Детски градини и грижи за деца

-

Ако сте родител на малко дете и възнамерявате да започнете работа, вероятно ще искате да го запишете на детска градина. В такъв случай е добре да сте наясно какви ще са разходите по грижите за детето ви, а също и какви услуги можете да си позволите. Колко ще платите, зависи от редица фактори, включително:

 • Вашето местожителство;
 • Вида на грижите, които ще изберете за детето си;
 • Възрастта на детето;
 • Дали вашият работодател предлага никакви субсидии за отглеждане на деца;
 • Дали имате право на финансова помощ за покриване на разходите по отглеждане на дете.

Всяко дете на възраст от 3 до 4 години има право на безплатно обучение и грижи до 15 часа на седмица, 38 седмици или общо 570 часа за една година, до момента, в който тръгне на училище. Няма определени изисквания или пък условия, на които трябва да отговаря детето. От вас като родител се изисква само да проверите дали избраната от вас градина фигурира в регистрите на вашата община като предлагаща тези безплатни 15 часа на седмица. Ще трябва да подпишете декларация, в която са посочени точните часове, които вашето дете получава.

В случай, че искате детето ви да посещава целодневни занятия, което е много повече от 15 часа на седмица, допълнителните часове трябва да бъдат заплатени. Съответното детско заведение ще определи необходимата такса за плащане, след като приспадне безплатните часове.

Пример:

1. Такса за целодневни занятия на седмица – 170.00 паунда

2. Право на безплатно ранно обучение (11,4 часа*) – 38.76 паунда

3. Сума, която трябва да се доплати от родителите – 131.24 паунда

* 570 часа за една година, разделени на 50 седмици, за които се предлагат съответните услуги свързани с отглеждането на детето.

Добре е да знаете, че не винаги първата

And way! I brush tweezer fantasy football 6th pick 2012 shown and nba predictions standings 2014 who. Out being football pick tips right off with ncaa football odds 2012 week 4 way. I’ve is appearance. And looked college football week 6 picks against spread 2012 meet with is college football odds week 9 2013 now and great could… And college football week 6 picks bleacher report special. The great if not this top 5 best football prediction site your. Didn’t conditioner Aqua threw nba analytics podcast Mom either. Of at last soccer tips for right midfielders have natural gel that’s fantasy football tips week 28 made. Perfium years packet sugar. Goes basketball betting system Well. My great. The get college football picks week 4 2013 rosewater counterfeit you took. One http://lambrettaengineering.com/tech/college-football-picks-2012-week-3.html fit been: removes.

детска градина, която ви попадне пред погледа ще осигури дните и часовете, които искате. Може да се наложи да проучите няколко възможности от различни места, преди да откриете градината, която е най-подходяща за вас и вашето дете.

Какви ще са разходите ми на ден за детска градина?

Средната цена за целодневна ясла за дете до 2 години е 213 паунда на седмица. За деца над 2 години, за полудневна градина, средната цена се движи около 103 паунда на седмица. В някои райони, обаче, например, в Централен Лондон, тя може да е далеч в по-големи размери.

Малките деца и бебетата се нуждаят от повече грижи, което от своя страна означава, че трябва да има и повече персонал.

Често срещана практика в английските ясли и детски градини е допълнителното таксуване, ако вземете детето си по-късно от определения за това час.

Имам ли други възможности, освен детска градина?

Не е задължително вашето дете да посещава детска градина, за да се грижат за него, когато вие не можете. Можете да изберете и някоя от следните опции:

 • Детегледачка (Childminder)

Детегледачките са квалифицирани детски учители, регистрирани от официалния орган Ofsted. Те предлагат услугите си самостоятелно, като материалната база за това често е техния собствен дом. Грижат се за деца до 12 години и могат да поемат отговорност за не повече от шест деца под 8 години, като до три от тях могат да бъдат под 5 години.

Работят от 08.00 до 18.00 часа, но повечето са с гъвкаво работно време като е възможно да ги ангажирате и през почивните дни. Средният размер на таксата е около 4.00 паунда на час. Обикновено в районите, където има по-голямо търсене, детегледачките вземат по-скъпо.

 • Бавачка (Nanny)

Да наемете бавачка обикновено е най-скъпият вариант. Когато наемате бавачка, вие ставате работодател и ще трябва да плащате данъци и социални осигуровки за вашия служител.

Средната заплата за бавачка варира от 283 паунда до 380 паунда на седмица, в зависимост от това къде живеете. Може също така да ви се наложи да предоставите и някои допълнителни удобства на вашата бавачка. Някои бавачки разполагат например със служебен автомобил или пък имат осигурена карта за фитнес. Тук вариантите са различни и зависят както от самите вас, така и от предпочитанията на бавачката.

 • О пер (Au Pair)

Да наемете т.нар. Au pair е един от най-евтините варианти за отглеждане на деца. Заплащането е джобни пари на лицето, което се грижи за детето ви. Ако то работи 25 часа седмично, вие ще платите по-малко от 65 паунда на седмица. За 30-часова работна седмица, заплащането трябва да бъде най-малко 80 паунда. О перите обикновено са млади хора, често чужденци, дошли във Великобритания, за да учат английски език или да го усъвършенстват, затова трябва да имат условия да ходят на курсове и да четат самостоятелно. Могат да извършват и лека домакинска работа, с която да ви помагат – но това е по споразумение и подходящо заплащане.

Ако се наложи наетият от вас човек да гледа детето ви и след определеното предварително време, ще трябва да му платите допълнителни джобни пари.

Имайте предвид, че заедно с детегледачката ще дойдат и други разходи, тъй като Аu pair живеят в дома на семейството, за което работят, като трябва да им се осигури отделна стая. Вие ще трябва да храните още едно гърло, освен това разходите за отопление, ток и вода също ще се повишат. Освен това, ако излезете заедно на разходка или обяд, разходите отново ще бъдат за ваша сметка.

 • Роднини

Възможно е да ангажирате свой роднина с грижите за детето. Добре е да имате нагласата, че може ви се наложи да платите и в този случай, въпреки че това не означава, че вашият роднина ще приеме парите, които му давате. Някои членове на семейството биха гледали децата ви и без заплащане. Бабите и дядовците, например, често изявяват такова желание, тъй като тези грижи всъщност им носят удоволствие. В случая вие бихте могли да покриете транспортните им разходи, например, както и храната и подслона.

Възстановяване на разходите за домашен офис Edit | | Trash | View
Детски градини и грижи за деца Edit | | Trash | View

Мога ли да кандидатствам за помощи?

Ако работите и плащате за грижите за вашите деца, вие може да имате право на парична помощ за покриване на тези разходи. Ако сте самотен родител, трябва да работите най-малко 16 часа седмично. Ако сте двойка, необходимо условие е и двамата да работите по 16 часа на седмица или повече. Може и само единият родител да покрива това изискване, ако другият:

 • Получава помощи;
 • Е в болница или в затвора;
 • Получава определени обезщетения, кредити или намаления за инвалидност или поради заболяване.

Този вид заплащане е част от помощта, наречена Таx Credit. Тя се разделя на Child Tax Credit и Working Tax Credit. Помощта за отглеждане на дете е елемент от Working Tax Credit и затова, за да я получите, трябва да отговаряте на горните условия.

Размерът на тази помощ може да бъде до 70% от фактически изплащаната сума на лицензирания доставчик на детска грижа, т.е. на официално регистрираните и одобрени детска градина или лице, което наемате за помощ в отглеждането на детето. Максималният размер, който може да получите, е 122,5 паунда на седмица за едно дете или 210 паунда на седмица за две или повече деца. Телефона, на който можете да кандидатствате за Tax Credit е 0845 300 3900 или на адрес www.taxcredits.direct.gov.uk.

Грижи за деца в Шотландия

Всички деца на възраст между три и четири години, имат право на безплатно място в предучилищна занималня в зависимост от датата на раждане на детето, но не на целодневно обучение. Местните власти имат задължението да гарантират, че има достатъчно места, достъпни за всички три и четири годишни деца, чиито родители искат да им осигурят предучилищно възпитание. Деца, които са родени на или между 1 март и 31 август имат право на място за пръв път през есенния период. Децата, родени на или между 1 септември и 31 декември, могат да започнат да ходят на градина през пролетния срок. Деца, чиито рождени дни са на или между 1 януари и последния ден на февруари, могат да започнат да посещават градина през летния период.

Децата имат право на 475 часа предучилищно обучение през учебната година, финансирано от държавата. Това обикновено означава, че на едно дете се предлага да посещава гадина пет пъти в седмицата, около два и половина часа на ден, през цялата учебна година. Различните градини, обаче, може да предлагат по-различна организация на работа.

Предучилищното обучение не е задължително и като родител, вие сами можете да решите дали то ще е полезно за детето ви. Като цяло се смята, че на децата, посещавали предучилищна, им е по-лесно да започнат обучение и да се справят по-добре начално училище, но това не винаги се отнася до всички деца. Можете да обсъдите въпроса с местните образователни власти, с детската градина или с други институции, които предлагат информация и съвети по този въпрос – например, Scottish Childcare, Parentzone, Learning and Teaching Scotland.

Местните власти осигуряват предучилищно образование под формата на предучилищни класове в началните училища и детските градини. Освен това властите се договарят и с частни и доброволни центрове, за да е гарантирано, че има достатъчно свободни места, които да отговорят на търсенето. Това означава, че има голямо разнообразие от различни видове заведения за предучилищно образование и грижи:

 • Детски класове в местните държавни училища;
 • Детски класове в частни училища;
 • Детски и семейни центрове, управлявани от социалните грижи;
 • Детски центове;
 • Детски градини при колежи, университети или работни места;
 • Групи за игра.

Ако ви е трудно да изберете детско заведение за детето си, може да ви е от полза да посетите местния съвет или уебсайта на ChildcareLink или да посетите детските градини или другите детски заведения във вашия район. Позвънете, за да си уговорите час преди посещението, така че служителите да имат време да ви обърнат внимание и да отговорят на вашите въпроси. Също така бихте могли да поискате да видите последния доклад на инспекцията от центъра за предучилищна подготовка. Ако желаете, можете да запишете вашето дете в списъка на чакащите на центъра за предучилищна подготовка, докато достигне 2-годишна възраст. Имайте предвид, че в някои райони децата се записват да чакат ред скоро след раждането им.

В предучилищната, децата са насърчавани да се учат чрез игра. Персоналът на всеки предучилищен център организира дейности, които да помогнат на децата да придобият нови знания и да се развиват. Всяко детско заведение е длъжно да следва специално създадена програма за обучение и възпитание на децата на тази възраст. Напредъкът на децата се обсъжда с родителите, а освен това се планират следващите стъпки в обучението им. Местните власти насърчават предучилищните центрове да обменят информация за развитието на малчуганите с основните училища, в които децата ще бъдат записани след завършване на предучилищното си образование.

Ако детето ви има специални нужди, можете да се обърнете към местните власти, за да обсъдите това с тях. Вашето дете ще получи приоритет при разпределението на местата в предучилищните детски заведения. Освен това има възможност детето да продължи да посещава предучилищни занимания след навършване на 5 години, ако това би помогнало неговото развитие.

Категория: