Домашно насилие (втора част)

-

Факт е, че децата, израснали в обстановка на домашно насилие, са много по-негативни и агресивни в сравнение с връстниците си. Според британския закон за защита на децата от 1989 г. за нанесена вреда на детето се счита дори и ако то не е било обект на насилие, а е било принудено да присъства и расте в подобна обстановка.

За разлика от България обаче, тук майките с деца получават сериозна защита от страна на социалните служби, полицията и съда. Те, например, могат да се обърнат директно към съда дори и само при отправена заплаха за физическо насилие и съпругът й да получи т.нар. Non-molestation Оrder, която му забранява да доближава както майката, така и детето. Нещо повече, тази присъда незабавно се издава и подпечатва още в същия ден, след което можете да се обърнете към полицията, която е в правото си да принуди насилника да напусне семейното жилище, в което живеете заедно с детето.

Досега сме имали няколко случая, при които пиян мъж гони жена с малко дете на улицата. В правото на тези жени бе да поискат незабавна присъда съпрузите им да не ги доближават на по-малко от 500 метра. В единия от случаите 2 часа след издаденото съдебно решение съпругът бе изведен от жилището и задължен да живее отделно за 24 дена. При подобна ситуация следващите опции са или да се даде ход на бракоразводен процес и последващо отнемане на родителските права над детето, или съпругът да се върне вкъщи с подписана гаранция, че няма да упражнява насилие над съпругата и детето си.

Малко по-сложен бе друг казус, при който съпругата с малко дете се завърна от България и се оказа, че съпругът й междувременно е пуснал квартиранти в дома им, живее с настоящата си приятелка и не допуска жена си и детето да влязат в дома им дори да си вземат багажа оттам. И тук правораздавателната система бързо влезе в действие и 24 часа след началото на инцидента къщата бе опразнена от полицията със съдебно решение в полза на съпругата с детето.

При подобни случаи ще бъде от голяма полза, ако се обърнете своевременно за съдействие към социалните служби. От една страна, те ще ви помогнат незабавно да се свържете с адвокат и да задействате съдебна процедура, както и ще ви осигурят достатъчни грижи за детето в този период.

За съжаление, след като веднъж е прекрачена психологическата граница и се е стигнало до упражняване на домашно насилие, прецедентът е вероятно да се повтори или потрети, след което единственото разумно решение е не само напускането на партньора, но и отнемането на родителските му права над детето.

Затова е важно поддържането на непрекъсната връзка със социалните служби през междинния период. Те могат да застанат зад вашата история и да я потвърдят, като данните, които ще бъдат предоставени от тяхна страна, ще послужат за правилната преценка на съда относно допустимата честота на срещите между детето и родителя-насилник.

В случаите, когато в домашното насилие има замесено дете, съдът отделя особено внимание на фактите от историята на насилието. Случките от последните дни и месеци невинаги могат да дадат пълната картина на ситуацията и междуличностните отношения в нея. Честа практика е съдът да организира т.нар. “factinding hearings”, за да сглоби предисторията на инцидента и да може да вземе решение по него. При сглобяването на предисторията съдът изслушва и двете страни, когато преценява как да подходи спрямо подадените искове за упражняване на родителски права. В по-общия случай, човекът прибягнал до насилие, има и ясното желание да упражнява контрол над децата.

Има случаи обаче, когато се подава лъжлив сигнал за домашно насилие и въпросният човек е потърпевш от това неоснователно обвинение. Ако то не е на базата на публично достояние, а е вследствие на случка, станала в тесен семеен кръг, вие сте длъжни веднага да дадете своите свидетелски показания. В този случай вашият адвокат може да изиска досието ви от полицията или да направи справка със социалните служби. Всяка липса на доказателства от тези източници би подкрепила тезата за вашата невинност. Ако тези обвинения са надхвърлили определени граници и са накърнили по някакъв начин доброто ви име и репутация, влияейки отрицателно върху обществените ви отношения, можете на свой ред да заведете дело за клевета – defamation.