Гражданство за гласуване

-

Гражданство
Следните хора могат да се регистрират за гласуване на Европейските парламентарни избори, Английските парламентарни избори и местните избори:
• английски граждани;
• граждани на Република Ирландия, които живеят във Великобритания;
• граждани на страна член на Европейския съюз (единствено на местни избори);
• чуждестранни английски граждани (единствено на парламентарни избори);
• граждани на British Overseas Territories;
• граждани на Британската общност.
Ако сте гражданин на Британската общност, който желае да се регистрира, за да гласува на местните избори, вие трябва също:
• да имате разрешение за влизане или пребиваване във Великобритания; или
• да сте човек, за когото не е необходимо подобно разрешение.

Категория: