Женените двойки могат да спестят до £212 от данъци

-

Във Великобритания има 3,7 милиона двойки със сключен брак, които към момента не се възползват от новото данъчно облекчение за семейни двойки (Marriage tax allowance). Едва 8% от двойките, които имат право да получават това облекчение, са подали документи за него. Ако сте женени/омъжени, искате да спестите малко от данъци и отговаряте на условията, възползвайте се от него. В тази статия ще ви обясним какво точно представлява то, на какви условия трябва да отговаряте и как да кандидатствате за него.

Какво представлява?

Данъчното облекчение за семейни двойки е нов начин на британското правителство да помогне на семейни двойки със сключен брак, като позволи на единия партньор да прехвърли част от своя личен необлагаем доход (personal allowance) на другия партньор. Ако ви одобрят, можете да спестите до 212 паунда на година – сума, която не е за пренебрегване.

Кой има право на облекчението?

Само хора с определени обстоятелства имат право да кандидатстват за получаване на облекчението. Трябва да отговаряте на следните условия:

–          Да сте бракосъчетани или регистрирани в гражданско съжителство за еднополови двойки;

–          Един от двама ви да заработва до 10 600 паунда на година, но не повече (като в тази сума не се включва сумата от лихвата за спестяванията на сума до £5,000, която също е необлагаема).;

–          Другият трябва да е базов данъкоплатец (basic-rate taxpayer), т.е. да има доход до 42 385 паунда на година. Хората с по-високи доходи преминават в следващата група данъкоплатци и плащат по-голям процент данъци;

–          И двамата трябва да сте родени след 6 април 1935 година.

Отговаряме на условията, какво следва?

Този от вас, който заработва под 10 600 паунда, т.е. не използва пълния размер на своя необлагаем доход, може да прехвърли на другия 10% от него, т.е. 1060 паунда – това е максималната сума, без значение дали 3000, 5000 или цялата квота е останала неизползвана.

Пример:

Питър е женен и работи на непълен работен ден. Заработва 5000 паунда на година. Неговия необлагаем доход е 10 600 паунда, затова той има остатък от 5600 паунда, от който той може да прехвърли 1060 паунда от необлагаемия си доход на съпругата си.

Съпругата му Фиона работи на пълен работен ден като софтуерен разработчик. Тя печели 35 000 паунда годишно и е обикновен данъкоплатец (защото доходите и са под 42 385 паунда). След като Питър й прехвърля 1060 паунда от своята квота, нейния личен необлагаем доход става 11 660 паунда (нейните 10 600 + 1060 от Питър) и така на нея ще й бъдат удържани данъци върху по-малка сума от годишните доходи.

Така семейството успява да спести допълнителни 212 паунда на година (сумата, която иначе щеше да й се удържи за данък – 20% върху 1060 паунда) от това данъчно облекчение.

Ами ако съм използвал по-голямата част от необлагаемия си доход и имам по-малко от 1060 паунда?

В този случай отново можете да се възползвате от облекчението, но нещата стават малко по-сложни. Това е така, защото можете да прехвърлите към партньора си точно 1060 паунда от своя необлагаем доход, нито повече, нито по-малко. Това значи, че ако нямате останал толкова необлагаем доход, пак можете да го прехвърляте, но вие самите ще надвишите своя необлагаем доход и ще трябва да платите данъци върху разликата. Но дори и да направите това, отново ще спестите малко пари, просто няма да са 212 паунда.

Примери:

Питър, който работи на непълен работен ден, решава да работи повече часове и да взима допълнителни смени, затова годишните му доходи стават 10 000 паунда. Неговия необлагаем доход е 10 600 паунда, но той прехвърля 1060 на съпругата си, което го оставя с необлагаем доход от 9540 паунда. Сега обаче Питър е надвишил личния си необлагаем доход  с 460 паунда и трябва да плати данък за тях, който е 92 паунда.

Междувременно Фиона има увеличен личен необлагаем доход от 11 660 паунда, и с годишната си заплата от 35 000 паунда, тя отново спестява 212 паунда от облекчението, но семейството спестява общо само 120 паунда, защото на Питър са удържани 92 паунда данък.

За тази година необлагаемият доход за повечето хора е 10 600 паунда, което значи, че толкова може да спечелите, преди да започнете да плащате данък. Така че, за да спестите пълната сума от облекчението, която е 212 паунда на година, единият от вас трябва да получава под 9540 паунда годишно.

Как да се възползваме от облекчението?

Преди всичко, трябва да кандидатствате за това данъчно облекчение, което може да стане онлайн на адрес www.gov.uk/marriage-allowance. След като попълните и изпратите формата, ще бъдете уведомени по имейл, дали имате право да го получите или не. Ако нямате достъп до компютър или интернет, можете да подадете заявление и по телефона на номер 0300 200 3300.

Няма значение по кое време на финансовата година кандидатствате, вие ще получите правото да получите пълния размер на облекчението, стига да подадете документите до 5 април 2016 година.

Ако забравите да подадете молбата до тази дата, може да подадете и след това за финансовата 2015/16 година. Самото облекчение е влязло в сила за първи път през април 2015 година, затова сега не може да подавате за повече години назад, но в бъдеще семействата, които са одобрени за получаването му, ще могат да подадат заявление за него за срок до 4 години назад, като най-ранната година, за която ще може да се ползва облекчението, ще си остане 2015/16 данъчна година.

В повечето случаи, облекчението ще бъде получено чрез промяна на личния данъчен код на получаващия молбата член от семейството. Този, който прехвърля личния си необлагаем доход, също ще получи нов данъчен код, ако работи като нает от работодател. Ако е самонаето лице, ще се намали сметката за данъка, която той би платил чрез данъчната си декларация.

Какво още трябва да знам?

За да подадете заявление за това облекчение, трябва да знаете националните осигурителни номера на двамата в семейството.

Когато кандидатствате за облекчението, лицето, което прехвърля от своя необлагаем доход на партньора си, ще трябва да потвърди своята самоличност. Това може да стане, като дадете последните 4 цифри от банковата си сметка, по която получавате своите детски надбавки, данъчни кредити или пенсия, или като дадете последните 4 цифри от банковата сметка, която ви плаща лихви или данните от вашия годишен трудов фиш P60.

Ако имате затруднения с подаването на заявление онлайн, както споменахме по-горе, можете да го направите и по телефона. В този случай също ще трябва да потвърдите самоличността си.

Какво ще стане с данъчното облекчение, ако сме подали заявление, а партньорът ми почине или се разведем?

Ако вашият съпруг/съпруга или партньор почине, след като ви е прехвърлил необлагаемия си доход, вашият личен необлагаем доход ще остане увеличен до края на  данъчната година, след което ще бъде върнат към стандартния, т.е. през следващата данъчна година вече няма да получавате това облекчение от 1060 паунда. Ако съпруг/ата ви почине, след като сте му/й прехвърлили личния си необлагаем доход, вашият необлагаем доход ще се върне към обичайния си, а техният необлагаем доход за същата година ще се води увеличен.

При развод, ако искате да анулирате облекчението, трябва да се свържете с Агенция “Приходи и митници”.

Трябва ли да кандидатстваме всяка данъчна година?

Не, веднъж подали заявление за облекчението, вие го получавате всяка данъчна година, докато някой от вас не анулира заявлението или докато не уведомите Агенция “Приходи и митници”, че обстоятелствата ви са се променили, например заради развод, смърт или преминаване в по-горна категория данъкоплатец.

Категория: