Грижи за населението

-

ГРИЖА ЗА ОБЩЕСТВОТО

Услугите в грижа за обществото имат за цел да се уверят, че начинът ви на живот е възможно най-самостоятелен и удовлетворяващ. Такива услуги могат да ви бъдат необходими ако сте възрастен човек, човек в неравностойно положение или сте физически или психически зле. Основната цел в осигуряването на обществени услуги е да останете да живеете в дома си и да бъдете колкото си може по-независим/а. Обикновено местната Социална служба ще ви осигури обществени услуги, или ще се разпореди да ви бъдат осигурени такива.

Заплащане на обществените услуги

Местните власти могат да поискат заплащане на някои обществени услуги. Някои местни власти могат да поискат заплащане само на някои услуги – например, при разнасяне на храна или при домакинска помощ – докато други – искат такса за всички услуги, за които им е позволено да искат заплащане. На гледачите, на които са осигурени услуги за задоволяване на потребностите им, може да им бъде поискана съответната сума за тези услуги.
Местните власти трябва да направят информацията за таксите всеобщо достъпна. Ако получите оценка от местните власти за вашите обществени потребности, трябва също да ви бъде дадена пълна информация за таксите, които вървят наравно с някои услуги.
Някои местни власти определят еднаква за всички такса за определена услуга – например, при разнасянето на храна. Други местни власти може да поискат информация за дохода ви – например, социални помощи – и спестяванията, които имате, и след това да определят таксата въз основа на пълзяща скала. Местните власти в Англия и Уелс трябва да се съобразят със следното правителствено ръководство при определяне размера на таксата, която трябва да платите за услугите:
· Не трябва да ви таксуват ако получавате материална издръжка, Jobseeker’s Allowance въз основа на дохода или Пенсионен кредит (единствено с поръчител) и ако доходът ви е по-малък от определена сума;
· Местните власти трябва да вземат под внимание спестяванията и капиталът ви (но не и стойността на жилището ви) само ако те превишават определен лимит;
· Единствено в Англия, ако властите вземат предвид вашите социални помощи за неравностойното ви положение, те трябва да преценят допълнителните разходи, които вие ще имате в резултат от положението ви (например, допълнително отопление или разходи за пране);
· Властите трябва да ви посъветват за социалните помощи.
Ако са ви поискали заплащане на услугите и вие сметнете, че таксите са неоснователни, или не можете да си го позволите, можете да поискате преразглеждане на таксите.
Ако са ви поискали заплащане на услугите и вие сметнете, че таксите са неоснователни, или не можете да си го позволите, можете да поискате преразглеждане на таксите.

Директни изплащания
В Англия, местните власти са задължени да осигурят директни изплащания, за да могат хората с оценени потребности от обществени услуги да изберат кой да им осигури такива услуги. В Уелс, местните власти могат да предложат директни изплащания на:
· Недъгав човек на или над 16 годишна възраст;
· Недъгав човек с родителска отговорност към дете;
· Гледач на недъгав човек или дете, към което гледачът има родителска отговорност;
· Гледач на или над 16 годишна възраст;
· Някой на или над 65 годишна възраст.
Дали ще получите директно изплащане, и каква сума ще получите, зависи от вашето състояние. Ако ви е позволено директно изплащане, ще трябва сами да подредите вашите услуги. Местните организации могат да имат възможност да ви помогнат с тази подредба, а National Centre for Independent Living (020 7587 1663; www.ncil.org.uk) може да ви каже кои са тези организации.