Допустимите депозити и удръжки на нашите пари във Великобритания

-

Факт е, че Великобритания е страната, в която от всяко нещо, се търси печалбата, а тя  има различни имена – бакшиш, удръжка, депозит, глоба или такса. Няма начин поне веднъж тук да не възникне спор за правомерността на даден депозит или удръжка, било то за квартирата или от заплатата ни.

В тази статия сме резюмирали най-често срещаните депозити и удръжки – кога те могат да бъдат взети, кога не и в какъв срок трябва да бъдат върнати.

Квартирни депозити

Депозитът, който се плаща при нанасяне в квартира и се връща при изнасяне от квартира, може да бъде на стойност между 4 и 7 седмици наем.

За какво могат да ни удържат пари?

 • повреди в жилището, причинени от вас;
 • покриване на неплатен наем
 • почистване на жилището

Вашият хазяин трябва да ви уведоми колко от депозита ви ще бъде удържан и поради каква причина. Депозит може да се удържа само за финансова загуба, нанесена на хазяина, по ваша вина

За какво не могат да ни удържат пари?

 • неплатени битови сметки, тъй като е задължение на компанията доставчик да си събере неплатените сметки от вас
 • такси, начислени на хазяина заради това, че тъй като се изнасяте, той трябва да даде жилището отново под наем
 • за вдигане на шумно парти, въпреки че в договора ви е записано, че нямате право да го правите
 • за естествено износване на вещите в жилището – хазяинът няма право да ви взема пари за протрит килим, но ако сте прогорили дупка в него, може да ви удържи от депозита
 • за неплатен наем на стойност по-голяма от депозита – единственият начин по който хазяинът може да си вземе тези пари, е ако ви даде под съд.

За колко време и колко пари могат да ни удържат?

 • Ако няма спор относно колко пари да ви бъдат изплатени, срокът за връщане на депозита е 10 дни от датата на изнасяне.
 • Ако има спор относно депозита, той се държи от правителствената схема Tenancy Deposit Protection Scheme до изясняване на спора или чрез медиаторите от самата схема, или в съда

Удръжки от заплатата

Тук най-често спорни са удръжките от заплатата поради липси, закъсняване за работа, некачествена работа. Под заплата тук се има предвид не само брутната заплата (заплатата преди данъци и осигуровки), но и комисионни, бонуси, заплащане по време на платен отпуск и болнични. Не се отчита приспадането на разходи (expenses).

За какво могат да ни удържат пари?

 • ако това се изисква от закона – удръжки за данъци и National Insurance и изплащане на студентски заем
 • ако сте се съгласили това да стане
 • договорът ви казва, че работодателят може да прави дадена удръжка
 • от заплатата ви се приспадат пари за пенсионен фонд
 • по-рано работодателят ви е надплатил заплата
 • удръжките са в резултат от решение на съда
 • закъснели сте за работа по каквато и да е причина и договорът изрично казва, че работодателят има право да ви удържа пари в тази ситуация

За какво не могат да ни удържат пари?

 • ако сте закъснели за работа и в договора няма нищо, което да казва, че последствията от това ще са удържане от заплатата
 • ако не си вършите работата качествено – работодателят плаща основната заплата за вършене на работа, като качеството не е от значение
 • ако работодателят ви обещае, че ще ви увеличи заплатата, но не го направи, това се счита за незаконно удържане на заплатата
 • ако удръжката редуцира заплатата ви под National Minimum Wage, освен когато удръжката е законна (при ситуациите, изброени отляво)
 • ако работите в търговията и удръжката е повече от 10% от брутната ви заплата

За колко време и колко пари могат да ни удържат?

 • Законната удръжка не подлежи на изплащане по-късно.
 • Ако се окаже, че удръжката е била незаконна, можете да осъдите вашия работодател пред Employment Tribunal. Работодателят ще трябва да ви възстанови неплатената сума, както и да ви изплати компенсация за нанесените финансови загуби. Средно едно дело продължава 6 месеца.

Депозитна седмица при работа

Някои работодатели оправдават забавянето в плащанията с това, че запазват част от надниците на работниците като „депозитна седмица“ в случай, че работникът напусне работа. Неплащането или забавеното плащане на прослужен труд е нарушение на закона и подлежи на наказание.

За какво могат да ни удържат пари?

Разрешените схеми на плащане са веднъж месечно, веднъж седмично, веднъж на всеки 2 седмици, веднъж на всеки 4 седмици.

 • Работодателите имат право да плащат на различните си работници по различна схема, без това да се счита за задържане на депозитна седмица.
 • Все по-популярно става месечното заплащане, тъй като то намалява работата на мениджърите, защото нуждата за честа отчетна дейност намалява.

За какво не могат да ни удържат пари?

 • Пари за прослужен труд не могат да се държат в депозит.
 • Ако ви кажат, че няма да ви платят, защото първите няколко седмици или първият месец са депозитни, това е нарушение на закона и работодателят може да бъде осъден за закъснели плащания.

За колко време и колко пари могат да ни удържат?

 • След като сте изработили указания в договора период (седмица, две седмици, четири седмици или месец), следва да получите заплатата си за тях.
 • Заплата не може да се бави или задържа за какъвто и да било период от време по каквато и да е причина.
Категория: