Дискриминация при наемане на работа/Стоки, удобства и услуги/Жилищно настаняване/Предприемане на действия

-

Наемане на работа
Ако определени условия или изисквания в професията могат да бъдат показани като „автентична професионална квалификация”, те може да не се сметнат за дискриминация. Например, правдоподобно е за собственик на китайски или гръцки ресторант да желае да наема сервитьори само от китайски или гръцки произход, понеже условията на самата работа го изискват. Правдоподобно е за даден азиатски приют за жени, които са били жертви на насилие, да се наемат само азиатски работнички, за да може жертвите да се приобщят и комуникират по-лесно с представителите на своята раса.
Расовата дискриминация не е незаконна ако работата е в частно жилище, в по-голямата си част работата е в чужбина, или когато, при определени работни позиции, Короната е работодател.

Стоки, удобства и услуги
Клубове, асоциации и благотворителни дружества, специално създадени за хората от определена етническа или национална група, имат право да дискриминират по етнически или национален произход, но не и по цвят на кожата.
Жилищно настаняване
Собственици, които продават или отдават под наем жилището си, могат законно да дискриминират по расови предразсъдъци, ако не използват реклама или агент за недвижими имоти. Същото се отнася и за хората, които отдават под наем „малки жилища”, ако landlord или член от семейството им ще трябва да дели удобствата си със сегашен или бъдещ наемател.

Предприемане на действия
Ако смятате, че сте жертва на расова дискриминация, има множество действия, които можете да предприемете. Такива са:
• водене на преговори с човека или тялото, които са ви дискриминирали;
• използване на установена процедура за подаване на жалби и оплаквания;
• публикуване на вашия случай чрез медиите;
• самостоятелно поемане на случая по силата на законодателството за расовата дискриминация;
• предприемане на индивидуални действия, които не са свързани със законодателството за расовата дискриминация;
• предоставяне на подробна информация относно проблема на Commission for Racial Equality (020 7939 0000; www.cre.gov.uk) ако смятате, че проблема е широко разпространен.
Действията, които ще предприемете, ще зависят частично от резултата, който желаете да постигнете – например, финансова компенсация, справедливост или публичност, както и от скоростта, с която желаете да постигнете резултатите.

Категория: