Едноличен търговец (Sole Trader) – обща информация

-

Eдноличният търговец (ЕТ) или Sole Trader на английски, е самонаето лице, което има собствен бизнес. Той има правото да наема и други хора, който да работят за него, но бизнесът си остава лично негов и лицето има неограничена отговорност.

Като едноличен търговец, вие трябва да имате собствен бизнес, който се ръководи само и единствено от вас и може да се развие или фалира само заради вашите действия и решения. Респективно това значи, че вие получавате цялата печалба от бизнеса.

За да станете едноличен търговец трябва просто да се регистрирате като самонаето лице в HMRC.

Има много предимства, които могат да накарат един човек да стане едноличен търговец, но освен това има и някои недостатъци.

Предимства

  • След облагане с данък, всяка една печалба от бизнеса ви си остава само и единствено за вас.
  • Имате пълен контрол над нещата и вие решавате кое как да стане.
  • Едноличните търговци имат лично отношение към клиентите и по този начин могат да намерят повече. Клиентите ви комуникират само с вас и така се изгражда силна връзка между двете страни.
  • Регистрирането като ЕТ става бързо, просто уведомявате HMRC, че възнамерявате да работите като самонаето лице и процедурата след това е лесна.
  • Счетоводните услуги за едноличните търговци са по-евтини. Счетоводителите взимат по-малко пари защото работата с вас е по-малко и се върши по-бързо.
  • Когато искате да си починете или просто не ви се работи, можете да си останете вкъщи без да давате обяснение на никого.

Недостатъци

  • Отговорността е изцяло ваша. Според закона едноличният търговец е отговорен както за себе си, така и за бизнеса си. Така, че ако фалирате или бизнесът ви е потънал в дългове, вие ще бъдете пряко отговорно лице.
  • Понякога напрежението и стреса може да са в повече. Все пак вие сте собственик на фирмата и ще се налага често да вземате важни решения и всичко ще се свежда до вас. Също от вас зависи дали бизнесът ще се разрасне или ще фалира.
  • Трябва да правите всичко сами, поне в началото. Няма да има кой да ви помогне, затова ще трябва да се понапрегнете и да работите дълги часове, а освен това и да следите нещата изкъсо.
  • Ако не работите, няма да имате пари. Когато сте болни или искате да си починете ще трябва да се позамислите, защото ако не работите няма да разполагате с пари.

Като едноличен търговец, вие може би имате право да се възползвате от някоя от субсидиите, които са над 6000 и голяма част от тях са точно за търговци като вас. Тези субсидии се отпускат, за различни цели, като например подпомагане и разширяване на малкия бизнес. Най-важното е, че субсидиите не се връщат, така, че е препоръчително да се възползвате.

Не забравяйте, че като самонаето лице (едноличен търговец) вашите приходи се облагат с данък. Освен данък общ доход, вие ще трябва да плащате и други данъци и осигуровки, а освен това в края на всяка данъчна година трябва да подадете данъчна декларация към HMRC.

Категория: