Как да си възстановим надплатените данъци

-

Често се случва да плащаме на HMRC повече данъци от колкото е необходимо. Това може да се е получило от много неща, например ако сме работили само през част от данъчната година или ако сме работили за повече от един работодател за период от една данъчна година и т.н. Когато сме надплатили данъците си, ние сме в правото си да поискаме от HMRC да ни възстановят надплатената сума. Милиони паунда остават непотърсени всяка година, което значи, че малко хора са на ясно, че могат да си възстановят парите от надплатени данъци.

Как да разбера, че имам данъци за връщане?

Повечето хора се сещат за това при напускане на настоящата работа или при излизане от страната, особено ако са студенти или пътешественици и се нуждаят от всички достъпни източници на средства. Важно е да знаете, че не е задължително да сте напуснали Англия или да сте прекратили работата си за да подлежите на връщане на данъци.

Основните причини, поради които може да ви върнат данъци са:

Вие сте студент, който работи и печели като част от курса на обучение (платен стаж).
Работодателят ви използва грешен данъчен код за вас
Ако сте студент в областта на здравеопазването можете да обявите разходи за униформи, специални обувки, измервателни уреди, пътувания до работни места, различни от основното ви работно място и т.н.
Започнали сте нова работа и сте били под спешен данъчен код за известно време.
Не сте работили по време на цялата данъчна година.
Не сте използвали целия размер на необлагаемия данъчен праг.
Работили сте на повече от едно място едновременно.
Не сте уведомили HMRC незабавно за промени в придобивките от работата ви.
Обстоятелствата ви са се променили – освободили са ви от работа и сте станали самонаето лице (Self Employed) и доходите ви са намалели в резултат.
Допълнителните ви доходи от инвестиции или рента са намалели, но не сте уведомили HMRC.
Допуснали сте грешка при подаване на данъчната си декларация.
HMRC са допуснали грешка при изчисляване на данъчното ви задължение

Какво е данъчен код?

Данъчният код уведомява работодателя (или пенсионния фонд) каква сума имате право да заработите преди да започнат да удържат данъци. Ще откриете данъчния си код на формулярите P45, P60 или на фишовете за заплата. Кодът обикновено е серия от цифри последвани от буква, например 743L. Ако умножите номера на кода по 10 (743х10) ще получите сумата, която имате право да заработите без да ви удържат данъци. Не всички кодове са в този формат. Не се тревожете, ако вашият е различен. Може да имате две букви и никакви цифри или колегите ви да имат различни букви след цифрите. Всички данъчни кодове са публикувани на сайта на HMRC.

Какво е PAYE?

Данъците на повечето работници се удържат директно от заплатата, в края на седмицата или месеца. Този метод се нарича „Pay As You Earn” (Плащай докато изкарваш) или съкратено ‘PAYE’ .

Какво е National Insurance(NI)?

Това е вашият принос и плащания към държавния пeнсионен фонд. Също като подоходния данък, това задължение зависи от размера на доходите ви и се удържа от заплатата, чрез ‘PAYE’ системата. Средният размер на това задължение е 12.8% от доходите, но може да варира в някои индивидуални случаи и може да бъде проверено.

Какви са задълженията на работодателя по отношение на данъците?

Работодателят е задължен по закон да удържа подоходен данък и NI от заплатите на служителите. Незаконно е да получавате плащания „на ръка” от трудова дейност.

Какво е P45?

При прекратяване на работа работодателите издават формуляра P45. Този документ отразява колко са ви плащали и данъците, които са удържали. Състои се от 4 части(част 1 се праща на HMRC, а за вас остават части 1А, 2 и 3) и съдържа много важни данни, като данъчния код, референтния номер и сумата на данъци удържана от работодателя.

Когато напускате работа, винаги се уговаряйте с работодателя как да ви изпрати P45, защото ще ви трябва за връщане на данъци. Работодателят е задължен по закон да ви го предостави.

Какво е P60?

Това е обобщение на доходите и данъците, които са удържани от тях по време на цялата данъчна година. Вашият работодател предоставя този документ в края на всяка данъчна година и е важно да го пазите. Поискайте своето P60, ако не го получите от рабтодателя си. Той е длъжен да ви го предостави, ако все още работите за него.

P60 ще ви трябва за:

подаване на данъчна декларация за самонаето лице (Self Employed), ако това важи за вас
връщане на надплатените данъци през годината
използване на данъчни отстъпки и намаляване размера на данъчното задължение

Също така P60 може да послужи като доказателство за доход при кандидатстване за заем или ипотечен кредит. От начaлото на 2010-11 данъчна година се приемат и електронни варианти на P60. Вашият работодател може да ви пита дали сте съгласни, преди да ви издаде P60 по електронен път, тъй като трябва да се увери, че имате сигурен достъп до него. Най-добре се договорете да го получите по имейл.

Какво е P11D?

Рaботодателите използват тази форма за да уведомят HMRC за различни придобивки, които сте получили от тях през данъчната година. Това са придобивки, които ефективно увеличават дохода ви през годината като:

служебна кола
частно медицинско осигуряване
безлихвен заем

Работодателите декларират такива придобивки само, в случай че изкарвате повече от £8,500 на година (със сумата на придобивките включително). Работодателят определя, записва и докладва сумата на придобивките чрез формуляр P11D, който се изпраща на HMRC. Копие от формуляра ще ви бъде предоставено. Трябва да го пазите, ако възнамерявате да възстановявате данъци като самонаето лице. Ако кандидатствате за заем или ипотечен кредит, банките и строителните камари приемат този формуляр като доказателство за допълнителни приходи

Възстановяване на надплатени данъци се заявява около края на данъчната година, което е 5 април. Ако искате да ви се възстановят надплатени данъци за предишни години може да го заявите по всяко време, не е задължително да чакате края на годината. Не забравяйте, че може да искате възстановяване в срок до 5 години назад.

И така – документите, които ще ви трябват, за да заявите възстановяване на надплатените данъци са:

Формуляр P45;
Формуляр P60;
Формуляр P11D, ако сте получавали други служебни придобивки, които могат да се отразят на вашите доходи.

Ако изгубите някой от формулярите и не знаете какво да правите, прочетете статията ни по темата.

Когато подадете документи за възстановяване на надплатени данъци от HMRC ще ги обработят в срок от 6 до 8 седмици, но понякога може да се получи забавяне с следствие на допусната грешка при попълване на документите или просто защото от HMRC са по-заети от обикновено.

Сумата, която от HMRC ще ви възстановят може да получите с чек или по банков път.

Полезно да се знае: Прагът, до който приходите на едно лице не се облагат с данък върху дохода (необлагаемият минимум при данъка върху доходите или т.нар. personal allowance) се увеличи от £11 000 на £11 500 от април 2017. Освен това долният праг на 40%-ната ставка на данъка върху дохода се вдига от £43 000 на £45 000.

Новото: до 2020 г., personal allowance ще стане £12 500, а долният праг на 40%-ната данъчна ставка – £50 000. Когато достигнат тези нива, в следващите години те ще растат единствено спрямо годишния ръст на цените.

Често се случва да плащаме на HMRC повече данъци от колкото е необходимо. Това може да се е получило от много неща, например ако сме работили само през част от данъчната година или ако сме работили за повече от един работодател за период от една данъчна година и т.н. Когато сме надплатили данъците си, ние сме в правото си да поискаме от HMRC да ни възстановят надплатената сума. Милиони паунда остават непотърсени всяка година, което значи, че малко хора са на ясно, че могат да си възстановят парите от надплатени данъци.

Как да разбера, че имам данъци за връщане?

Повечето хора се сещат за това при напускане на настоящата работа или при излизане от страната, особено ако са студенти или пътешественици и се нуждаят от всички достъпни източници на средства. Важно е да знаете, че не е задължително да сте напуснали Англия или да сте прекратили работата си за да подлежите на връщане на данъци.

Основните причини, поради които може да ви върнат данъци са:

 • Вие сте студент, който работи и печели като част от курса на обучение (платен стаж).
 • Работодателят ви използва грешен данъчен код за вас
 • Ако сте студент в областта на здравеопазването можете да обявите разходи за униформи, специални обувки, измервателни уреди, пътувания до работни места, различни от основното ви работно място и т.н.
 • Започнали сте нова работа и сте били под спешен данъчен код за известно време.
 • Не сте работили по време на цялата данъчна година.
 • Не сте използвали целия размер на необлагаемия данъчен праг.
 • Работили сте на повече от едно място едновременно.
 • Не сте уведомили HMRC незабавно за промени в придобивките от работата ви.
 • Обстоятелствата ви са се променили – освободили са ви от работа и сте станали самонаето лице (Self Employed) и доходите ви са намалели в резултат.
 • Допълнителните ви доходи от инвестиции или рента са намалели, но не сте уведомили HMRC.
 • Допуснали сте грешка при подаване на данъчната си декларация.
 • HMRC са допуснали грешка при изчисляване на данъчното ви задължение

Какво е данъчен код?

Данъчният код уведомява работодателя (или пенсионния фонд) каква сума имате право да заработите преди да започнат да удържат данъци. Ще откриете данъчния си код на формулярите P45, P60 или на фишовете за заплата. Кодът обикновено е серия от цифри последвани от буква, например743L. Ако умножите номера на кода по 10 (743х10) ще получите сумата, която имате право да заработите без да ви удържат данъци. Не всички кодове са в този формат. Не се тревожете, ако вашият е различен. Може да имате две букви и никакви цифри или колегите ви да имат различни букви след цифрите. Всички данъчни кодове са публикувани на сайта на HMRC.

Какво е PAYE?

Данъците на повечето работници се удържат директно от заплатата, в края на седмицата или месеца. Този метод се наричаPay As You Earn” (Плащай докато изкарваш) или съкратено ‘PAYE’ .

Какво е National Insurance(NI)?

Това е вашият принос и плащания към държавния пeнсионен фонд. Също като подоходния данък, това задължение зависи от размера на доходите ви и се удържа от заплатата, чрез ‘PAYE’ системата.  Средният размер на това задължение е 12.8% от доходите, но може да варира в някои индивидуални случаи и може да бъде проверено.

Какви са задълженията на работодателя по отношение на данъците?

Работодателят е задължен по закон да удържа подоходен данък и NI от заплатите на служителите. Незаконно е да получавате плащания „на ръка” от трудова дейност.

Какво е P45

При прекратяване на работа работодателите издават формуляра P45. Този документ отразява колко са ви плащали и данъците, които са удържали. Състои се от 4 части(част 1 се праща на HMRC, а за вас остават части 1А, 2 и 3) и съдържа много важни данни, като данъчния код, референтния номер и сумата на данъци удържана от работодателя.

Когато напускате работа, винаги се уговаряйте с работодателя как да ви изпрати P45, защото ще ви трябва за връщане на данъци. Работодателят е задължен по закон да ви го предостави.

Какво е P60?

Това е обобщение на доходите и данъците, които са удържани от тях по време на цялата данъчна година. Вашият работодател предоставя този документ в края на всяка данъчна година и е важно да го пазите. Поискайте своето P60, ако не го получите от рабтодателя си. Той е длъжен да ви го предостави, ако все още работите за него.

P60 ще ви трябва за:

 • подаване на данъчна декларация за самонаето лице (Self Employed), ако това важи за вас
 • връщане на надплатените данъци през годината
 • използване на данъчни отстъпки и намаляване размера на данъчното задължение

Също така P60 може да послужи като доказателство за доход при кандидатстване за заем или ипотечен кредит. От начaлото на 2010-11 данъчна година се приемат и електронни варианти на P60. Вашият работодател може да ви пита дали сте съгласни, преди да ви издаде P60 по електронен път, тъй като трябва да се увери, че имате сигурен достъп до него. Най-добре се договорете да го получите по имейл.

Какво е P11D?

Рaботодателите използват тази форма за да уведомят HMRC за различни придобивки, които сте получили от тях през данъчната година. Това са придобивки, които ефективно увеличават дохода ви през годината като:

 • служебна кола
 • частно медицинско осигуряване
 • безлихвен заем

Работодателите декларират такива придобивки само, в случай че изкарвате повече от  £8,500 на година (със сумата на придобивките включително). Работодателят определя, записва и докладва сумата на придобивките чрез формуляр P11D, който се изпраща на HMRC. Копие от формуляра ще ви бъде предоставено. Трябва да го пазите, ако възнамерявате да възстановявате данъци като самонаето лице.  Ако кандидатствате за заем или ипотечен кредит, банките и строителните камари приемат този формуляр като доказателство за допълнителни приходи

Възстановяване на надплатени данъци се заявява около края на данъчната година, което е 5 април. Ако искате да ви се възстановят надплатени данъци за предишни години може да го заявите по всяко време, не е задължително да чакате края на годината. Не забравяйте, че може да искате възстановяване в срок до 5 години назад.

И така – документите, които ще ви трябват, за да заявите възстановяване на надплатените данъци са:

 • Формуляр P45;
 • Формуляр P60;
 • Формуляр P11D, ако сте получавали други служебни придобивки, които могат да се отразят на вашите доходи.

Ако изгубите някой от формулярите и не знаете какво да правите, прочетете статията ни по темата.

Когато подадете документи за възстановяване на надплатени данъци от HMRC ще ги обработят в срок от 6 до 8 седмици, но понякога може да се получи забавяне с следствие на допусната грешка при попълване на документите или просто защото от HMRC са по-заети от обикновено.

Сумата, която от HMRC ще ви възстановят може да получите с чек или по банков път.

Полезно да се знае: Прагът, до който приходите на едно лице не се облагат с данък върху дохода (необлагаемият минимум при данъка върху доходите или т.нар. personal allowance) се увеличи от £11 000 на £11 500 от април 2017. Освен това долният праг на 40%-ната ставка на данъка върху дохода се вдига от £43 000 на £45 000.

Новото: до 2020 г., personal allowance ще стане £12 500, а долният праг на 40%-ната данъчна ставка – £50 000. Когато достигнат тези нива, в следващите години те ще растат единствено спрямо годишния ръст на цените.

Категория: