище.

Специализирани клиники
Към NHS има специализирани клиники за лечение на болести по полов път и пикучо-полови инфекции. Повечето клиники са разположени в болниците и за пациентите не е необходимо да имат направление от личен лекар (GP). За подробна информация за най-близката ви клиника, се свържете с NHS Direct.

Грижи за неизлечимо болните
Грижите за неизлечимо болните се осигуряват чрез NHS от лични лекари (GP), болници, областни медицински сестри и други. Също така, има множество NHS-приюти за палиативни грижи, както и приюти, които се ръководят от множество организации на доброволни начала.

Приходящи центрове
Приходящите центрове са NHS-центрове, чийто персонал са медицински сестри. Тези центрове могат да се посещават от хората за съвет или лечение на второстепенни наранявания без предварително записани часове. Свържете се с NHS Direct, за да разберете адреса на най-близкия до вас център.

Кой може да помогне?
Повече информация за услугите на NHS можете да получите от NHS Direct (0845 4647) или на www.nhsdirect.nhs.uk (в Англия) и www.nhsdirect.wales.nhs.uk (в Уелс).