Дискриминация в училища и опровержение за по-неблагоприятно отношение

-

Училища
Дадено училище може да дискриминира учениците с физическо увреждане по три начина:
• по-неблагоприятно отношение. Ако дадено училище се отнася по-неблагоприятно към сегашните или бъдещите си ученици поради физическото им увреждане, това ще бъде незаконна дискриминация, освен ако училището не може да я опровергае. Например, дадено училище може да каже на родителите, които желаят дъщеря им, която има епилепсия, да посещава основно училище, че училището не може да я приеме докато тя получава пристъпи. Това е вероятно да бъде счетено за по-неблагоприятно отношение поради причини, свързани с физическото увреждане на детето. Ако училището не може да го опровергае, това ще се счете за дискриминация;
• неспособност за извършване на необходимите приспособления. Това може да се счете за дискриминация, ако поставя сегашните или потенциални ученици с физическо увреждане в неизгодно положение, в сравнение с останалата част от учениците. Например, глух ученик, който чете по устните, се намира в неизгодно положение ако учителят продължава да говори докато се обръща към дъската. Може да има оправдание за не осигуряването на необходимите приспособления;
• неспазване на изявление за специални образователни потребности – например, ако не се наеме образователен асистент, при положение че според изявлението трябва да има такъв.
За училищата е незаконно да дискриминират по следния начин, освен ако не успеят да опровергаят по-неблагоприятното си отношение:
• прием. Училищата не трябва да дискриминират учениците с физическо увреждане когато решават кой може да посещава училището, включително и правилата, които те използват, когато има твърде много кандидати, условията, при които предлагат учебните места, или чрез отказ на молба за прием от ученик с физическо увреждане;
• образование и съпътстващи услуги. Тук се включват всички аспекти на училищния живот, като образование и училищни екскурзии, както и дейности извън учебната програма;
• изключване. Незаконно е да се дискриминират ученици с физическо увреждане като се изключат от училище поради тяхното увреждане. Това се отнася както за постоянните, така и за временните изключвания.
Опровержение за по-неблагоприятно отношение
При определени ситуации, дадено училище може да се отнесе „по-неблагоприятно” към ученик с физическо увреждане, ако това отношение може да се опровергае. Дадено училище може да има по-неблагоприятно отношение, ако това се налага поради позволена форма на подбор. Например, ако едно дете със затруднения в обучението, кандидатства за училище, което избира учениците си по академични способности, в следствие на което детето не издържи входящия изпит, тогава, независимо от това, че неговото представяне на изпита е резултат на физическо увреждане, понеже училището е използвало обективни правила и по-неблагоприятно отношение (не му е предложено място в училището), случаят най-вероятно ще бъде опроверган.

Категория: