Документи за работа във Великобритания: Откъде да започнем?

-

Предстоящото излизане на Великобритания от рамките на Европейския съюз (т.нар. брексит) повлия на много имигранти в страната и доста от тях, в това число и доста българи, се замислиха за връщане по родните си държави. Въпреки това има и хора, които и сега не се притесняват да опитат късмета си, като заминат за Обединеното кралство. С тази статия ще помогнем на тези, които искат да заминат час по-скоро поради предстоящите промени и може би няма да имат достатъчно време да се подготвят за това, откъде трябва да започнат след пристигането си на Острова. В нея ще изброим най-важните документи, с които е хубаво да се започне, а в други статии по-нататък ще се спрем по-подробно на всеки един от тях. Изваждането им не е особено трудно, но изисква време, а в някои случаи – и пари.

Национален осигурителен номер (National Insurance Number)

Националният осигурителен номер е необходим, за да работите законно, да плащате осигуровки, а и данъци. Той е уникален за всеки човек и се издава само веднъж в живота. Той е необходим, за да имате достъп до услугите на Министерството по работа и пенсии, Агенцията по приходи и митници, за социални помощи и други услуги.

Кандидатстването за получаване на национален осигурителен номер става лесно, но трябва да следвате определени стъпки.

Ако сте били във Великобритания и преди и ви е издаван национален осигурителен номер, но сте загубили документите и не го помните, можете да го получите отново, като се свържете с HMRC. При поискване ще ви го изпратят в писмо на адреса, на който живеете сега. За услугите, свързани с него, не се заплаща държавна такса.

Уникален данъчен номер  (Unique Taxpayer Reference)

Ако работите като самонаето лице, трябва да кандидатствате и за уникален данъчен номер (UTR), това ще бъде вашият референтен номер, по който ще плащате данъци и осигуровки. Той е необходим само на тези, които ще развиват собствен бизнес и ще работят за себе си, т.е. без работодател.  Издаването му също не изисква плащане на държавна такса.

Банкова сметка (Bank Account)

Откриването на банкова сметка е относително лесно, но зависи от изискванията на банката, в която искате да си отворите сметка, от вашия статут в момента, както и от вида сметка, за който искате да кандидатствате. По принцип не би трябвало да имате проблеми с отварянето на банкова сметка, ако работите. Имайте предвид обаче, че някои банки, като например Metro Bank (може да има и други), не позволяват друг човек да ви помага с английският език при откриването на сметката. Ако се окаже така и имате нужда от помощ, потърсете друга банка и/или се обърнете за помощ към човек с опит.

Карта CSCS (Construction Skills Certification Scheme)

Ако смятате да започвате работа в строителството, ще трябва да се сдобиете с валидна карта CSCS. За да си извадите картата, трябва да притежавате нужната квалификация за работа в строителството, да преминете тест на компютър и накрая да подадете документите  си и да заплатите таксата за издаване.

За някои специфични професии, като електротехник или водопроводчик, ще ви трябват и допълнителни квалификации.

Лицензи за охранител, шофьор на такси и други

В зависимост от професията, добре е да проверите дали няма да са ви необходими допълнителни документи, като например лицензи, квалификации, карти и други.  Например, за да работите като охранител или шофьор на такси, във Великобритания за това ще ви трябва специален лиценз.

Свидетелство за съдимост (DBS Check, предишно име – CRB Check)

За някои професии може да ви потрябва да имате и валидно свидетелство за съдимост. Във Великобритания то не се изисква при започване на всяка работа, а само ако професията изисква работа с уязвими групи хора или по други причини работодателят го изисква. Това изискване обикновено е написано в обявата за работа. Ако сте новодошли, може да ви поискат и свидетелство за съдимост от България, но това не е много обичайно. В повечето случаи искане за проверка за криминално минало подава работодателят, след като ви наеме, а не самите вие, макар че може да поиска за поемете разноските за него или да ви ги удържи от първата заплата.

Проверката на криминалното минало може да бъде на няколко различни нива и работникът може да подаде искане само за първо ниво, което може да не е нивото, изисквано за дадената професия, затова няма смисъл да се подава предварително, ако това не е изрично изискване в обявата за работа. За по-високите нива не може самостоятелно да се подава искане за проверка, трябва искането да е подадено от работодател или посредник.

Застраховки

Ако възнамерявате да развивате собствен бизнес, добре е да си направите подходяща застраховка, независимо колко мащабни са вижданията ви. При избора на подходяща застраховка можете да се обърнете към лицензиран застраховател, който да ви даде ясна представа какво е най-доброто за вас и вашия бизнес. Едни от най-често сключваните застраховки са за обща гражданска отговорност (Public Liability Insurance), за професионална отговоност (Professional Indemnity Insurance) и застраховка за служебен автомобил (Motor Insurance), ако имате такъв и той се използва за целите на бизнеса ви.

Регистрация на собствен бизнес

Ако започвате собствен бизнес, за да си спестите доста лутане и загуба на време, пари и нерви, съветваме да потърсите консултация от някого с подобен на вашия бизнес, независимо дали става въпрос за разкриването на голяма фирма или малък бизнес като например почистване на частни домове. Може да получите ценни съвети, за които не сте се сетили поради спецификата на професията и страната, в която я упражнявате.

Не забравяйте, че ако работите като самонаето лице, трябва да приключвате финансовата си година пред Агенция „Приходи и митници“ (HMRC), т.е. да подадете данъчна декларация. Ако не се чувствате уверени в себе си, че ще можете да се справите с документацията, се препоръчва да намерите опитен счетоводител, който ще ви води счетоводството и може да ви дава съвети, свързани с осигуряване, осчетоводяване на разходи, плащане на данъци и връщане на данъци.

Помощ за изваждането на всички тези документи, както и други счетоводни услуги и услуги за реклама на вашият бизнес, можете да намерите при нас – Help4Bulgarians.

В офиса ни работят високо квалифицирани във Великобритания счетоводители и служители с дългогодишен опит в Кралството. Свържете се с нас чрез имейл за връзка [email protected] или на телефони 0203 432 7322 и 0778 606 7076.

Освен всичко изброено до тук, ние можем да ви предложим и:

  • Реклама на вашия бизнес – визитки, брошури, фейсбук страница или уеб страница;
  • Регистрация в избирателния списък по настоящ адрес;
  • Приравняване на дипломи чрез NARIC. Приравняването на диплома не е задължително, но то може да бъде необходимо, ако кандидатствате в университет или за регулирана професия, където това се изисква;
  • Смяна на шофьорска книжка;
  • Изваждане на EHIC (Европейска Здравно Осигурителна Карта). EHIC е необходима само при излизане на почивка в чужбина, след като сте се установили да живеете във Великобритания и имате вече Национален осигурителен номер;
  • Съставяне на CV и мотивационно писмо по британски образец.

Не се колебайте да потърсите помощ от квалифицирани служители, тъй като всяко незнание и грешка поради незнание могат да ви доведат до големи разходи.

Категория: