Електричество

-

Всички електро доставчици трябва да имат лиценз от Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem). Едно от условията по лиценза, че е доставчика трябва да предоставя практически кодекси за неща като процедури за жалби, изплащане на сметки и неизплатени дългове, както и енергийна ефективност и услуги за възрастни хора, хора с физическо увреждане и хронично болни.
Въпреки че практическите кодекси не се изискват по закон, те ще ви бъдат от полза при водене на преговори с даден електро доставчик. Всяко нарушение трябва да бъде докладвано на energywatch.
Ofgem има Standards of Performance, които покриват много потребителски области. Изплаща се компенсация, ако доставчика не ги спази. Обаче, Standards ще важат само за определени електро доставчици.

Избор на електро доставчик
Ако смятате да си смените доставчика, трябва да сте наясно, че ценовата структура, предлаганите услуги и политика ще се различават при различните доставчици. Трябва внимателно да проверите информацията и договорите на конкурентните електро доставчици, и да ги сравните с вашите условия, за да сте сигурен(сигурна), че потребностите ви ще бъдат удовлетворени по най-добрия начин. Energywatch може да ви даде информация за няколко безплатни ценови сравнения по internet.

Двойни оферти
Двойното гориво представлява доставката на газ и електричество от един и същи доставчик. Някои доставчици на газ и електричество са отделно лицензирани от Ofgem за снабдяването на клиентите и с двата вида гориво. Някои електро доставчици доставят и двете горива по силата на един договор, докато други дават един договор за газ и друг за електричество.
Доставчиците, които ви предлагат двойни оферти, най-вероятно ще ви направят отстъпка от общата сума, тъй като те спестяват от административните си разходи като издават двойни квитанции и събират двойни вноски. Обаче, това не винаги означава, че газта и електричеството по двойна оферта ще бъдат по-евтини от колкото ако си ги набавяте от различни доставчици.

Електрически маркетинг
Условията по лиценза
Едно друго условие по лиценза, което трябва да бъде спазвано от всички доставчици, е маркетинга на електричеството. Според тези лицензни условия:
 електрическата компания трябва да има процедури, които покриват подбора и обучението на персонала, който посещава хората по домовете;
 електро доставчика трябва в рамките на 14 дена да се свърже с хората, които са подписали договор, за да се увери, че са наясно с това, което са подписали и, че са доволни от осъществената покупка;
 ако е подписан договор в рамките на два месеца преди смяната на доставчика, потенциалния доставчик трябва да поддържа връзка с клиента;
 на агентите по продажбите не е позволено да искат предплащане;
 трябва да има компенсационна програма и трябва да се води доклад за жалбите, отправени срещу търговски представители или срещу техниката на маркетинга. Електро доставчиците трябва да публикуват доклади на тази тема.
Ако смятате, че дадено от горепосочените условие е нарушено, трябва да се свържете с energywatch с информация относно датата и часа на заявените инциденти. Energywatch могат да направят разследване, да преговарят с електрическия доставчик и да му препоръчат да ви изплати компенсация. Сумата на компенсацията не е точно определена, но ще бъде определена от електро доставчика в зависимост от конкретните обстоятелства. Ако energywatch не могат да разрешат проблема, те могат да го отнесат до Ofgem, които ще отправят писмено предупреждение на доставчика, че е нарушил условията по лиценза си.

Маркетинг практически кодекс
Всички главни доставчици са съгласували практически кодекс относно директния маркетинг на електричество. Може да ви бъде дадена компенсация ако агентът по продажбите не се е съобразил с кодекса. Например, агентът може да се обади в дома ви единствено в часовете между 9a.m. и 8p.m., освен при ваше поискване, и ако посещава приюти, трябва първо да се свърже с директора. Агентите по продажбите трябва да се уверят, че клиентите са наясно с подписаните договори, както и с правото им на анулиране. Ако агент по продажбите е нарушил практическия кодекс, свържете се с доставчика. Ако не успеете да стигнете до споразумение с доставчика, свържете се с energywatch.

Как да получите електричество или да си смените доставчика
Имате законното право на доставка на електричество, ако е „разумно” да ви бъде доставено такова. Ако домът ви не е свързан към електрическата мрежа, ще трябва да заплатите такса за свързване.
Никой не е длъжен да ви снабди с електричество, ако инсталацията в дома ви е в опасно състояние, или ако вече са ви изключили, както и никой не е длъжен отново да ви включи в мрежата, ако се изискват предпазни мерки, или ако не е платено, или ако е отказан брояч с предплащане. Ако ви е отказана доставка на електричество поради една от тези причини, трябва да отнесете въпроса при energywatch.
Ако се местите в ново жилище, трябва да уведомите електро доставчика си относно датата, на която желаете доставката да бъде извършена. Доставчика може да бъде вашия досегашен доставчик , или може да пожелаете да го смените. Може да се наложи да направите подобна промяна, ако досегашния доставчик не снабдява региона, в който се местите.
Срока на предупреждението, което ще трябва да отправите на досегашния си доставчик, за да ви изключи, и дали ще трябва да плащате глоба за анулиране, ще зависи от вида на договора и от определените обстоятелства. Вашият досегашен доставчик може, при определени обстоятелства, да се противопостави, ако решите да го замените, например, ако имате неизплатени дългове. Ако просто се местите в друго жилище, електро доставчика не може да се противопоставя.
Не забравяйте да анулирате някакви висящи поръчки или директни дебити, веднага щом платите крайната сума на вашия сегашен доставчик.
И сегашния, и бъдещия ви доставчик ще поискат последните показания по електромера на деня, в който решите да си смените доставчика. Някои електро доставчици ще ви изпратят инкасатор, за което може да поискат такса, докато други – ще ви помолят да засечете показанията и да им ги изпратите. Новият доставчик е длъжен да изпрати показанията на предишния. И в двата случая, трябва да си запазите копие от показанията.
Трябва да дадете на вашия нов електро доставчик номера на вашия електромер. Този номер е идентификационен номер и е вписан в квитанцията, съпътстваща електромера. Ако си сменяте жилището, трябва да питате сегашните обитатели за този номер.
Ако доставката на електричество трябва да бъде повторно свързана, доставчика може да ви поиска такса за това. Ако смятате, че тази такса не е основателна, можете да отнесете въпроса до energywatch.

Получаване на съвет относно преминаването към нов електро доставчик
За информация и съвет относно преминаването към нов електро доставчик, се свържете с energywatch (0845 906 0708: www.energywatch.org.uk). Energywatch може да ви посъветват относно това какви проверки да направите ако желаете да си смените доставчиците, както и списък с местните електро доставчици. Те могат да ви кажат и как да направите сравнение между цените по internet или телефона. Ако имате задължения, може и да не ви приеме друг доставчик. Съществува протокол, според който ако имате задължения до £100 и използвате измервателен уред с предплащане, на вас ви е позволено да се прехвърлите към друг доставчик като отнесете дълга със себе си. За повече информация относно този протокол се свържете с energywatch.

Осигуряване на финансова гаранция
Повечето клиенти имат кредитен електромер и редовно получават сметките си, но ако сте нов клиент и не можете да осигурите доказателство за самоличността си, или ако имате бедно разплащателно досие, доставчика може да откаже да ви снабди докато не осигурите подходяща гаранция. Единствено ако откажете електромер с предплащане, доставчика трябва да ви поиска допълнителна гаранция, но най-вероятно ще поискат да направите едно от следните неща:
 да се присъедините към редовен изплащателен план; или
 да се съгласите на измервателен уред с предплащане; или
 да осигурите поръчител – поръчителят ще бъде законно отговорен за плащането на вашите сметки, в случай че вие не ги платите; или
 да направите депозит в брой – доставчика може да ви поиска само разумна цена, която обикновено представлява най-много 150% от сумата на тримесечната сметка.

Електромери
Повечето клиенти имат кредитни електромери и получават сметките си 4 пъти в годината – на тримесечие. През определени интервали от време, доставчика засича показанията, или се свързва с клиента, като го моли той да засече показанията и да му ги изпрати. Електромера трябва да бъде засичан най-малко веднъж в годината, но това може да го прави по-скоро клиента, от колкото доставчика.
Електромерите с предплащане се използват по желание на клиента, или когато консумацията на електричество трябва предварително да бъде заплатена. В повечето региони, електромерите с предплащане по банков път са заместили монетните електромери и са единствения вариант при нова инсталация. Те имат електронна карта, жетон или ключ, който носи входящия номер на клиента и серийния номер на електромера, така че не може да бъде използван за купуването на електричество от някой друг. Доставчика ще ви даде списък с местата, където могат да ви заредят картата, жетона или ключа.
Картата, жетона или ключа притежават резервен кредитен заряд за спешни случаи, така че ако използвате цялата сума на кредита, за който сте платил(а), ще можете да продължите да използвате електричеството за кратко време.
Вече не се инсталират монетни електромери, тъй като не се произвеждат, и е много трудно да се поддържат, понеже някои резервни части не могат да се открият. Ако имате монетен електромер, може да продължите да го използвате докато не се развали и вече не може да бъде поправен, или докато не си изберете друг електромер.

Показания на електромера
Клиент, който е с физическо увреждане, хронично болен или в пенсионна възраст, може да поискате от доставчика да му засича електромера на всеки 3 месеца, ако нито той, нито някой друг в квартала може да го направи. Все пак, сметката ще бъде изчислена ако доставчика няма достъп до електромера.
Клиент, който е с физическо увреждане, хронично болен или в пенсионна възраст, може да получи информация относно:
 специален надзор, или адаптори за електромери с предплащане, или за други електрически устройства, собственост на доставчика;
 преместване на електромера, ако той е собственост на доставчика и ако се намира на място, където е трудно да се засече.
Информация, съвет и преместване на електромера, трябва да бъдат предоставени безплатно. Все пак, може да има такса за определен специален контрол, адаптор или друг уред.

Фалшифициране на показанията
Доставчика може да ви изключи захранването, ако има достатъчно доказателства, че вие сте фалшифицирал(а) показанията по електромера. За да избегнете изключване, трябва да убедите доставчика, че не сте извършил(а) подобно нещо и да наглеждате електромера си.

Сметки за електричество
Сметките ще ви бъдат изпращани през определени интервали от време. Ако сте сляп(а) или имате увредено зрение, доставчика може да ви осигури специално обслужване, например, да ви се обажда по телефона всяко тримесечие, за да ви уведомява за сметката ви, или да ви осигури засичане на електромера. Ако желаете, сметките ви могат да бъдат изпращани на някой друг.
Постоянната такса представлява фиксирана дневна сума, независимо от консумацията на електричество. За кредитните и електромерите с предплащане има различни такси. Вашият доставчик може да ви предложи друг вариант, различен от постоянната такса, но ще трябва да извършвате плащане по малко по-висока тарифа. Проверете в квитанциите си дали този вариант ще бъде по-изгоден за вас.

Жалби
Ако имате оплакване относно доставчика, ще трябва първо да го отправите към него, понеже може да има компенсационна програма. Ако не сте удовлетворен(а) от начина, по който доставчика е разгледал жалбата ви, можете да отнесете проблема до energywatch.

Кой може да помогне?
Energywatch (08459 060708; www.energywatch.org.uk), газовата и електрическа инспекция, е независима организация, която представлява и защитава интересите на потребителите на електричество. Може да помогне с отправянето на жалби срещу доставчици на електричество.
Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem) е независимо регулативно тяло, основано от Правителството, за да надзирава и регулира дейността на доставчиците на електричество. То има властта да накара даден доставчик да снабдява с електричество определен потребител, или за изключи захранването. Потребителските жалби се разглеждат от energywatch.

Категория: