Данъци, които самонаетите лица трябва да плащат

-

Когато сте самонаети, вие сте отговорни за плащането на данъците върху доходите си и осигуровките.

Определете статута си на работа

За да изчислите колко трябва да платите за данъци и осигуровки, първо трябва да уточните дали сте наети или самостоятелно заети лица.

Това обикновено е лесно, но не винаги – например, бихте могли да работите на дадена работа и в същото време да сте самонаети в друга.

На уебсайтът на HM Revenue & Customs (HMRC) има инструмент, наречен Индикатор за състоянието на заетостта – Employment Status Indicator, с помощта на който ще разберете дали се водите наети или самонаети. Това става въз основа на вашите отговори на серия от въпроси.

Използването на този инструмент е напълно анонимно и няма да ви бъде поискано името или други лични данни.

Използване на Employment Status Indicator

Щом кликнете на линка, първо ще трябва да прочетете две страници, преди да стигнете до самия инструмент.

  1. Прочетете информацията на първата страница и кликнете върху Access the ESI tool and further guidance (Достъп до инструмента ESI и допълнителни указания).
  2. На втората страница прочетете секцията Conditions of use (Условия за ползване) и ако сте съгласни, кликнете върху I accept the conditions of use – go to the ESI tool (Приемам условията за ползване – отидете на инструмента ESI).
  3. Отговорете на въпросите.

Инструментът използва технически език, така че, когато отговаряте на въпросите, запомнете:

Вие сте the worker”

Лицето или фирмата, за която работите, е the engager“

Регистрирайте се в HMRC като самонаети

Веднага след като станете самонаети, трябва да съобщите това на HMRC.

Най-късно можете да се регистрирате в HMRC до 5 октомври след края на данъчната година, за която трябва да подадете данъчна декларация.

Данъчната година тече от 6 април до 5 април на следващата. Ако се регистрирате твърде късно, може да ви бъде наложена санкция.

Съвет: За да сте сигурни, че не пропускате никакви плащания, най-добре е да платите осигурителните си вноски чрез директен дебит.

Можете да се регистрирате онлайн за плащане на данъци на HMRC website, или като позвъните на HMRC Newly Self Employed Hotline на телефон 0300 200 3504.


Приходите на лицата, регистрирани като самонаети се облагат с данък общ доход – ДОД (Income Tax), освен него обаче, може да има и други данъци, които да трябва да плащате. Такива са:

ОСИГУРОВКИ (NATIONAL INSURANCE)

За самонаетите лица има три вида вноски:

Клас 2 – не е нужно да плащате такава вноска, ако печелите по-малко от £6,025 годишно. Все пак можете да изберете да плащате доброволни вноски, тъй като те са необходими за да добиете право на държавни помощи и пенсия. За 2017-2018 година сумата на осигуровката е 2,85GBP на седмица.
Клас 3 – можете да ги платите, за да запълните или избегнете пропуски в плащанията на осигуровките ви -£14.25 на седмица
Клас 4 – за самонаети лица, които печелят над £8,164 годишно

Кога плащате различни вноски
Обикновено плащате определената (по-горе) сума, когато правите доброволни вноски.

Ако обаче плащате вноски от клас 2 за предишната данъчна година или вноски от клас 3 за предходните 2 данъчни години, ще платите първоначалната ставка за тези данъчни години.

Ако сте мъж, роден след 5 април 1951 г. или жена, родена след 5 април 1953 г.
Ще плащате различни ставки, ако плащате доброволните вноски до 5 април 2019 г., за да компенсирате пропуските между април 2006 г. и април 2016 г.

Вашата вноскаКакво покриваТакса, която плащате преди 5 април 2019
Клас 2Пропуски между 6 април и 2006 и 5 април 2011£2.65 на седмица
Клас 2Пропуски между 6 април 2011 и 5 април 2016Ставката за годината, която вашата вноска покрива
Клас 3Пропуски между 6 април 2006 и 5 април 2010£13.25 на седмица
Клас 3Пропуски между 6 април 2010 и 5 април 2016Ставката за годината, която вашата вноска покрива

Плановете за премахване на вноските на NIC от клас 2 са отложени от правителството до април 2019 г.

Разберете колко National Insurance трябва да платите.

Свалете Direct Debit Instruction за да платите осигурителните си вноски


ДАНЪК ПЕЧАЛБА

–при продажба на собственост или имот (Capital Gains Tax – CGT) – може да ви се наложи да платите такъв данък ако сте продали бизнеса си или собствен имот, като част от него е използвана за бизнес цели. Oт HMRC ще трябва да решат дали сте използвали дома си и за бизнес цели (solely) или сте го използвали изцяло за бизнес цели (exclusively). Ще трябва да платите данък печалба  (CGT) само ако от HMRC преценят, че сте използвали дома си изцяло за целите на бизнеса ви. Разликата между двата термина е следната:

  1. Когато използвате дома си и за бизнес цели (solely) вие използвате заделена част от него като офис или за целите на бизнеса ви, но само през част от времето;
  2. Домът ви се използва изцяло за бизнес цели (exclusively) когато използвате заделена част от него за целите на бизнеса ви през цялото време.

Имате право на данъчни облекчения, ако използвате дома си изцяло за бизнес цели, но при продажба ще трябва да платите данък печалба. Ако използвате дома си и за бизнес цели, няма да получите данъчни облекчения, но пък при продажба няма да ви се наложи да заплатите CGT.


ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

– ДДС (Value Added Tax – VAT) – като юридическо лице, вие трябва да заплащате ДДС за покупките, които правите, но след това може да си го възвърнете, ако покупките, които сте направили са за вашия бизнес. Може да се регистрирате за възвръщане на ДДС по собствено желание, особено ако ще купувате доста неща за бизнеса си. Ако не сте регистрирани, нямате право да си възвърнете ДДС за покупки свързани с бизнеса ви, но когато описвате разходите си в данъчната декларация ще вписвате разходите за покупката на тези стоки със ДДС и така ще получите по-големи данъчни облекчения. Ако се регистрирате ще имате право да си възвърнете ДДС-то от покупки, но също така ще трябва да добавите данъка към стоките и услугите, които предлагате.

Проверете дали трябва да се регистрирате по ДДС

Някои самонаети лица са задължени да се регистрират по ДДС. Други могат да се възползват от доброволно регистриране – по собствено желание.

Разберете дали трябва да се регистрирате по ДДС чрез този интерактивен наръчник – interactive guide from HMRC

Съхранявайте платежните си документи – фактури, касови бележки и др.

За да изчислите правилно данъка си, ще имате нужда от документите, показващи къде и за какво сте харчили, както и от къде идват доходите ви.

Ще бъде много по-лесно да попълните данъчната декларация, ако съхранявате тези документи и ако те са ви „под ръка“, вместо да ги търсите и събирате в последния момент. Освен това, ако не разполагате с тях може да ви бъде наложена глоба.

Вашите основни финансови документи трябва да включват информация за:

Всички продажби и постъпления

Всички ваши покупки и разходи

За целта трябва да съхранявате всякакви документи, включително и електронни такива, свързани с вашия бизнес. Това може да са:

Касови книги

Фактури

Банкови извлечения

Разписки за покупки

Формуляр P60, ако работите и като наети

Прочетете съветите на HMRC за това кои документи е добре да пазим и колко време, ако сме самонаети.

Още една полезна връзка: HMRC’s e-learning tool on Self-employed Business Expenses.

Попълвайте данъчна декларация всяка година и плащайте данъка си навреме

Всяка година, през април, HMRC изпраща писмо, с което ви уведомява, че трябва да попълните данъчна декларация онлайн или ръчно, в хартиена форма за данъчната година, която току-що е приключила.

Има различни крайни срокове за попълване на данъчната декларация и за плащане на данъка, който дължите.

Срокове за данъчна декларация

Онлайн данъчна декларация: 31 януари след края на данъчната година.

Хартиена данъчна декларация: 31 октомври след края на данъчната година.

Данъчната година започва на 6 април и завършва на 5 април.

Срокове за плащане

31 януари е крайният срок за плащане на остатъка от дължимите суми за предходната данъчна година. Обикновено вече ще сте направили две плащания за същата година. Това е и крайният срок за извършване на първото плащане за текущата данъчна година.

31 юли е крайният срок за второто плащане по сметка за текущата данъчна година. Добра практика е да се предвидят всички дължими данъци.

Ако не сте сигурни колко трябва да платите, използвайте този инструмент – HMRC’s Self-employed ready reckoner.

Категория: