Домашно Насилие

-

Домашното насилие обхваща редица ситуации, при които един човек по някакъв начин причинява вреда на друг човек, с когото са имали някакви предишни отношения.

Преди всичко, това може да бъде един човек, който напада физически друг човек, или някаква друга злоупотреба, като: телефонен тормоз, настаняване на любовник/любовница в дома, или поставяне на лепило в ключалките на автомобила на жертвата. За да бъдат считани тези действия за домашно насилие, жертвата и извършителят трябва да са имали някакви взаимоотношения, но не е задължетелно да са хетеросексуални партньори и не е задължително да живеят в едно и също жилище.

Ако сте жертва на насилствени взаимоотношения, потърсете незабавен съвет в зависимост от обстоятелствата, които могат да бъдат:
· Да се опитате да спрете насилието и да останете с извършителя;
· Да напуснете жилището си временно;
· Да напуснете жилището си за постоянно;
· Да останете в настоящото си жилище и да накарате извършителят да си тръгне;
· Да предприемете законни мерки.

Дългосрочни решения

След като сте намерил/а безопасно място, в което да отстанете на първо време, ще трябва да помислите и какво ще правите в дългосрочен план.

Трябва да обмислите:
· Дали желаете завинаги да се разделите с партньора си – ще трябва да потърсите правен съвет: виж Законни средства и процедури;
· Дали искате да предприемете мерки, за да държите партньора си настрани от вас – ще трябва да потърсите правен съвет: виж Законни средства и процедури;
· Жилище. Законните права над жилището ви зависят от вида на жилището, в което живеете, законния статут на връзката ви и дали имате деца. Трябва да потърсите правен съвет, за да сте сигурен/сигурна, че правите всичко възможно, за да защитите правата върху жилището си. Потърсете съвет за семейното ви жилище, дори и ако живеете постоянно в него, защото ако партньорът ви го продаде, може да загубите пари и ценности.
· Деца. Ако имате деца, ще трябва да решите дали ще ги вземете с вас. Може да се наложи да използвате съда, за да решите с кого ще живеят децата и с кого ще имат контакт. Ще трябва да потърсите правен съвет: виж Законни средства и процедури.
· Пари. Ще трябва да подредите правото ви на помощи и данъчните ви задължения и да решите дали ще се поискате собствена издръжка от съда. Можете да се обърнете към Агенцията за защита на детето за детски издръжки. Ако подадете молба за някакви помощи, вие автоматично ще бъдете свързан/а с Агенцията за защита на детето и трябва да имате предвид, че предявяването на иск за помощи от насилствен партньор може да бъде трудно и заплашително.

Ако желаете да обсъдите законната защита за вас и децата ви, се консултирайте с адвокат, който има опит в семейното право. Местните Woman’s Aid groups, полицията, rape crisis groups или центровете за жени обикновено имат информация за адвокати, които са и опитни, и отзивчиви. Във вашето местно Бюро за консултации (CAB) има Law Society’s Solicitors Regional Directory, който съдържа имена на адвокати, които специализират в семейното право. Местната библиотека може също да има такъв указател.

Трябва да си определите среща веднага щом се почувствате готов/а и да вземете някого с вас за морална подкрепа при първата ви среща с адвоката. Първоначалният ви разговор най-вероятно ще трае доста дълго, по време на който адвокатът ще обсъди с вас какви законни действия са ви позвалени и дали имате право на държавни юридически услуги.