Възможности на полицията

-

По-голямата част от правилата, които покриват поведението на полицията, са поместени в практическите кодекси. Освен това, има и други закони, които дават на полицията определени правомощия. Ако полицията не се придържа към практическия кодекс или закона, това означава, че те могат да бъдат съдени или обвинени в криминално престъпление. Полицаите могат да бъдат дисциплинарно уволнени, или съда може да не приеме полицейско доказателство, което е било постигнато, когато полицията е надминавала правомощията си. Тази информация не покрива всяка ситуация, така че ако имате проблем с полицията, винаги трябва да търсите допълнителен съвет. Ако сте задържан(а) или сте в полицейско управление, винаги е препоръчително да се свържете с адвокат.

Спри и потърси
Полицията може да спре и претърси всеки човек или превозно средство за определени вещи. Все пак, преди да ви спрат и претърсят, те трябва да имат основателни причини, за да подозират, че ще намерят нещо като:
• откраднати предмети;
• незаконно оръжие;
• предмет, направен или адаптиран с цел извършването на обир;
• предмет с острие или жило;
• предмети, които могат да повредят или разрушат нечие имущество.
Полицията може да претърси и автобуса на даден футболен отбор, който отива или се връща от футболен мач, ако имат достатъчно основания да подозират, че има алкохол, или някой е употребил алкохол в автобуса.
При подобни ситуации, при които полицията има право да спре и да претърси, те не трябва да ви карат да сваляте облекло, различно от връхно облекло, яке или ръкавици.
Ако ви арестуват, полицията може да ви претърси за предмети, които могат да ви помогнат в опитите ви за бягство, или за доказателство, което е довело до нарушението, в следствие на което е настъпил и вашия арест. Отново, не трябва да ви карат да сваляте облекло, различно от връхно облекло, яке или ръкавици, но полицията може да претърси устата ви.
При определени обстоятелства, полицейски служител с ранг на инспектор, или повече, може да даде на полицията разрешение за спиране и претърсване в даден регион в продължение на определен период от време. При влизането в сила на подобно разрешение, полицията може да претърсва за незаконно оръжие или опасни инструменти, независимо дали са имали повод за подозрение. При влизането в сила на подобно разрешение, полицейски служител в униформа може да ви нареди да премахнете всички предмети, които носите, за да прикриете самоличността си.
Служител с ранг асистент на началник на полицията, или по-висш, може също да даде разрешение за претърсване в региона, с цел да предотврати терористични действия. Лондон е един от тези региони, така че след 2001г. са издадени подобни правомощия. По време на някое от тези претърсвания, от вас може да бъде поискано да си премахнете шапката, обувките, връхно облекло, яке или ръкавици на обществени места.

Къде може да ви претърси полицията?
Полицията може да ви претърси на всяко обществено достъпно място. Това означава, че те могат да ви претърсят на всяко друго място, различно от дома и градината ви, или дома и градината на някой друг, който ви е дал разрешение за достъп до тях. Ако полицията има сериозни подозрения да вярва, че вие не сте в дома си, или сте на място, за което нямате разрешение от собственика, те могат да ви претърсят.
Полицията може да използва сила при спиране и претърсване, но трябва да положат всякакви усилия, за да ви уверят да им съдействате. Силата трябва да бъде тяхната последна алтернатива, като размера й трябва да е разумен.
Преди претърсване, полицейския служител трябва да ви информира, че сте задържан за претърсване. Освен това, той трябва да предостави името си, името на полицейското управление, целта на претърсването и неговите предразсъдъци и правомощия за извършване на претърсването. Ако претърсването е свързано с терористичен акт, или ако полицая смята, че предоставянето на името му ще го изложи на опасност, той може да предостави полицейския си номер, вместо името си. Освен това трябва да ви информират, че имате право да притежавате копие от доклада за претърсването ви. Ако не е практично да се съставя доклад за претърсването, полицейския служител трябва да ви информира, че имате право да подадете документи за копие, при условие че ги подадете в рамките на 12 месеца.

Кога може да ви разпита полицията?
Полицията не трябва да ви разпитва с цел събиране на доказателства докато не ви предупредят за това. Ако сте арестуван, не трябва да ви разпитват докато не пристигнете в полицейското управление, освен в случаите когато:
• закъснението е свързано с увреждане на доказателства, свързани с престъплението;
• закъснението може да доведе до физическо увреждане на странични лица;
• закъснението ще предупреди друго лице, заподозряно в извършването на престъпление, което лице все още не е задържано;
• закъснението ще попречи на възстановяването на имущество, което е обект на нарушението.
Ако сте предупреден(а) без да сте арестуван(а), трябва да ви бъде казано, че сте свободен(свободна) да си тръгнете когато пожелаете.

Право на влизане
Полицията може да навлезе в даден имот без предупреждение при множество различни ситуации. Такива са:
• нарушение на нечие спокойствие или избягване на подобна ситуация;
• извършване на арест;
• арестуване на човек, извършил определени нарушения;
• повторно задържане на избягал човек;
• спасяване на човешки живот или предотвратяване на имуществена вреда.
Освен ситуациите, при които полицията предотвратява сериозни посегателства на нечий живот или имущество, те трябва да имат сериозни основания да смятат, че човека, който търсят, се намира в определения имот.
Ако полицията ви арестува, те могат да влязат и претърсят всеки имот, в който сте бил(а) по време на или незабавно след ареста. Полицията трябва да има основателни причини да смята, че съществуват достатъчно доказателства, свързани със съответното нарушение. Освен това, те могат да претърсят дадена сграда, обитавана от някой, който е арестуван поради определени нарушения. Отново, полицейския служител, който провежда претърсването, трябва да има основателни причини за съществуването на доказателство в сградата, свързано с нарушението, или с подобно нарушение.
Ако полицията има разрешение за обиск, те могат да влязат в сградата. Според практическите кодекси, в по-голяма част от случаите, те трябва да влязат в дадена сграда в разумното време, освен в случаите, когато това ще навреди на претърсването. Когато обитателите са у дома, полицията трябва да поиска разрешение за влизане в имота – отново, освен в случаите, когато това ще навреди на претърсването.
Когато провеждат разследване, полицейските служители трябва:
• да се идентифицират – ако не се в униформа – и да покажат разрешението си за обиск;
• да обяснят защо желаят да проведат разследването, правата на собственика и дали претърсването се извършва с разрешение за обиск или не.
Ако полицията има разрешително, те могат да използват сила, за да влязат, ако:
• собственика не им е дал разрешение; или
• е невъзможно да се комуникира със собственика; или
• собственика отсъства; или
• сградата е необитаема; или
• имат достатъчно основания да вярват, че ако не употребят сила, това ще попречи на обиска, или някой ще бъде в опасност.

Конфискуване на собственост
Полицията има право да конфискува вещи. Те могат да конфискуват вещи, ако имат достатъчно основания да вярват, че:
• вещите са придобити незаконно;
• вещите са доказателство за определено нарушение.
При всяко от тези обстоятелства, те трябва да имат и достатъчно основания да смятат, че е наложително вещите да бъдат конфискувани, за да се избегне тяхната загуба, кражба или унищожение.

Право на арест
Да се арестува някой означава, че полицията го лишава от свободата да отиде където пожелае. Полицията може да ви арестува ако имат валидно разрешително за арест. Има ситуации, при които могат да ви арестуват и без разрешително. Примери са:
• когато извършвате определени нарушения;
• когато имат достатъчно основания да смятат, че извършвате определени нарушения;
• когато имат достатъчно основания да смятат, че сте извършил(а) определени нарушения;
• когато сте на път да извършите определени нарушения;
• когато имат достатъчно основания да смятат, че сте на път да извършите определени нарушения.
Полицията може да ви арестува ако имат достатъчно основания да смятат, че сте извършил(а) или възнамерявате да извършите някакво нарушение, или ако извършвате или се опитвате да извършите дадено нарушение, но не е практично или неудобно да ви се изпрати призовка. Все пак, те могат да постъпят така, ако някое от следните условия е налице:
• не знаят и не могат да научат името ви;
• смятат, че сте дал(а) фалшиво име;
• не сте дал(а) точен адрес – това е адреса, на който полицията може да се свърже с вас;
• смятат, че сте дал(а) неточен адрес;
• ареста е необходим, за да ви попречи да нараните себе си или други хора, да претърпите физическо страдание, загуба или вреда на имущество, извършването на обществено престъпление, или незаконно възпрепятстване на магистрала.
Ако ви арестуват понеже не сте предоставил удовлетворителен адрес, те трябва да ви обяснят, че съществува възможност за арест и да ви дадат възможност да предоставите адреса.

Какво трябва да се случи при ареста?
При арест, полицията трябва да използва сила в разумни граници и трябва колкото си може по-скоро да ви информират, че сте арестуван(а). След ареста те трябва да ви обяснят причините за него. Полицията трябва да ви предупреди, освен в непрактичните за това случаи, или освен когато са ви предупредили непосредствено преди ареста.
Ако полицията ви е арестувала на място, различно от полицейско управление, те трябва колкото си може по-скоро до ви отведат в полицейско управление. Ако ви арестуват за кражба и някой ви е видял на местопрестъплението, но при вашия обиск съответната вещ не е намерена, полицейския служител може отново да проведе разследване. Това може да им позволи да възстановят имуществото. След като открият имуществото, те трябва да ви отведат в полицейското управление.

В полицейското управление
Ако сте под 17 години и сте задържан от полицията, „съответния възрастен човек” – обикновено ваш родител или попечител – трябва колкото си може по-скоро да бъде информиран. Полицията не трябва да ви разпитва без присъствието на родителя ви, освен ако закъснението няма да означава риск за нечия друга вреда, или сериозна загуба или повреда на имущество.

Хора, които имат затруднения с образованието
Ако арестувания човек има затруднения с образованието, полицията трябва да го разпита само в присъствието на отговорен за него човек, освен ако закъснението няма да означава риск или вреда за някой друг или нечие друго имущество. На разпита, човек с образователни затруднения трябва да бъде придружен от:
• роднина или друг човек отговорен за него; или
• човек, който не е нает от полицията и, който има опит в работата с подобен тип хора; или
• някой друг отговорен възрастен човек, който не е нает от полицията.

Хора от чужбина
Ако арестувания човек няма местожителство в страната, полицията може да поиска помощ от High Commission, посолство или консулство, за да го издири. Някои държави има специални споразумения с Великобритания, така че High Commission, посолството или консулството автоматично се информират, ако някой от техните жители е арестуван (освен ако арестуваната личност не е политически бежанец).

Ако майчиния ви език не е английски
Ако имате затруднения с английския език, а интервюиращия служител не може да говори вашия език, трябва да ви бъде осигурен преводач. Полицията не трябва да ви интервюира без присъствието на преводача, освен ако закъснението няма да означава риск или вреда за някой друг или нечие друго имущество.

Глухи хора и хора със слухови или говорни затруднения
Ако имате слухови или говорни затруднения, полицията трябва да ви предложи преводач. Те не трябва да ви интервюира без присъствието на преводача, освен ако закъснението няма да означава риск или вреда за някой друг или нечие друго имущество, или ако вие писмено не се съгласите да бъдете разпитан(а) с преводач.

Какво трябва да се случи ако ви задържат
В полицейското управление полицията трябва да ви информира за:
• правото ви да уведомите някой за ареста ви; и
• правото ви да говорите с адвоката си насаме; и
• правото ви да разгледате полицейския практически кодекс.
Полицията трябва да ви информира, че не е необходимо незабавно да използвате правата си. Можете да ги упражните по всяко време след задържането ви. Трябва да ви бъде дадено писмено известие за тези права по време на задържането ви и правото ви да притежавате копие от полицейския доклад при освобождаването ви. Полицията ще поиска да отбележите на доклада дали желаете правен съвет и, освен това, ще ви помоли да подпишете доклада.
Ако поискате някой друг да бъде информиран за ареста ви, това трябва да се случи колкото си може по-скоро, освен ако не сте арестуван(а) за определени нарушения и служител от ранг старши офицер (или по горен) не е позволил отлагане. С цел позволяването на закъснение, полицаят трябва да е уверен, че има основателни причини, че информирането на някой друг за ареста ви, ще:
• доведе до вмешателство в доказателствата;
• засегне възможността на полицията да възвърне дадена собственост;
• предупреди други заподозрени;
• попречи на възстановяване на постъпления в следствие на престъпления с наркотици.
Ако закъснението не е оторизирано, полицията трябва да ви уведоми и да впише причината в досието ви. Максималното закъснение е 36 часа, освен ако не сте задържан в следствие на терористична атака, в който случай е 48 часа. Ако в същото време някой поиска координатите ви, той трябва да бъде информиран, при условие че сте съгласен(съгласна), освен ако служител с ранг старши офицер (или по-горен) не реши, че това няма да е уместно.

Колко дълго може да ви задържи полицията?
Полицията не трябва да ви задържа за повече от 24 часа без да ви обвинява, освен ако служител с ранг старши офицер (или по-горен) или магистрат не даде разрешение.
Полицейски служител с ранг старши офицер (или по-горен) може да нареди задържане за още 24 часа. Магистратите могат да оторизират последващо задържане до максимум 96 часа. След като сте обвинен, вие трябва да бъдете изправен(а) пред магистратите на следващия ден (но не на Коледа, в Разпети петък или в неделя). Арестите при подозрения за тероризъм имат различни правила за задържане.

Право на мълчание
Въпреки че имате право да мълчите, съда може да вземе предвид вашето мълчание при вземане на решение относно това дали сте виновен(виновна) или невинен(невинна).

Право на адвокат
Ако ви арестуват, осъдят или разпитват, трябва да поискате среща с адвокат. Трябва да имате право на телефонен разговор с адвокат, който няма да ви поиска такса за предлаганата от него помощ. Имате право на безплатен, поверителен правен съвет, но при извънредни обстоятелства може да бъде оторизирано закъснение до 36 часа, обикновено при съмнения за тероризъм.

Жалби
Ако смятате, че полицията се е отнесла неправомерно към вас и желаете да подадете оплакване, има множество действия, които можете да предприемете. Съответното действие ще зависи от съдържанието на жалбата. Например, ако полицията се е сдобила с доказателства чрез нарушение на правилата по даден практически кодекс, съдът може да не приеме отправените срещу вас доказателства. Освен това, можете да използвате полицейската процедура за подаване на жалби, за да се оплачете от отношението на даден полицейски служител или да предприемете гражданско съдебно производство.

Отправяне на жалба
Можете да съставите писмена жалба до директора или до Commissioner of the Metropolitan Police в Лондон. Трябва да изпратите писмото с доставка до поискване и да запазите копие за себе си. Ако смятате, че може да предприемете и съдебни действия, можете да поискате от адвокат да състави писмото. Полицейското управление ще запише жалбата ви и ще бъдете поканен(а) на интервю. Трябва да бъдете придружен(а) от приятел или адвокат. Ако ви е причинена физическа вреда, може да ви накарат да отидете на медицински преглед, който може да бъде извършен единствено с ваше съгласие. Полицията може да ви попитат дали желаете жалбата ви да бъде разрешена неофициално чрез процедура, наречена „местно решение“. Ако не се съгласите, проблемът ще бъде разрешен официално.
Ако след официалното разглеждане жалбата се потвърди:
• може да бъде отправено неофициално предупреждение или съвет към полицейския служител; или
• полицейският служител може да бъде дисциплинарно уволнен; той може да бъде уволнен или подтикнат към напускане на работа, да бъде понижен в длъжност или заплащане, да бъде глобен, да му бъде отправено предупреждение или порицание; или
• проблемът може да бъде препратен към Crown Prosecution Service, ако се твърди, че даден полицейски служител е извършил криминални престъпления. (Ако жалбата се потвърди, можете да съдите полицията).
Independent Police Complaints Commission (08453 002 002; www.ipcc.gov.uk) разглежда и разследва жалби срещу полицията.

Съдене на полицията
Ако жалбата ви е сериозна, можете да съдите полицията. Можете да осъдите полицията по същия начин както и останалите членове на обществото. Ако желаете да съдите полицията, трябва да се консултирате със специализиран адвокат.

Кой може да помогне?
Liberty (08451 232307; www.liberty-rights.org.uk) прокламира гражданските права, включително и полицейските политики и власти, и може да посъветва хората, които имат проблеми с полицията. Все пак, те могат да поемат само няколко случая годишно. Освен това, могат да препоръчат адвокати, специализирали в жалбите срещу полицията.
Inquest (020 8802 7430; www.gn.apc.org\inquest) предлага правна консултация за всички проблеми, свързани с разследване причините за нечия смърт.
Police monitoring group са прокламиращи организации, които целят да привлекат общественото внимание върху полицейската дейност, за да подобрят политиката на полицията. Повечето police monitoring group са в Лондон. Групите предлагат безплатен съвет, могат да разглеждат жалби и да дават направления за адвокати. За да разберете дали има местна група във вашия регион, се свържете с вашия местен орган на властта.
Law centre предлагат безплатен съвет и представляване. Law Centres Federation (020 7387 8570; www.lawcentres.org.uk) могат да ви дадат информация за вашия местен правен център.