Действащи глоби във Великобритания, за които може би не подозирате

-

Напоследък през ден започнаха да въвеждат по някоя нова глоба. Докато сме на такава „октомврийска“ вълна, ето ви бърз обзор на 11 доста по-необичайни ситуации, от които ви дебне една, ама съвсем, неподозирана глоба. Те важат най-вече за Англия и Уелс, защото действащите закони в Шотландия са по-различни.

Оставяне на едно (наглед досадно) писмо без отговор

Глоба: от £1000 до £5000

Не всяко писмо, разбира се, а най-вече запитването Household Enquiry Form, което получавате от местната община, за да попълните точните данни на хората от къщата ви, с право на вот. При оставянето му дълго време без отговор, можете да получите глоба от £1000, а посочването на неточна или подвеждаща информация ще ви донесе глоба от порядъка на £5000 и възможен затвор.

Оставяне (забравяне) на включена аларма

Глоба: до £5000

Ако повтарящ се и дразнещ звук на включена аларма от дома или автомобил продължи дълго време или се случва постоянно, местната община може да ви издаде т.нар. Abatement Notice Noise (официално предупреждение за намаляване на шума). Ако проблемът продължи, следва завеждане на наказателно дело и при доказване на вината ви, че не сте предприели необходимите мерки, за да изпълните предупреждението, максималната глоба, която можете да получите е £5000. Ако звукът е непрестанен и общината не съумее да се свърже с вас, тя може да издейства по ускорена процедура разрешение за проникване в дома ви, за да изключи алармата.

Пазаруване на съмнителна сьомга

Глоба: до £5000

Незаконно е да си купувате сьомга, която е била нелегално уловена, убита или внесена на територията на Англия и Уелс. или по думите на действащия Закон за сьомгата от 1986 г.: „незаконно е да имате нещо общо със сьомги, доставени при подозрителни обстоятелства“. Ако щете вярвайте, но за прегрешилите по този параграф следват едни от най-суровите наказания. Те спокойно могат да бъдат вкарани в затвора и да отнесат неограничена по размер глоба. Или и двете.

Не носите торбичка за събиране на кучешки изпражнения

Глоба: от £100 до £1,000

Хората, които не почистват „делата природни“ на кучетата си е ясно, че подлежат на автоматична глоба, но по-интересното е, че разхождащите кучета стопани, които не носят със себе си торбичка за автоматично почистване на изпражнението, също подлежат на глоба (£100). Ако се заинатят и тръгнат да я оспорват, тя може да нарасте до £1000.

Клаксон в нощта

Глоба: от £30 до £1000

Не натискайте клаксона, когато сте ядосан или изнервен, и най-вече, когато автомобилът ви не е в движение, в часовете от 23.30 до 7.00 часа сутрин.

Полицията спокойно може да ви охлади страстите с фиксирана глоба от £30. Вие имате правото да я оспорите в съда, но това е рискован ход, тъй като магистратите там по дефиниция, вземат страната на полицията и в един момент глобата ви може да нарасне до £1000.

Стреляне с оръдие

Глоба: £200

Ако разполагате с какъвто и да е модел оръдие – декоративен или експериментална самоделка, помислете внимателно преди да решите да го изпробвате дори веднъж. Според регулациите на The Metropolitan Police Act от 1839 г., стрелянето с оръдие, което „с резкия си звук да е в състояние да раздразни или стресне живеещите в района хора“, в радиус на 270 метра от което и да е населено място, ще ви коства автоматично £200.

Ядене на ябълка по време на шофиране

Глоба: £60

Плодовете са винаги полезни. Е … почти винаги. През 2005, жена получи глоба от £30 за ядене на ябълка по време на шофиране. Тя реши да оспори глобата пред съда и загуби делото. Магистратите отсъдиха, че по време на консумирането на ябълка, тя не е била в пълен контрол на автомобила си и удвоиха наказателната й такса, към която бе добавена и сумата от £100 за покриване на разноските по делото.

Пеене без усмивка

Глоба: от £100 до £1000

Това е част от приетия Закон за защита на публичното пространство (Public Space Protection Order), чието предназначение е най-вече да ограничава антисоциалното поведение и прояви по улиците на града. Дотук добре, ще кажете. Но един от странните кодове на поведение, постановени от закона, изисква уличните певци (buskers) „да се усмихват, видимо наслаждават и да забавляват околните хора през цялото време“.

При нарушение на правилото, безрадостният индивид може хептен посърне от наложената му глоба от £100, която при последващ съдебен процес може да нарасне до £1000.

Тупане на входна изтривалка в нерегламентирани часове

Глоба: £1000

Позволено е да изтръскате омърляната изтривалка на вратата до 8 часа сутрин, но след този час могат да ви наложат глоба до £1000 и дори … затвор до 14 дни. Това е все още действаща клауза от Закона Town Police Clauses Act от 1847, който в по-голямата си част е вече отменен. И всеки заловен на да изтупва килим, китеник, покривало или изтривало (не на входна врата) в часове на деня извън регламентираните, го чака същото наказание.

Публично пеене на просташки песни

Глоба: до £1000

Законът Town Police Clauses Act от 1847 е доста античен в гледната си точка спрямо живота днес, но отделни негови клаузи са все още приложими, като например тази, че не можете да огласяте улицата с песни с циничен текст. Други доста пресилени пансионни порядки, които не са отменени и до днес са, че не можете да пускате хвърчила на улицата, да гледате прасе на двора, да хвърляте камъни или пък да гръмнете своеволно с огнево оръжие (последното ще ви навлече глоба до £1000 и потенциален затвор до 14 дни).

Обезобразяване на банкнота

Глоба: до £100

Законът за валутата и банкнотите от 1928 определя като незаконна дейност увреждането или обезобразяването на банкнота, за което се присъжда глоба до £100.

Категория: