Други юридически професии в Англия и Уелс

-

Освен основните професии в съдебната власт и тези на адвокатите, прокурорите и юристите, в Англия и Уелс има още няколко, с които ще ви запознаем в тази статия.

Нотариуси (Notaries)

Нотариусите сформират третия и най-стар клон в юридическите професии в Англия и Уелс. Тази професия датира още от времето когато е започнало римското нашествие над Британия.

Всички нотариуси получават правото си да практикуват от Службата на архиепископа (The Faculty Office), а регулаторният им орган е Съдът на архиепископа (Court of Faculties). Нотариусите осигуряват връзката между гражданското и общото право.

Всеки един нотариус има юридическа подготовка и повечето от тях могат да бъдат и юридически съветници (solicitors), защото квалификацията за нотариус се добива чак след изкарване на независими и отделни изпити. Всички нотариуси са задължени да преминат през курс за подготовка, а за да получат квалификация за практикуване на професията, те трябва да завършат следдипломен курс за подготовка по нотариална практика от университета в Кеймбридж. След като придобият квалификация, нотариусите вече имат право да практикуват на територията на Англия и Уелс.

Нотариалните дейности са признати в световен мащаб, а това от своя страна позволява на хората и бизнеса да се придвижват свободно. С работата си, нотариусите улесняват търговията и живота на обикновените хора, като им позволяват да извършват ежедневните си занимания и бизнес делата си свободно срещу приемлива цена и без да си губят времето.

Нотариусите имат официален печат, а нотариалните актове в Англия и Уелс имат доказателствена сила. Актовете се изготвят в частен и обществен вид, като вторите са известни и като „автентични нотариални актове“. Когато върху един акт има подпис и печат на нотариус, той се признава за доказателство във всички държави по света.

За нотариусите важат някои правила, като при юристите, като например:

  • Те са длъжни да подновяват удостоверението си за практика ежегодно;
  • Трябва да притежават застрахователно покритие за професионална отговорност и др.

Срещата с нотариус е лична среща, която се провежда индивидуално. Обществото на нотариусите (The Notaries Society) е организация, която представлява над 900 нотариуса.

Други юридически професии

Като изключим служителите, които работят в магистратските съдилища, от секретарите и останалият персонал в другите съдилища в Англия и Уелс не се изисква да имат някаква юридическа подготовка. Тези хора са държавни служители, които се занимават с административните въпроси и помагат на съдиите. Те нямат правото да предоставят правни консултации. Всички служители в съдилищата се назначават от Съдебната служба на Нейно величество (Her Majesty’s Court Service).

Ролята на секретарите и другите служители в магистратските съдилища е малко по-различна. Непрофесионалните магистрати не притежават юридическа подготовка, но получават съвети от правно обучени секретари, които от своя страна биват два вида:

  • Съдебни секретари (Justices’ Clerks)

Съдебните секретари са главните правни съветници на магистратите. Те имат юридическо образование и преминат курс на обучение с дължина от поне 5 години. Секретарите съветват магистратите по всички въпроси, в съда и извън него. Освен това те отговарят и за подготовката на юрисконсултите (legal advisers).

  • Юрисконсулти (legal advisers)

Юрисконсултите заседават в съда и съветват магистратите по правните въпроси, юридическата практика и по процедурните въпроси. Те притежават юридическа квалификация.

Постановленията във висшите съдилища се прилагат от правоприлагащите служители на висшия съд (high court enforcement officers), които се определят и назначават по райони от Лорд-канцлера (Lord Chancellor) или от неговия заместник. Правоприлагащите служители отговарят за принудителното изпълнение на съдебни решения и събират дължими суми по силата на решенията на Висшия съд или окръжни съдилища, отнесени до Висшия съд. Тези служители имат правото да конфискуват и продават чуждо имущество с цел събиране на дългове.

  • Съдебен изпълнител в окръжен съд (County Court Bailiff)

Съдебните изпълнители в окръжните съдилища са държавни служители, които се назначават от Съдебната служба на Нейно величество. Те са натоварени с принудителното изпълнение на решения или заповеди, издадени и вписани в окръжните съдилища. Налага им се да прилагат заповеди за принудително изпълнение, възвръщат имоти по силата на съдебни разпореждания и възстановяват имущество съгласно заповеди за възстановяване. Съдия-изпълнителите в окръжните съдилища изпълняват и някои други задължения, като лично връчване на документи и заповеди за принудително изпълнение.

  • Сертифицирани съдебни изпълнители (Certified Bailiffs)

Ceртифицираните съдебни изпълнители са частни изпълнители, регистрирани съгласно правилника за изземане на имущество за обезпечаване плащането на наем. Те са упълномощени от областния съдия, който заседава в окръжния съд. Изземането на имущество за обезпечаване на наем се прави заради това, че наемодателя не е получил плащания от наемателите и по този начин му се гарантира, че ще си получи дължимата сума без намесата на съда. По силата на редица други закони, сертифицираните съдебни изпълнители също така имат право да изпълняват принудително плащането и на други специфични задължения, като общински данъци и данъци за имоти, които не се използват за жилищни нужди.

Полезни връзки: