Дискриминация поради физическо увреждане

-

За даден работодател е незаконно:

 • директно да дискриминира човек с физическо увреждане;
 • да се отнася по-зле с даден човек поради физическото му увреждане, освен ако отношението не е “правдоподобно”;
 • не направи “необходимите приспособления” на работното място, за да може даден човек с физическо увреждане да работи или да продължи да работи;
 • да притеснява човек с физическо увреждане, например, като се шегува с неговото положение;
 • да измъчва човек с физическо увреждане понеже е предприел действия по силата на Disability Discrimination Act, или е помогнал на друг човек да предприеме такива действия.
  Даден работодател може да не бъде благосклонен към човек с физическо увреждане, ако има правдоподобна причина, поради която не могат да се направят “съответните приспособления”. Например, даден работодател ще има право на откаже на някого да бъде крояч на килими, ако човекът има силни гръбначни болки, поради което няма да може да изпълнява работните си задължения.
  В Disability Discrimination Act се посочват примери за видовете приспособления, които един работодател може да направи. Такива са:
 • правенето на физически приспособления;
 • набавянето на специално оборудване, за да могат хората с физическо увреждане да си вършат работата;
 • прехвърлянето на човек с физическо увреждане на друг пост или работно място;
 • промяна в работните часове на човек с физическо увреждане или предоставянето му на повече свободно време.
  Когато даден работодател решава дали е рентабилно да направи определено приспособление, той взема предвид няколко неща, включително и разходите по това приспособление и размера на неговия бизнес. В случай че човекът с физическо увреждане е налице, работодателят може да вземе предвид и уменията, опита и продължителността на службата му.
Категория: