Дискриминация поради религия и вяра

-

Незаконно е за даден работодател да ви дискриминира по предразсъдъци като религия и вяра. Под религия и вяра обикновено се разбира всяка религия, религиозна догма или подобна философска догма. Тук не се включват политическите убеждения. Вие сте защитен(а) от дискриминация, независимо от това каква вяра или религия изповядва работодателя ви и дали работите за него или възнамерявате да си подадете документите за работа.
Ако смятате, че сте бил(а) дискриминиран(а) заради вашата вяра или религия, можете колкото си може по-скоро да потърсите съвет, защото има строг 3-месечен лимит за предприемането на законни действия. Повече информация можете да намерите в уебсайта на Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS: www.acas.org.uk).

Мисля, че има особено отношение към мен заради религията ми. Това законно ли е?
Аз съм евреин и през зимата следобедите в петък трябва да са ми свободни, за да мога да се прибера у дома и да се приготвя за шабат (събота у евреите). В момента, шефът ми няма нищо против това, а аз си наваксвам работните часове през седмицата. Обаче, той обмисля представянето на нов график за смените, което означава че няма да имам повече такава възможност. Може ли той да постъпи така?
Незаконно е да се дискриминира даден работник поради неговата вяра или религия. Например, ако вашия работодател направи нов график на смените, който няма да бъде изгоден за вас заради религията ви, вие може да се окажете жертва на недиректна дискриминация поради религията ви. Вашият работодател ще трябва да ви покаже защо именно вие ще трябва да работите в петък следобед. Ако той не успее да ви посочи друг начин да организирате работата си, неговото отношение към вас може да се счете за дискриминация поради религията ви.

Категория: