Гласуване по пощата

-

Гласуване по пощата
След като сте регистриран(а) за гласуване, можете да решите да гласувате по пощата и на парламентарните, и на местните правителствени избори, за неопределен период, определен период или за определени избори.
За да подадете молба за гласуване по пощата, вие трябва:
• да впишете пълното си име; и
• да осигурите адреса, където сте или, където ще се, регистрирате; и
• да осигурите адреса, където бюлетина трябва да бъде изпратен; и
• да определите периода, или изборите, за които подавате молба; и
• да упоменете дали молбата се подава за парламентарни избори, местни правителствени избори, или и двете; и
• да поставите подпис и дата на молбата.
Попълнете формуляра, който можете да намерите във вашата избирателна регистрационна служба или от избирателния уебсайт (www.postalvotes.co.uk). Само един формуляр може да бъде използван за всеки отделен човек. Освен това, можете да подадете писмена молба, въпреки че трябва да се положат необходимите грижи, за да разберете дали писмото съдържа необходимата информация.
Молбата за гласуване по пощата трябва да бъде получена от регистрационния служител най-малко 6 работни дни преди датата на изборите. Ако сте се регистрирал(а) да гласувате по пощата и в последствие размислите – например, искате да гласувате с пълномощно или да ви премахнат от регистъра – регистрационния служител трябва да получи вашата молба най-малко 11 работни дни преди изборите. След като молбата е направена, трябва да ви прибавят към определена секция от регистъра, известна като списъка на липсващите избиратели.
Трябва да получите потвърждение, че ви е дадено право на гласуване по пощата (ако има достатъчно време преди изборите). Ще получите бюлетин (с плик, ако сте във Великобритания) с декларация за самоличност, която трябва да подпишете в присъствието на свидетел, когото познавате. Свидетелят трябва да си напише името и адреса, и да се подпише. Ако сте регистриран(а) и сте подал(а) молба за гласуване по пощата и не получите бюлетина до четири работни дни преди деня на изборите, можете да подадете документи до регистрационния служител за друга бюлетина. В тази молба трябва да бъде включено доказателство за вашата самоличност. В последствие, трябва да ви бъде дадена друга бюлетина.

Категория: