Глоби за превишена скорост – съществува ли наистина правило за 10-процентов толеранс?

-

Сред водачите на превозни средства съществува един популярен мит, който гласи, че ако шофират с превишена скорост с до 10 процента над допустимото, няма да бъдат глобени. Дали обаче наистина е така?

Често чуваме за това правило, но не е много ясно дали то наистина съществува. То в известна степен е в противоречие с последните правила за глоби за превишаване на максимално разрешената скорост, които бяха въведени на 24 април 2017 година. Според тях водачите могат да бъдат глобени, дори ако превишат скоростта само с 1 миля в час над допустимото. Освен това, съществува потенциалната възможност даден водач да бъде глобен с до 175 процента от своята седмична заплата за едно нарушение.

Говорител на Британския съвет на полицейските началници заяви във връзка с толеранса:

„10-процентовото правило e разрешено в указанията към служителите ни, но то не е част от закона. Използва се като ориентир за прилагане на закона – 10 процента над допустимата скорост плюс 2 мили в час. Идеята е прилагането на закона да става пропорционално“.

Толерансите за водачите при превишаване на скоростта се прилагат по много причини. Неточността в средствата за измерване на скоростта, едно от които е скоростомера на колата, е една от причините. Освен това има и някои неудобства при налагането на глоби на водачите, превишили допустимата скорост само с няколко мили в час.

В полицейско ръководство на Асоциацията за началниците на полицейски управления за прилагане на правилата за превишена скорост от 2011-2015 година се подчертава, че наличието на толеранс не отменя окончателното решение на полицейския служител. Параграфът гласи:

„Тези насоки не заменят и не могат да заменят конкретното решение по преценка на полицейския служител. Когато полицейски служител реши да издаде заповед или глоба за нарушения, извършени със скорост, по-ниска от посочената в таблицата, той трябва да вземе предвид допустимите отклонения на оборудването, използвано в подкрепа на мнението му“.

В документа също така се казва, че има допустим максимален толеранс от +/- 2 мили в час за скорост до 66 мили в час и 3 процента за скорости над 66 мили в час.

Ограничение на скоросттаПраг за фиксирана глоба или преминаване на
опреснителен курс за скоростта
Праг за получаване на призовка
30 мили в час35 мили в час50 мили в час
50 мили в час57 мили в час76 мили в час
70 мили в час79 мили в час96 мили в час

Технически, водач на моторно превозно средство пак може да бъде глобен, дори да шофира само с 1 миля в час над допустимата скорост, но е малко вероятно. Основното нещо, което трябва да запомним е, че ограничението на скоростта е наложено поради много добра причина – безопасността на всички нас – и трябва да се спазва.