Достъп до медицински и здравни досиета

-

Ако искате достъп до здравното си досие, може да не се налага да подавате официално заявление за това. Няма закон, който да забранява на медицинските лица да ви дадат достъп до досието ви. Може да поискате неофициален достъп от личния си лекар, медицински център или  болница, докато сте на преглед или като се обадите предварително по телефона.

Официално заявление за достъп

Според „Data Protection Act 1998” вие имате законното право да подадете заявление за  достъп до всякаква здравна информация, която се отнася до вас. Това включва  лично здравно досие от здравно досие от NHS, които стоят при личният ви лекар, оптик, стоматолог или в болница.

Здравното ви досие съдържа информация относно вашето физическо и психическо здраве, която е вписвана от медицинските лица, при които сте се лекували.

Ако искате да видите медицинското си досие, може да го направите дори и без конкретна причина.

Заявление за достъп

Според това, кое здравно досие искате да видите, подаването на заявление трябва да стане в писмен вид или по електронната поща към:

 • Личен лекар;
 • Оптик;
 • Стоматолог;
 • Ръководителя на здравните досиета в болницата.

Заявлението за достъп е известно още като „Subject Access Request” или на кратко SAR.

Добре е когато подавате заявлението да отбележите периода, за който искате информация.

Личният ви лекар, оптик, стоматолог или ръководителя в болницата ще решат дали да ви дадат достъп до вашето досие. Достъпът до него може да ви бъде отказан поради определени причини, например, ако информацията в досието може да навреди на физическото и психичното ви здраве или на това на друг човек.

Според закона, трябва да получите отговор на заявлението си до 40 дни, но от здравните организации се стремят да отговорят до 21 дни.

Такси за достъп

Може да ви се наложи да платите такса за достъп, затова попитайте преди да подадете заявление.

За да не плащате такса за достъп до здравното ви досие, трябва:

 • Да е добавяна информация в него през последните 40 дни;
 • Да е от хартиени носители (болнични листове, резултати от изследвания, писма, рентгенови снимки и т.н.);
 • Да не искате копие.

Ако досието ви не е обновявано през последните 40 дни и вие не искате копие, ще платите такса от 10GBP, като таксата важи в случаите когато:

 • Досието ви е в дигитален формат на компютър;
 • Част от него е на компютър, друга част на хартиени носители;
 • Изцяло на друг носител.

Таксите, ако искате и копие от досието си зависят от носителя, на който е то, а именно:

 • На компютър – 10GBP;
 • Частично на компютър и частично на хартиен носител – 50GBP;
 • Изцяло на хартиен носител – 50GBP.

Достъп на трети лица към здравното ви досие

Трети лица могат да получат достъп до медицинското ви досие само ако вие сте ги упълномощили.