Дискриминация поради възраст

-

В момента няма закон, който да защитава хората, които са дискриминирани (обезпокоени) заради възрастта им, въпреки че през 1999г. бе представен доброволен кодекс с различията във възрастта. Той подчертава, че работодателите не трябва да вземат под внимание възрастта при набирането на персонал, подбора, обучението, повишението в длъжност и уволнението. Законът за възрастовата дискриминация се представя във Великобритания през 2006г.

Категория: