Директор на компания – често задавани въпроси

-

Независимо дали сте новоназначен директор, или възнамерявате да станете такъв на собствената си компания, трябва да сте наясно, че директорските задължения и правни отговорности са много. Ще бъдете отговорни пред закона за навременното подаване на годишните отчети на фирмата и годишната данъчна декларация за приходи и разходи, ще трябва да гарантирате, че данните за поверената ви компания са актуални и др. Ако не свършите някое от задълженията си, компанията ви ще бъде санкционирана и дори е възможно да бъдете подведени под отговорност.

Информацията, която предоставяте, ще бъде въведена в публичен регистър и ще е на разположение за публична проверка, в това число и личната ви информация.

Отговаряме и на най-често задаваните въпроси, свързани с директорския пост в компания:

  • Има ли минимална или максимална възраст за да бъде определено лице „директор“?

Минималната възраст е 16 години, а максимална възраст няма.

  • Какъв е минималният брой на директорите в една компания?

Според Закона за компаниите от 2006 година, изискването за частните фирми е да имат поне един директор. Публичните дружества са задължени да имат най-малко двама директори. Във всеки случай, най-малко един от директорите на компанията трябва да бъде физическо лице.

  • Какво значи „фирмен адрес“ (service address)?

Това е този адрес, който може да се използва от директора, за да получава на него съобщения за компанията от трети страни. Фирменият адрес може да бъде същият като адреса по местоживеене на лицето или седалищния адрес на компанията, или различен. Фирменият адрес е известен още и като адрес за кореспонденция.

  • Какво е “жилищен адрес” (usual residential address)?

Жилищният адрес е домашният адрес на директора. Той също може да се ползва за фирмена кореспонденция, но няма да бъде вписан в публичните регистри, а само в частен регистър, достъпен единствено за определени организации.

  • Има ли изискване директорите да предоставят своя жилищен адрес на Companies House?

Да. Всеки директор трябва да предостави домашния си адрес, заедно с фирмения адрес за всяка директорска длъжност. Фирменият адрес ще фигурира в публичните регистри, а жилищния ще бъде защитена информация. Директорът може да избере да ползва своя жилищен адрес като служебен такъв. В подобни случаи фирменият адрес все още ще съществува в публичните регистри, но поради факта, че двата адреса са еднакви, те ще бъдат защитени и няма да са достъпни за всеки.

  • Кой може да получи жилищния адрес на директорът?

Следните организации могат да кандидатстват за получаване на достъп до жилищни адреси на директорите:

– Специализирани публични органи, изпълняващи публични функции;

– Кредитни агенции за получаване на достъп до кредитни приложения и свързаните с работата им задължения.

  • Кои адреси няма да се предоставя на кредитни агенции?

Кредитните агенции няма да могат да получат постоянния жилищен адрес на директор, който е под закрилата на Закона за конфиденциалност от 30 септември 2009 година, или на такъв, който е защитен от Закона за дружествата от 2006 година на основание, че той е:

– изложени на сериозен риск от насилие или заплахи, в резултат на дейността на дружество, на което той е директор;

– е бил нает от полицията или службите за сигурност;

– предоставя или е предоставял стоки или услуги на полицията или службите за сигурност.

  • По „Закона за дружествата“, има ли възможност да бъде забранено използването на фирмен адрес на директор, ако се установи, че адресът е невалиден?

Да, ако стане ясно, че фирмения адрес е невалиден, по закон от Companies House могат да забранят използването на този адрес и да впишат постоянния жилищен адрес на директора в публичния регистър. След това този директор няма да може да регистрира фирмен адрес в продължение на 5 години.

  • На кой адрес ще бъде изпратено писмо, адресирано до директор на компания, прекратила своята дейност?

Писмата ще бъдат изпратени на фирмения адрес, даден за кореспонденция от директора.

Категории: