Директна полова дискриминация/Косвена полова дискриминация

-

Директна полова дискриминация                 Директната дискриминация представлява по-неблагоприятното отношение към даден човек поради полови предразсъдъци, от колкото би било това отношение към представител от противоположния пол при същите обстоятелства.
Примери за директна дискриминация са:
• отказ за даването на кредит на семейна жена без подписа на съпруга й, докато семейния мъж не е необходимо да представя подписа на съпругата си;
• отказ за приемане заплатата на дадена жена като основа за mortgage (ипотека), поради нейния пол;
• безплатен вход или отстъпки от напитките за жените (мъжете), докато в същото време това не е позволено на мъжете (жените);
• обявяване на свободно работно място за „сервитьор”, като се подчертава, че работата е сама за мъже;
• безпокойство, отправено към единия пол;
• уволнение на служител поради бременността й.

Косвена полова дискриминация
Косвената полова дискриминация представляват условията и изискванията, които иначе отнасящи се за всички, имат по-голям ефект върху единия пол.
Примери за косвена полова дискриминация са:
• изискване служителят да няма малки деца – пропорцията на жените, които се грижат за малки деца, е много по-голяма от колкото тази на мъжете, така че това е малко вероятно да бъде необходимо изискване за започване на работа (независимо от пола);
• уволнение на всички работници на непълен работен ден, при положение че всички са жени – това също може да бъде счетено за косвена дискриминация;
• mortgage кредитор, който настоява, че единствено на хората, които работят на непълен работен ден, може да бъде дадена mortgage. По-вероятно е това да се отнася за жените от колкото за мъжете.

Измъчване
По силата на закона, измъчването се появява, когато към вас се отнасят по-неблагоприятно в резултат на ваше оплакване, започване на съдебно производство или отстояване на права по силата на закона за половата дискриминация. Измъчване е и ако към вас се отнасят по-неблагоприятно понеже сте подкрепил(а) някой друг, който е предприел подобни действия, например, да бъдете свидетел по дело за полова дискриминация.

Категория: