Други съседски спорове

-

Общи удобства

Може да съществуват общи удобства за два или повече имота – например, канализация, тръби, алеи за коли, общ покрив на жилищен блок. Отговорността за тяхната поддръжка и правата за употребата им – например, поставянето на антена на общ комин – обикновено са описани в законните документи на имуществото.
Като собственик на имуществото, законните документи могат да ви дадат права върху имота на съседа ви. Понякога тези права не са включени в законните документи, но в последствие са възникнали като резултат от дълготрайна, продължителна и безпроблемна употреба (обикновено 20 години). Например, от правото да използвате дадена тръба, която преминава през собствеността на съседа ви, възниква и правото да навлезете в собствеността за извършването на даден ремонт, въпреки че всяка повреда, която направите трябва да бъде възстановена. Ако ви се откаже достъп, може да бъде подадена молба до окръжния съд за разрешение за достъп.
Когато дадено общо удобство има нужда от ремонт, първо трябва да разберете кой е отговорен за ремонта. Обаче, законните документи не винаги ще ви предоставят ясно доказателство, така че в такъв случай, може би е по-добре да се разберете предварително, че разходите ще бъдат поделяни между собствениците.
Следващата стъпка може би трябва да бъде наемането на инспектор или архитект, който да проучи и състави доклад за онази част от имуществото, която се нуждае от ремонт. Трябва да бъдат направени оценки и, в последствие – договор със строителите. Когато се изисква заплащане е важно на всяка фаза от ремонта на жилището да се потърси съгласието и на останалите отговорни страни.
Ако част или цялото имущество е под наем, може landlord (хазяинът) да е отговорен за ремонтната дейност.

Място за паркиране

Освен ако не съществуват местни ограничени, които дават на някого права за определено място, жителите нямат автоматични права за паркиране по обществените пътища. Обаче, те имат право на достъп до алеята за коли в дома си. Ако има обща алея, тогава всеки от собствениците има право на достъп и никой от тях не трябва да блокира алеята. Местните власти и полицията има неограничени права върху премахването на неправилно паркирани превозни средства, както и такива, които са изоставени или пречат на магистрален път.

Как да се справим с шумните съседи

Първоначално, трябва да говорите със съседа, който вдига шум и да го помолите да бъде по-тих. Ако нивото на шума не се намали, а съседът ви е наемател, може би трябва да се свържете с неговия landlord (хазяин). Ако проблемът не се премахне, е препоръчително да си водите записки(дневник) за причинените ви притеснения, което може да бъде използвано като доказателство при предприемането на някакви бъдещи действия.
Местните власти имат неограничени права при решаването на подобни проблеми. Можете да поискате Environmental Health Officer (EHO) да разследва случая. Той може да измери нивото на шума и да даде експертно мнение относно величината на вредното му влияние. Местните власти имат правото да конфискуват причинителите на шумово замърсяване.
Ако EHO сметне, че съществува шумово замърсяване и не успее да разреши проблема чрез преговори, местните власти могат да изпратят известие на причинителя на шума, или на собственика, или обитателя на жилището. Ако този човек не се съобрази с известието, местните власти могат да заведат съдебно преследване срещу него. Освен това, местните власти могат да подадат молба и за запор. (Запорът представлява съдебна заповед, която забранява на точно определен човек да предприема точно определени действия).
Наемателите на местните власти, които страдат от шумово замърсяване, могат да се свържат с Local Government Ombudsman, който може да предложи някакви компенсации, ако местните власти не са изпълнили някое свое задължение. Наемателите на жилищни асоциации и други регистрирани landlord (и някои частни landlord) могат да се свържат с Independent Housing Ombudsman.

Шум в квартала

Високоговорителите (с изключение на полицията, спешната помощ и пожарната) не трябва да бъдат използвани по улиците между 9 p.m и 8 a.m. Незаконно е да се използват високоговорители по улиците по всяко време за цели като реклама, забавления, търговия или бизнес. Изключение от това правило правят превозните средства, които продават храна (като сладолед), но в този случай високоговорители и камбани могат да бъдат използвани в следобедните часове до 7 p.m и то по такъв начин, че да не се дразнят намиращите се наблизо хора. Жалбите за вдигане на шум от високоговорители и камбани трябва да бъдат подавани в полицията или в службата за чиста околна среда към местните власти.
Всички местни органи на властта имат правото да разрешават проблеми с шумово замърсяване, причинено от аларми на превозни средства и друг вид уличен шум, например, музика. Това включва и правото им да влязат в превозното средство и да спрат алармата, ако тя причинява безпокойство.

Охранителни аларми

Не съществува национален закон, който да контролира шумните охранителни аларми. В Лондон, даден местен орган на властта може да има правото да влезе в имота, за да изключи алармата, при положение че алармата е задействана от един час и причинява безпокойство. Служител на месните власти може със сила да влезе в дадена сграда, единствено чрез предупреждение и придружен от полицай. Местните власти могат да покрият разходите по изключването на алармата от обитателя на сградата.
National Society for Clean Air and Environmental Protection (01273 326313) могат да ви дадат съвет за шума. Освен това, те предоставят и отлично направени серии от брошури за шумовото замърсяване.

Шумни деца

Шумните деца не представляват “злоупотреба”. Ако някой е обезпокоен от децата на съседа – например, работник на смени, който желае да поспи през деня – единственото решение е помирителния подход към съседа.

Щети, извършени от деца

Ако детето на съседа причини някаква имуществена вреда, най-вероятно помирителният подход към разрешаването на проблема ще е най-доброто решение. По закон, детето може да бъде съдено за причиняване на вреда, ако е на възраст, в която осъзнава действията си. На практика, това не е реално, понеже малко съдилища биха били благосклонни към подобен случай, а детето едва ли ще има пари за покритие на щетите. Обаче, родителите могат да бъдат подведени под отговорност за небрежност и причинени щети, ако са предоставили на детето опасен предмет, който е бил под тяхна отговорност, например, въздушна пушка. Родителите може да са виновни и ако не са упражнили родителския контрол, който се очаква от тях, имайки предвид възрастта на детето.

Топки и игри с топки

Ако дете хвърли топката си в имота на съседа, съседът или трябва да я върне обратно, или да позволи на детето да си я вземе. Все пак, прекосяването на топката в съседския имот е нарушение, въпреки че е било несъзнателно, а съседа ще има право на компенсация, ако е причинена някаква щета.

Категория: