Дупките по пътищата и вашите права

-

Какви права имате ако пострадате или претърпите щета, след като ударите една от многобройните дупки по пътя? Местните органи отговарящи за пътищата имат задължение да поддържат пътищата, но не и да ги подобряват. Те са защитени от всеки иск, ако могат да докажат, че са изпълнили всички необходими действия по осигуряването на безопасността на пътя.

Но какво означава „всички необходими мерки”? Ако на пътя има голяма дупка, в която може да падне гума на автомобил или велосипед, сигурно ли е, че те са изпълнили своето задължение? Не е задължително. Преди всичко зависи от:

  • Вида на пътя, т.е. дали е магистрала (и следователно трафикът, който логично се очаква да има).
  • Стандарта за поддръжка, съответстващ на този тип път и този трафик.
  • Състоянието на ремонт, в което нормален човек би очаквал да намери пътя.
  • Дали органите, отговарящи за пътя са знаели или е би трябвало да знаят за състоянието на този участък от пътя, в който се е случил инцидента, т.е. има ли дупки, които вече са били ремонтирани?
  • Когато от органите, отговарящи за пътя не би могло основателно да се очаква да ремонтират този участък от пътя преди да се е случил инцидент, какъв предупредителен знак за неговото състояние е бил поставен?

Пътните органи имат задължение да инспектират пътищата, да осигуряват тяхната безопасност и да поправят всякакви дефекти, които могат да ги направят опасни. Те също има задължение да поправят опасни дупки, след като е сведено до тяхното знание. Има случаи, в които органи, отговарящи за пътя, са инспектирали шосето и са открили дефект, но се е случил инцидент във времето между обозначаването на дефекта и ремонта му. Тук съдът ще разгледа размера на дефекта, обема на трафика по шосето и опасността, която той представлява. Очевидно, колкото по-голяма е опасността, толкова по-малко снизходителен ще бъде съда към забавянията. Ако има сериозен дефект, се очаква да има и предупредителни знаци.

В. Какво да правя, ако се ударя в дупка и искам да подам иск?
О. Направете няколко снимки на дупката и шосето около нея, на които да се вижда нейната дълбочина. Най-добре е да използвате линия или ролетка, за да стане ясна нейната дълбочина и ширина. Запишете точно името на шосето и къде по него се намира дупката.

Дали вашият иск ще има успех може да зависи от това кога органите, отговарящи за пътя, са инспектирали за последно шосето, и ако може да се докаже, че те са знаели или са могли да знаят, че е съществувала опасност или е имало вероятност от опасност.

В адвокатска кантора George Ide LLP имаме специализиран отдел, който се занимава с искове за наранявания, получени при пътни или други инциденти. Ако сте пострадали при инцидент и се нуждаете от безплатен легален съвет, не се колебайте да се свържете с нас чрез email: [email protected] , на телефон 08008048629, или мобилен: 07881274850.